Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_009012_2                                                                                                                 top


Strain : Clostridium thermocellum ATCC 27405 RefSeq :NC_009012 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_009012_2
DR consensus (30 bp) : GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACNumber of repetitions :97
Begin Position : 1712609 End Position : 1719089

1712609GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACCTACATTGAAACTGGCAATGCTACAGAAGCAGCA 1712672
1712673GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACCTATCTTTGTCAAACAGCAACCACATGAAAGCGTCGGCAA 1712742
1712743GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACAATCTACTATAAGTCAGTATGAAACATGCAAAAGAGAAC 1712811
1712812GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACGGCGGTGTTGGTGCACATACAAAACTTCCAAGCACA 1712877
1712878GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACCACCTCATATGTTCAGGCATACATTTGTTTATATGGCA 1712945
1712946GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACTCTTCTTAGCCTGCCACTGCTCCCATCTGAAACCTT 1713011
1713012GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACTAAAAATATCTTCGGTAATTGCATCCGTTTTAATTTC 1713078
1713079GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACATTTTAAAAAACCCATATTATATCCTCCTTTAGTTTTC 1713146
1713147GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACTACTTTGCTTAAGTTTTTCATAATTATCAGATTTATC 1713213
1713214GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACTTGTAACCGAGAATGTCCCTCCAATGTTCTAACTTT 1713279
1713280GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACGTGATTGCAGACCCTGTTATTATTCAAGCCGCTGAAA 1713346
1713347GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACAAGCCGGATTTAGTGAGGCTTTTGGTGAGTCTAATGTC 1713414
1713415GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACATAAACCTCAGACATATGTCACAGCAAAAGGCGTTTCCT 1713483
1713484GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACGCCCAAAAGGTAGCTGTAGCTGTTGCTGGCGCAATT 1713549
1713550GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACTTTTCCCCAGGTGACTAATTTCAGGAACTTTTGTTAATG 1713618
1713619GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACTCTTGATAAAATAAACAATTTTTCTGTTGTAGATA 1713683
1713684GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACTGATGTGACTGTTGTGGTTCTCTACTGCTGCGCCTT 1713749
1713750GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACATTCAAGTCTCTTTTTTTTGGTGTTGTGCTTGCGAGC 1713816
1713817GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACTTCTATGGTCGGAGTGACTGGATTTGAACCAGCGACCTC 1713885
1713886GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACAAGGCGAAATAGGTTATAGAAAAATAAGTAATATAAC 1713952
1713953GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACAACAGGAGCAGGAAGACAATGAAGCCATGCGCCAGGGC 1714020
1714021GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACCCATATCACCAAGTAAATTTGTTTCAACTCCGGCACC 1714087
1714088GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACAGAGAAGGGTTTGTAGAAGACGACTTTTTTACTGTCA 1714154
1714155GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACCCGACGCTGACTTTGCCGAGTGTGAAGAATGGCTGA 1714220
1714221GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACCTTCACGGGAAAGGTTCTTGCTGTAATATTCGGCCATA 1714288
1714289GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACAGGAACAGGACTTCATACAACGTCACCGTTGAAGTG 1714354
1714355GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACTAAGCCATCGGGCATGACGAACCATTATCGCATAAAC 1714421
1714422GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACATCTCCAATCCACCTCCGGTATGCGGCTGCGTCTGC 1714487
1714488GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACTAAAGCTCTGGTCGGTAAATGTGCGGATTGGTCGCTCTGC 1714557
1714558GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACAACTCACCTTCTCCCCATTTACCGGACAAACTAACCG 1714624
1714625GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACGGTCTAGCTGTGTACCAGAAATACTGGCACAGCTTTTC 1714692
1714693GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACGGACTGGCTGCAACCTTGAACATAAACTTGAGTATG 1714758
1714759GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACGAGAGGCCTTTTGGCCGGAGGAAGTTGTGGAGGTG 1714823
1714824GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACTCGCCATATCTACCACATAACCAGCGGTTGTTGCCAAT 1714891
1714892GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACATAGCATTTCTTGAAAAAAACCGTAAAGAGTGGGGAT 1714958
1714959GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACTTTTTTTTGCAATTCCTTGTAACCCTGCTTTGCTACTCA 1715027
1715028GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACTACCTTTATTAGTCGATACAACACTTAAAGTCTATGACAA 1715097
1715098GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACCATACAGCGATGGTAGAAAGGTGAATATTGCTTCCT 1715163
1715164GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACTTGCCGCACTGCCCAAAACCAGCCCAATTTTTGAACCCA 1715232
1715233GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACTTCGACGTAGAAAATGCAATATCTATCGGGGAATGGTACTT 1715303
1715304GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACCCGAACATTTTATGCTCGTAGGGTACATCTTCGCAGA 1715370
1715371GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACCACGGCAGCACAACCAGCCGCACGTCTGCTTTGGCTT 1715437
1715438GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACCCGTTTCCCACATCTGATTGAGTTGTTTGTTGATA 1715502
1715503GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACTGCAATGATTTCGAATTCTTTGTAACATTGACTTTGG 1715569
1715570GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACAACCATAAAAAAGTAAACTGAACCATAAATGATACA 1715635
1715636GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACTGCCCCATTCTTTTCTTCGCTCTCCTTCGCCCATTAG 1715702
1715703GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACACTTTTTGTCTTCACCTACCATGTCCATATTCGTCATAA 1715771
1715772GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACCTTTTATAAATTGAAAAGGAGGATAAGTATGTCAAACA 1715839
1715840GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACTACCATCTGAGGGCTATTTTGAAAGGTTCGTCAGTG 1715905
1715906GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACTCGGTATGCACAAAGAAGTACATACCGCAATATCTCTC 1715973
1715974GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACGCTGCCATTTTGACAATGGTGTTCTGCTGATCTGC 1716038
1716039GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACTCTCGCTCGAATAAAATTGGTACATCATATTTTTC 1716103
1716104GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACAATAAAAAATTTAGCATACTTTATATTGACCTTGAAGCG 1716172
1716173GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACTAGACATGGATTATGTGAACGTTGTGGCAGACCGGGAAAG 1716242
1716243GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACGACTAAGTCCTGCATCAGATGGCAATGTCGGTTCAG 1716308
1716309GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACAAGAAAACTGACAATGCAGAAGCACAAAGAGAAAAG 1716374
1716375GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACTTCACCTCCTTTTTTCATGAACTTTGGTCCTCCAAG 1716440
1716441GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACATCATATATGATTCATGCAATGGATGTCAATATGGATG 1716508
1716509GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACGGTTTATAGGCTTTTAGTTCTCCGCTGTGTATCGCTC 1716575
1716576GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACCCGGCTTCACCTATCATCGCGAGAGTCGGAGCGTCTAC 1716643
1716644GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACCCTGAAAATCTTCATTCAATGCGGCTATGCCACTGC 1716709
1716710GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACAATAAATTTTCCTTTTCCATTTATTTACCTCCTTTT 1716775
1716776GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACTCAAGCATTTCTTTCGGTAATGGTTCGCCGAAATCAATC 1716844
1716845GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACATTTTCCTCCTTTATATGTATAAAAGACCTTTATAA 1716910
1716911GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACGCCATATATACACCCCCTACAGGTAGCTTGGGGCAAACTC 1716980
1716981GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACATCTAAACGAAGAACAATTGCAAAAGCTAAATGACT 1717046
1717047GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACCATTGAAACCGAATGGGTTGAAGAAGGCGGTTTCTTTAGA 1717116
1717117GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACTACTATCTGTAAAATACTTGTAGCCTTGTCTTTTAATT 1717184
1717185GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACCCAATCCATTCTTTCCGCATCTTGTACTGCTGATACC 1717251
1717252GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACTTTGTATAAAGTGAGGTAAATAGTAAATATATATGC 1717317
1717318GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACAAATCAAAGAATCGGCAAAAGGAAAGACATACGAAATTG 1717386
1717387GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACTGCCTGCAATGTTCTCGATGGCATTGTCGAAGATGAG 1717453
1717454GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACTCCTCCCCTTGCCATGTTATGGTTTCGCCCACTCTTT 1717520
1717521GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACTCACCGTTAGGAAAGTTGATAGTGAACACGCTGTTA 1717586
1717587GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACTACAATATACACAAGCAGAATTCTTACAAATAATAA 1717652
1717653GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACCAAAAAGGAGGAGTAGTTCGTTTTGAGGAAATAGACGC 1717720
1717721GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACAGTGTTCTATATGTATTTGCTTTTCCTAAGCTTTTTG 1717787
1717788GTTTTTATCGTACCTATGAGAAATTGAAACTTTGTATAAAGTGAGGTAAATAGTAAATATATATGC 1717853
1717854GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACCGCTTTTTGCTACTTTGATTTACGCCATTTATTATTCAAT 1717923
1717924GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACTGAACTGCACCTATCCGCCAGTTTCCAGTCATACTGGAT 1717992
1717993GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACTGATTTTTAATGTATTGTAATATTTCCATTTCCTTTTT 1718060
1718061GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACTGATTTTTAATGTATTGTAATATTTCCATTTCCTTTTT 1718128
1718129GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACGAGCCGGACGTGTGAAAAACTATATCCCGGAAGATC 1718194
1718195GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACTAATTAATTAGCTTAAATAAGCTATAATTAATATTGA 1718261
1718262GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACAAATAAAATTGTAAGAATGAGTTAAGGGGTTCAAAA 1718327
1718328GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACTTTCCAGGCTCAAAAATAAACCTAATCATTGTTAAAACC 1718396
1718397GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACTACGGACTTGCAACCGTCTATAACTTGTTGTTATAG 1718462
1718463GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACAATCAATTTTGCTTTTAAATAGAGTTTAATGTATAC 1718528
1718529GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACGCATGTTTTAAACTGTCAAGTATTTTTACTTTACAGA 1718595
1718596GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACCGGTGGATTAAATGAGCTTTATAATCTGCTGGATAA 1718661
1718662GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACATCAAACCCTGATAAATAGACGGCTAGATGCCATTT 1718727
1718728GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACTACTTGAGTCTGTCCTTGAAGGCATGGCTGAATACT 1718793
1718794GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACTATAGCAAAGGACAACGAAGTAAAAGAAAACTGGAA 1718859
1718860GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACTCAAAAAACACTGCGTAACTCATTATGCATAACTCC 1718925
1718926GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACGCATCTGTCAATTTATCACGGATTGCAGTATCGATTT 1718992
1718993GTTTTTATCGTACCTATGAGGAATTGAAACGTGAATTCCGATGCTGTTTCCCTTTCGGGTAAGTTTT 1719059
1719060GTTTTTATCGTGCCTATGAGGAATTAAAAC1719089
Left flanking sequence : Till position 1712609 (length bp)
CTGATTTATAGGTCTCTTGAGAGAGTTTTTTTGTTCTGATTGTTGATTTTTGTTTTATATAGAGTTAAAA
TATAAAGCAGAAGTTTAGCGAGTTCTATGG
Right flanking sequence : From position 1719089 (length bp)
ACAATAGATACCGTCCCCGTGCTAATTTCATCATAGTTTTGTTGTGCCTATAATATAAATTGAAATTAAT
GCAAATATTGACATATCCTATAACTATTTA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp