Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_008818_1                                                                                                                 top


Strain : Hyperthermus butylicus DSM 5456 RefSeq :NC_008818 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_008818_1
DR consensus (25 bp) : GAACAACTCAAAAGAGAATTGCAAGNumber of repetitions :49
Begin Position : 632553 End Position : 635859

632553GAACAACTCAAAAGAGAATTGCAAGGCAATCCAGCAGATGGCCCAGCAATTCCAGCAGCAGC 632614
632615GAACAACTCAAAAGAGAATTGCAAGTACGCATAAAGAAAGCACTAGCAGAACATCTTGAAGCATTTGCAG 632684
632685GAACAACTCAAAAGAGAATTGCAAGGGTACAGCCTTGCGAAGTTTTCCTCGGTCGCCAGGGCCTTTTCGA 632754
632755GAACAACTCAAAAGAGAATTGCAAGGCGATGGGCATCCCTGTGCAGATTGGCGCCAAGCCAATCAGCAT 632823
632824GAACAACTCAAAAGAGAATTGCAAGCCCTTGGCTCCTCGGGAGGCGAGTGCTGCTTCCTGCACAGCTCG 632892
632893GAACAACTCAAAAGAGAATTGCAAGATGTATTCAACGAGGCCAAACTCCTCAGCCTTCTTTACTTCTCT 632961
632962GAACAACTCAAAAGAGAATTGCAAGCCTACCATGGCGGCCTCCACCCCACCCCAAACATTGTAGCTAT 633029
633030GAACAACTCAAAAGAGAATTGCAGACCTCTCAAGCATTGACACGCCATGACCCGCAAGCGCCATTG 633095
633096GAACAACTCAAAAGAGAATTGCAAGTCCATGATGACACCCAGTTATCGTTCACCAACACCACTAG 633160
633161GAACAACTCAAAAGAGAATTGCAAGCGCTCACACGGTCGAGACCACGCTCTCCTCGATCCACGACACAAGGAGGCGACTC 633240
633241GAACAACTCAAAAGAGAATTGCAAGTCGTCGCTCACCTATCTCTCCATCACGATACGCAATCGCCACGTCTAT 633313
633314GAACAACTCAAAAGAGAATTGCAAGGCATATGCAGTATGGTAGGCCTTCCTTGTCCCATTTCTCCAGCTC 633383
633384GAACAACTCAAAAGAGAATTGCAAGTCCAAGAGCTCTACTTGCCGTCTCTTCAACTCTAGATATTCT 633450
633451GAACAACTCAAAAGAGAATTGCAAGTCTCCGTGAGACGCTTCTCAAGCTCCTCAGGGTCAACGGTTTTCT 633520
633521GAACAACTCAAAAGAGAATTGCAAGAACTCGCTGGCCATCTCCAATAGCTGCTTGATCTTTTGGA 633585
633586GAACAACTCAAAAGAGAATTGCAAGTCCCAACAGCGTAGCCGTACCTTCTCGCGTGGTCTATGAAGT 633652
633653GAACAACTCAAAAGAGAATTGCAAGTACATCATATCCTACTTCTCTACTCTCACAGTACTCTTCACATTT 633722
633723GAACAACTCAAAAGAGAATTGCAAGTCTCCGCCTGCTCGGCGGCCTGCTCTAGCGCCGCTATG 633785
633786GAACAACTCAAAAGAGAATTGCAAGCTCATTGCCAAGTCTTGCTTGCTGAACGTGAACTGCTTCGC 633851
633852GAACAACTCAAAAGAGAATTGCAAGTCAATGCTGCTGATGTTGCCGATGCTTGGCGTCGGCACAA 633916
633917GAACAACTCAAAAGAGAATTGCAAGCCTTGTTTGCAGACTCGACGAACGTCGCGAACACAATCGTG 633982
633983GAACAACTCAAAAGAGAATTGCAAGGTGAGTACGCAGACACCAAGGCCGCCAAGGTTTCACCCCACGTGT 634052
634053GAACAACTCAAAAGAGAATTGCAAGTTTCTGGAATCAGGACTCTAAGTCTCCTTTCCCAAACAAA 634117
634118GAACAACTCAAAAGAGAATTGCAAGTGGGAGCGCACGGGGGGTCTGCGCACACTTTACCAATTCAA 634183
634184GAACAACTCAAAAGAGAATTGCAAGACGAAGACGCTGTACGAGCTGCCGCCACCAGGCAACTACACACCAA 634254
634255GAACAACTCAAAAGAGAATTGCAAGCGTCATTGTACTCTTTTCGCTCAATTATTATTATGTCGTCGG 634321
634322GAACAACTCAAAAGAGAATTGCAAGGTGTTAGTAGTTCTCTCATGGTTTTCAGTGTGTTTACAGC 634386
634387GAACAACTCAAAAGAGAATTGCAAGATCCGAACTGTGCCAGTTCACATTCCATCATTTTTATAGAG 634452
634453GAACAACTCAAAAGAGAATTGCAAGTCTGCTGGATTGCGGGGACATGCGGCGCGAGCTCCCTCAGCATCTT 634523
634524GAACAACTCAAAAGAGAATTGCAAGTCCGTTCGTCCTCAGAGCGAACAGCTTCCTTGCGTACGC 634587
634588GAACAACTCAAAAGAGAATTGCAAGTGGACTGACTTCGATTACAAGCAGCACTACGACAATCTCGA 634653
634654GAACAACTCAAAAGAGAATTGCAAGGTTCTAGCTGCTGACCCCGACAGCCTCGTCGCTGAGCTTAACCGT 634723
634724GAACAACTCAAAAGAGAATTGCAAGCTGTATGTTTGCCGCAACATATCGCTATCACCTTGGGC 634786
634787GAACAACTCAAAAGAGAATTGCAAGAGGCATCATCGGCGCGTCAAGGATCACTCCAGCACAGCTCTCCGA 634856
634857GAACAACTCAAAAGAGAATTGCAAGACACCTCCACGCGGTCCGGTGCAGCCTCCACTTCCCTTTACAAT 634925
634926GAACAACTCAAAAGAGAATTGCAAGGGCCGCGTAGACCATGTAGCCTACTGCTAGCGCTACGGCTGGGTAC 634996
634997GAACAACTCAAAAGAGAATTGCAAGGTTTTTACTCTGCCAGGTGTTAACCTCGAATTCAACTCTCATCTT 635066
635067GAACAACTCAAAAGAGAATTGCAAGTTATCGCAGCTTGTTTCCTCTTCTTCCGTTTCCTCCTCCGCTT 635134
635135GAACAACTCAAAAGAGAATTGCAAGGCGGTCGCAACCCCATGCGCGTCGTAGTGGGCTATAATGAGGTCCTGGACAGC 635212
635213GAACAACTCAAAAGAGAATTGCAAGTTTAAATCCGGTTTTCTTTCAATTCCACTTCTGGGTTAAAAAA 635280
635281GAACAACTCAAAAGAGAATTGCAAGTATACTTGTTATATCTCACCCTGATGTCTAGCATTCTTCCACCTCG 635351
635352GAACAACTCAAAAGAGAATTGCAAGCTGGGGACCTGTGTCTGGAAACCTCGCTATTATCGCCCCGCCAA 635420
635421GAACAACTCAAAAGAGAATTGCAAGACACCATTTGCAACAATGAGGATGGTGGTTACTAGCGATAGGGAT 635490
635491GAACAACTCAAAAGAGAATTGCAAGTTGATTATTGCCATGACTGTGAAGGCTAGCTGGCCAACGGCATG 635559
635560GAACAACTCAAAAGAGAATTGCAAGCGCAGGCTCAGGCGTGGCACGGCATAGAAAACACTTATACTAG 635627
635628GAACAACTCAAAAGAGAATTGCAAGTAGAACAATATATACGGCTCCGTGCCGTCCTTTGGCACCCTCAGCT 635698
635699GAACAACTCAAAAGAGAATTGCAAGACGAACGCTTTGTTGACAGAGACCGGTGGGGAGACTGCGGCAACGA 635769
635770GAATAACTTAAAAGAGAATTGCAAGCTACATGTCTTACACTCGTAAGACAGCACGTAATACATGT 635834
635835GAATAACTCAAAAGAGAATTGTAAT635859
Left flanking sequence : Till position 632553 (length bp)
ACGCCCCCAGGAAACCAAAAGAAATAAAACAGCCACAAAACCGGGAGAAAAACCCGGACCCCCCAACTCA
ACAGAGAAACCCCAACACCCCCACAGTGCA
Right flanking sequence : From position 635859 (length bp)
GTCTCAAGGCTTGTTGCGGTTTTGGCTAGAATGGTAGTCAAGGATAGATCTTGTGCTGCCAGAAGTCCTC
CTTATCCCTGGCTTCTTCTGGTTCCTCGAG

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp