Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_009012_1                                                                                                                 top


Strain : Clostridium thermocellum ATCC 27405 RefSeq :NC_009012 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_009012_1
DR consensus (30 bp) : GTTTGTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACNumber of repetitions :52
Begin Position : 716798 End Position : 720272

716798GTTTGTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACTAAAACAAAGGAGAATTGTAAATGGAAGAGTATTTGA 716864
716865GTTTGTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACTCGAGATTTTGGAACTTTGTTTCGCCATTCGTGTCT 716930
716931GTTTGTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACTCCGCAAAAGAGAGAATCAGAGCTGCCGAACTTTTGG 716997
716998GTTTGTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACCGTTTCATGGATTTGATAAGTTCAAGCTCTATCTC 717062
717063GTTTGTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACGATTCAGAATTGAACGAGTACGTCAAAAGCGTTTTA 717128
717129GTTTGTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACTAGATGAATCAAATAGTTCTACTGGACTTGGAGATAC 717195
717196GTTTGTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACAAATAAATCTAAAGGGTATGCCACGGAAACGTTATA 717261
717262GTTTGTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACCCCAGTATGGAATGGCGGTGGAACTGTCCGGCTGGC 717327
717328GTTTGTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACGCTCTAACAGTAATTCAATTATTTTTGTATTCATTTG 717394
717395GTTTGTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACCGGGCCGCGCCTATTTGCGTGGGAACCCTTATAATGG 717461
717462GTTTGTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACCGGTACTGCTGTGGTTATCGACGAGATTCAGACTTG 717527
717528GTTTGTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACACGGAAGAGAAAAAACAGCAGATAATACAAAGCGTA 717593
717594GTTTGTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACTCATTTTTTTCACGACTATACAATATACCATTTGAAT 717660
717661GTTTGTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACTGGCTGAAAGGTTATAGGTTGAAAGGAAAAGTCCC 717725
717726GTTTGTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACTCTCGCCTTTTGGCGGTTCGACTTTTGCCGCTTTCA 717791
717792GTTTGTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACGAATTGCCATTAAGTCTTTGGTTTCTTGTCTTGTCATG 717859
717860GTTTGTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACTACAGCCTCCTTCATGCTTTCTCCTTTGTCAGCTAACTC 717928
717929GTTTGTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACAAGGCTGGGGTGAGTGGGTTGAAGTAACTGAAGGTG 717994
717995GTTTGTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACTTATTTTTAGTACATCATTATTTGTGATTATTCTA 718059
718060GTTTGTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACTTTGCCCTCTCCTTTCTTTTCTTTTGTTTGTTTTAGCG 718127
718128GTTTGTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACTCTACCTGTTGAGCTTCTGCCACTTGTTCTAATGTA 718193
718194GTTTGTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACTTGTTCAGCCTCCTTTCTAAGCAATGTAATAATAAAA 718260
718261GTTTGTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACCTTCATAATCTTTAGGGGTTCTTTTCTTCATATTGTCA 718328
718329GTTTGTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACCAACACTCCTTTATTATTATTATTTTTCCTGCCTTTGC 718396
718397GTTTGTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACTAGGCCAGCTCGAAAAAGCCGGCGCTAACACCGAAG 718462
718463GTTTGTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACATGTGCCTCCGCCACGTCTTGTTATAATTGCTTCTCC 718529
718530GTTTGTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACCATTGTTGCCTAGTTGTTTTTTTGGTTTTACTTCTC 718595
718596GTTTGTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACATTGCCGGCGGCAAGTCTGAAGCGCCAAGAATTGACCG 718663
718664GTTTGTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACCCGACTGTTCGACGTAGACGTCGACAGGAGGAAAGA 718729
718730GTTTGTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACCCTCAATTTCATTGTATCACCGGAGCAGTGGAGCGT 718795
718796GTTTGTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACCAGAAAACTTGTGAACTACCGCCACTTATAGAAGTG 718861
718862GTTTGTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACTTGTTCTGCAACTTATGTAAACATGTAGTCGAAATCA 718928
718929GTTTGTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACTCTATCATGTAAACGGTAATGCATCCCATACACGCT 718994
718995GTTTGTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACCCTCAATTTCATTGTATCACCGGAGCAGTGGAGCGT 719060
719061GTTTGTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACCCCCATTCAAGAATATTCACTGCTATTCACCTTCTT 719126
719127GTTTGTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACATAATTCACATAATGCAAATGTTGCACAACTTGTAT 719192
719193GTTTGTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACCCGATAAGCTAAATGTCAACGCTGAGATGATGGTAA 719258
719259GTTTGTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACAATCCCGCCCATTCGGCTGCCAAATCAATTCCGCCTA 719325
719326GTTTGTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACTATTGTGCCAAGTGTCAATACTTTTGGTACAATATTT 719392
719393GTTTGTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACCAAATAGGTCTGTATACATTCTATTTTGATACAAGT 719458
719459GTTTGTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACTTGTGGCGACAGAACGGCGGGAATAGCAGTGTTGCA 719524
719525GTTTGTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACATGTAACCAGCCCATGTCATTTCTGCCTTTTGCTCCA 719591
719592GTTTGTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACTGAGGATAAAATACAGCAGTACCTTGAACTAGATGAG 719658
719659GTTTGTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACATAAAACTATTTATTTTTTGTTCACAATTGTGTACAA 719725
719726GTTTGTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACAAAAATGGCGAGCAGGCAGGGGGTTAGGACCCACCC 719791
719792GTTTGTATCGTACCTATGAGGAATTGAAATCGATTTTGCAGACAGTCAAGAAGATGCAGAACGTAAAC 719859
719860GTTTGTATCGTACCTATGAGGAATTGAAATAGCAAATATTTGATTCAAAAATAGAGCTAGTAAAGAAT 719927
719928GTTTGTATCGTACCTATGAGGAATTGAAATTTTTTCAAACTTGCAGGGCTAGGCAGGAATCGAACCTGC 719996
719997GTTTGTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACTGACAAATTGATGCACGTTTGTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACTCCCAAGTATCTGTATCTAACTGATATCCTGCAGGACCT 720111
720112GTGTGTATCGTACCTATGAAGAATTAGAATTAAGTATCATCTATATAATCAAATCTATTATAACCA 720177
720178GTTTTTATCCTAGATGTAACAAAATGAGACTTAATAACTATGATGCCTTTAGCAATTTCACTTCT 720242
720243GTTTCTGTTGCACTTGTGATGAATTGAAAT720272
Left flanking sequence : Till position 716798 (length bp)
AGGATTATGAATAGTTTGAGTGATTTTTTTTATTTTTGTTATTGATTTTTATTTTATATGTTATTAAAAT
AAAAAGTAGGAATTATGCAGGTTCTATGGG
Right flanking sequence : From position 720272 (length bp)
AGGCAGTAAATCTAATTTTATTAATATACAATAATTGCCTTTCTTGTACCTACAATAAAATAGGACAAAG
TTTTGCCTTTTGTCTTCATATACTTTATAT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp