Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_009012_3                                                                                                                 top


Strain : Clostridium thermocellum ATCC 27405 RefSeq :NC_009012 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_009012_3
DR consensus (30 bp) : GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACNumber of repetitions :170
Begin Position : 2729677 End Position : 2741081

2729677GGTTCAATCCTTAACGGGTAAAAAAAACACGGATATTGAAAGTTGACGAAGAGGGAAAGAATAAACG 2729743
2729744GTTTTAATTCGTCATAGATGCGATAAAAAGTTTATCAAAGCTTTTGAAAACAGTTGCCTGAAAATTTA 2729811
2729812GTTTCAATTCCTCATTGGTACGATAAAAACGTATTTGAACGGCACATCCTTCAAATCCGCACCATC 2729877
2729878GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACATGAGTATCAATTAAGATTATTACTTGAATTAAAGTG 2729944
2729945GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACAGCGAGAATAACAGCCGAAACCCTTGGTTTCCAAAG 2730010
2730011GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGAAGACGACTACGATATAGATTACATTTATTGCGAAG 2730077
2730078GTTTCAATTCCTCATGGGTACGATAAAAACTTGCGCCTTCTCGCTTTTTGACAATGGACGATCTGCA 2730144
2730145GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACAATTGCAAATGCTATACGGTGGCTCAAAAACCAGGGAT 2730212
2730213GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACATGGGACCCAATAAGGGGAAAATTCGATATATTATTTT 2730280
2730281GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTGACAAAGAAGAAAACGGCATAACGCAATTGAGTTT 2730346
2730347GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACAAGGATTGACTTATACAGAAACAACAACAGTTAGATT 2730413
2730414GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACACTTAAAGGTACTGTATATTGCAAACAGAATTCCAATAGA 2730483
2730484GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTTACACCTATAGCTGATAGAAAGATTGAGTACATAG 2730549
2730550GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACCCATTGCCGTTTCTGTCTTCCCGGCTCCACAGGGCA 2730615
2730616GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGAAAAAGATATCTTATTCAGATATCTCAAATTTAAGGAT 2730684
2730685GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGATATATTCAGATACATCCGGAACTATTGTTCTTACTA 2730752
2730753GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACCGGAATGAACCAGTTCATAGCTTTGCAGGAAATGAT 2730818
2730819GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACAGTCGTAAGCGCAAGAGAATTGCATGAGAAGCTCGGTA 2730886
2730887GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGCCCAATTCCCGGATGATGACAACAACATGATCCGGAACAT 2730957
2730958GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGCATCAGATACTTCTGCAGATATAGCACCCAAGCCCT 2731024
2731025GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTAGCGGCTTATCAATATTAGAATTGGGTTTACAATACGG 2731093
2731094GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGCTGTACATTTTGATTTTAATATAACAGAATTTCTCAAA 2731162
2731163GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTTCCTAAGTTTATCGAGACTTTTATTATTTACATCAT 2731229
2731230GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACAGACAGATCCTGGCGTCTCCCAGGCAACACGGAAGA 2731295
2731296GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGCATATCTGACCTTCAAGTTCAGATTTTCGCCTGAATCT 2731364
2731365GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACATTCGTTTATCTTTATCAAATCACTCCCTCCCTTCAG 2731431
2731432GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGCTGTACATTTTGATTTTAATATAACAGAATTTCTCAAA 2731500
2731501GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTGTAAACCTATTCGTCAACCAAAGTTAACAATTAAGT 2731567
2731568GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTCTTTCATTGTCGGATATTACGACAGCGAAAAAGAAG 2731634
2731635GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACCACGATATCGTAGCCTTGGAATCCCAATTTTGAACAA 2731701
2731702GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGATGCATTTTTATTCGCTAAGAGATTCTCAGTGGATGT 2731769
2731770GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACAACAAATTTGCTTGGTGATATGGCAAGCGGTGCCGAG 2731836
2731837GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGTGTCGCAAAGAAACTCGCCAATGGTAACTATATTTTTGT 2731906
2731907GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTTTCTTTAAGCATTGCTCTTTCATTCAAAGGAATACAAC 2731975
2731976GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACAGGAACTTGAATGGGAGATATGAAGGTGAAAGGATTAT 2732043
2732044GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTTTAAGAATGTATTTTATATACTCATCCTCAGCCTG 2732109
2732110GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACAACAATGATGACGTACCTGCCATCCTTCAGCTTGG 2732174
2732175GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACATAGCAATAGGTGGGCTTCAAAACACCTCGTCAGCAG 2732241
2732242GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTGGAGAAGTAGAATTTGAAAGAGTAGTTACGGTTGAGTA 2732310
2732311GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTAGAAAAGCTACTCGGTAAATCAAAATTTGCAGAATTGT 2732379
2732380GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACAGAATGAACAGGATTTTCTAACGATTACGCTTCCAAG 2732446
2732447GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTATACTGGTCCAGTGAATGGTCCAGTGAATTTGAAAC 2732513
2732514GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACCGGAGAATATGTAGAATTAGGGAGGGGTTAGATGGAAGA 2732582
2732583GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGAAAGAAAAAGCGATACTTTTGATGCACTTGATGAAG 2732649
2732650GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTAACTGATGGAATCTATTACAAAAGAAAAAAGTTCA 2732715
2732716GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACATTTGCAACAAGGTGGAAATCACATCATATGGTTCGGCCT 2732785
2732786GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACCACGCTACTGCTTGACGTACTCCCACTCTCTCTGCTTGTG 2732855
2732856GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGCAGAAAAAACAAACCAAGGCAATGCACTCACTATGT 2732922
2732923GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGAAAAAAGAGAATTTGATGGAAACGTGTTTTATTT 2732987
2732988GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTGGGCGGAGACCCACAGCTTGCTGGGAGCATCACGAATA 2733056
2733057GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACAAGATTTAGGCATTATTGATATATTCGGTAGCCTTG 2733122
2733123GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGATTTAACAATACCAAACAATTTACCAAACTGTTCTTGAG 2733192
2733193GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACCTTCAAGAAGCCAGAGAGCGAGCCTTGGCAGAATT 2733257
2733258GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTCTTTGATTACATACGTTTTGTCTGGCGCGACATCA 2733323
2733324GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGGAGGGTGGTGCTCCCCTCAGGGAGCCTTCCACCT 2733388
2733389ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGCCGCAAGGGGCGAAAGTAAAACCTCTTACACCTGA 2733454
2733455ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGTGATGGTGGATGTTTACCGAAAAAGAGATTGAGGA 2733520
2733521ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACATTAAGGGCGGAATAAACGGAACAATTGAATTATTTAA 2733588
2733589ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTTGGCACTTTAAAAAAATAAACAGTAACATTGAATTAT 2733656
2733657ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGGCGATTACAAATACCGCCGGTATTGAAAGGAGGTATTG 2733725
2733726ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACATATTCAACAGGATAAAAGAAGAAATAGAATATTATTA 2733793
2733794ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTATTGTCGGGAAAGCAAATTGGACCGCAGGAACCGCGG 2733861
2733862ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGCTGCAGAAATATATCAAATCACAAAAGAGCCAATCGA 2733929
2733930ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACAAAACTGAAATATGCAACAGCCAATGACAATACCTT 2733995
2733996ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGCAACTTGCGTCCAGCAGATACCATAGAGTATATTT 2734061
2734062ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTCCTTCTCCATCTTTGACAGTGTAATTTTCATTGTCAA 2734129
2734130ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACATTACTCTTAAATATATATTAACATATTTTTATTACA 2734196
2734197ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACATGGCTATTTTGAGTGGTTTGACCCCTCTTCTTGGCT 2734263
2734264ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTGAAAATCTAGGATATAGTATTGGTCAATGGTTCGG 2734329
2734330ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTATATGTTCCTTCTACGGCTAGGTACTATGAATTGG 2734395
2734396ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGCGCATCGTTCTTGTATTCAGGCAGTGGTCTTGAATGAT 2734464
2734465ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTGGTACCCGTGTTTTTGTTGTCTATAATAAGACTT 2734529
2734530ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACCAACAATATATTTGGCAGCCGATGAACCAGAATAATTCTC 2734599
2734600ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGGAACATGCTATACCTGAATTAGACGCATTCAGATACAG 2734668
2734669ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGGAATACTTTGCCATTATAGCTTTGTTCTGTGCCA 2734733
2734734ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGAGTTCTGATATTGGATTTGGAACACTTGATATAGT 2734799
2734800ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACCCAAAAGTTCGGCAGCTCTGATTCTCTCTTTTGCGGA 2734866
2734867ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTTAGCGAAGCCTTTGGAGAATCGAATGTTGAATCTA 2734932
2734933ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTACTGCCAAAATCAGGGCTTGCATATTCTCCAAAGG 2734998
2734999ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACATAAGAATGACAAACAAAACTAGTTCAGTTGTTGGCCT 2735066
2735067ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTTGCCTGAATACAAGAACGATGCGCCGGAAGAACTAAA 2735134
2735135ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACCAGATGAAAGTAGCATAGCTTCAGTTTTTTGCTTTG 2735200
2735201ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACAAAAGAAATTGCAGATAGGGATGCACAGCTTGAGGAAC 2735268
2735269ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACCAACTCAAAAAATGCGTCTATTTCCTTTTTCCAACAATC 2735337
2735338ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTGACCTATAGAACTTGGTGATACATACAGTTCACCGT 2735404
2735405ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTGAACCTTTCACTTTATTTGGCTGTGTTACTTTTGT 2735470
2735471ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACCAGGTTCAGGTTCCTAATAAGAGGGGCATAACAGCCCCT 2735539
2735540ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTTGAGATTCTCGCTCCAACGTTCTTCAAACCGTTTG 2735605
2735606ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACAATATATTGCAGTCCATTGTCTTGTTGTTTATCTCT 2735671
2735672ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTAGAGAAGGATTATCATTATTTTCTTCTTTAGCAAC 2735737
2735738ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACCATACAGCCGTACAGGCGATTTGAGGTTCGTGCTCTTGC 2735806
2735807ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGTGTAGACCATACTCGCGAAACTCTAGCGGGTCCATATTA 2735876
2735877ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGCACCTTTTATCATATCCAAAATAATTTCCACTATCAAA 2735945
2735946ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACAAAAGCAAATTTCTCGTCTAAAGCTTCCTTTATATCAT 2736013
2736014ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGTTTTCAATTGGTTGCGTAAGAAACCCCAAGCTATCCG 2736081
2736082ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTGAAAGCGAAGCCCTTCCTAAAGGCTATAAAACTAA 2736147
2736148ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGCATATGCCAGTTTATACAATCTGAATGTTTCTCTGGTA 2736216
2736217ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACAATCTGCGAACAAGTTAGCGGAAATCATCTAACAAG 2736282
2736283ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACAGACAAGATTGATTTGCGAGAAGGTGGCTGCCGATGGC 2736350
2736351ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTCTTCCTTCCGATGTTTACGATTATTGGGTAATTATCAG 2736419
2736420ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACCGATTGGGAAGATTTTGAAAGTCCGTATGAAGAGATGAAAT 2736490
2736491ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTTCGGACTCCAAAAATCAACATTTTCGATTGTTAAGT 2736557
2736558ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTGCATCTTCTGTTTGGAACAACTTAGGCTTTCCTGC 2736623
2736624ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACACACCCTGCAATATATCCAATTACTTGGCGCATAG 2736688
2736689ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGTGATATATTTCACACAGCGAAAGTTTGGAGTGAAAGATC 2736758
2736759ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTGCAACAAGCATTGATACGTCAAAGTCAAAACAAGG 2736824
2736825ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTAACGATTCCGGAGAGTTGCATGGACTATCAACAAA 2736890
2736891ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACAAGAAAATGAACGGTGGTTTGACAGAGATGAAATGTA 2736957
2736958ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTATAGGTGGACTTGTCGGTTATGTAAGAGACGGTGGTA 2737025
2737026ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGACTGATGAAGAAAAAGCCTTGGAGGTTGCAAGGAT 2737091
2737092ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACAGCATTTATACCGTCTGAGGGTTACTTTGAAGGGTTCCT 2737160
2737161ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACAACCATGACACACAAAGTGAAATTCACGCACAGCGA 2737226
2737227ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACACGCCTGAAGAAGGAGCAGGCTGAAATCTACAA 2737289
2737290ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTTTGTAATGCCAATAAGATTTTTCTTGTACCGAATG 2737355
2737356ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTGATGAAGGACGCTGAAACAGGAATGTTCCAGGCTG 2737421
2737422ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTTTGTCGCGAATGCTGATCGTGCAGAATAGGTTCCCGT 2737489
2737490ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACCCAGCATTCCGCCGACTATGGTGATCACTGGCAATA 2737555
2737556ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTGATTCTTCTGGGTGAAGACTACATCGTGATCGAACG 2737622
2737623ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACCATCTATCCATTGGGATATTACTTCATCAAGTGCAT 2737688
2737689ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGGACGACAAGGTCCAACTCATAGAAGCGCGATTCGGTA 2737756
2737757ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACAAAAAGAATATGCTATGCTTCCTGAATCAACGAAGCAAT 2737825
2737826ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACAAAATTTCCCACAATAGCTTTTTGTTAGCCTTATCTT 2737892
2737893ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACCACACAAAAAACGGTTCCGTCATATTCATCTGTCTGTC 2737960
2737961ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACCCGACTTAAACAAATTACTGGAATAGCAGAATTATT 2738026
2738027ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTCGGTGCTGATGGATTACCGACTATTCGACGTGGACG 2738093
2738094ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACCAAACCATTCTGCTACGGTCAATTTACTATTTGTTATTTG 2738163
2738164ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGTGGGTCTGGCTTATTATCAATTGGCAAGTTGTTTTCA 2738231
2738232ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTTTACTTTTTCCTGTAGCTCCTTTGGAGACTTGGCG 2738297
2738298ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTTTTAGATAGTATATAGCTTTATTTGACAAAGGAACA 2738364
2738365ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACCAATGGCCCGGAGCAGTTCGCATGCTTAGTTGACAA 2738430
2738431ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACATTACCTCCCCTGTTTTTTTACATCTGACTCACCTAT 2738497
2738498ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGCTAGAGAAGTAAAACCAAAGAAGCTAGGTCAAAATG 2738564
2738565ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGCTCTGATGGGTCTCCTCTATACCAAATTCTATTTCT 2738631
2738632ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGAATGGCAAAGCAAACTTAAAGAACTTCAAAAAGAA 2738697
2738698ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACCTTAAAATTCAAAAGTACAAATCTCTACGCAATCCAG 2738764
2738765ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGTGGATTCAATCGGTGAACAAATAGCATTGAAAAACA 2738831
2738832ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTCGATAGGGTGGGTTCACACCTTCTACTACTTCTTGCC 2738899
2738900ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGGTTTTGGGCAGCAGTACCTTCTACAGACTCAAGTA 2738965
2738966ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACACGAAGCAGGTTTATACAGTTTGATATTGAAATCAA 2739031
2739032ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTTCCTAACTGTATCACTGGACGATTACACAAAGGTTTCA 2739100
2739101ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTTCGTTTTCAAGCTTGTCCATCTGCGTAATAATTTTGGA 2739169
2739170ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGCTGTTCTATTTCTGTTCTTATAGCATCTGCGTGAGCCTT 2739239
2739240ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTTTCGTACGACGGAAGAATTTCCAGCGAATTCAGAAA 2739306
2739307ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGAAGCAGCAAGAAGGGCTGGTTATAGCGAGAAAACAGC 2739374
2739375ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACACGTAAGATTCATAGCGGATTACCAGCTCAAATAGTAGA 2739443
2739444ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGGACGCTGGCCTGACTACACTTGTGATTTTTATGG 2739508
2739509ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACAGCTAATTTCTACCGTTTCCGGTACAGGAATTATGC 2739574
2739575ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGAAATTGTATATGATTATGTAGCAGAACATTGCAAAA 2739641
2739642ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGGTTTGGTGATATTTTAGCCAGTATTGAAAGTTTGGG 2739708
2739709ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACCTGGTTCTAGTGTTACATTCGTTACGAAGCAAGAGGT 2739775
2739776ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACAAGAAGGTCAAAAAATATGGGATGAGACAGCAGAAGA 2739842
2739843ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACCCATTAGATAGAGAATTGAAAAATTGCCTGCAAATGTAG 2739911
2739912ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTCTGAAGACAAAATCCGGAGGAGCAAACAACGATCC 2739977
2739978ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACCCTAAAGAGGTGGGAGTCTTCTTGCTATTTTCTTAGT 2740044
2740045ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGCTAATGGGCGAAGGAGAGCGAAGAAAAGAATGGGGCA 2740112
2740113ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTTCGTACGACGGACAAATTTCCAGCGAATTCAGAAA 2740178
2740179ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTGGCGACGCTTACGAAAGAGCAAAAAGAGAAGCTGAGAT 2740247
2740248ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTGTATTAGCATAACTCTCTATAAATGCTTCGTAAT 2740312
2740313ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACATCGAAAGCAACTTCTTTTCTTGCTCAGCCAATATAT 2740379
2740380ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACAATAGCACGAAGAGGAACATAAGTTGTGCCGTTATAGTT 2740448
2740449ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACCAAATATGCTGGGATTCCCAGTGCCAATGAACCGAA 2740514
2740515ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGAAGCAATAGACTTGTATGCAAAATATGGGATTGTGCA 2740582
2740583ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGCAAACGCAGGGATTCCGCCAAATACCAATGCCCCAA 2740649
2740650ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGGGTCCGGCTTATTATCAACCGGTAGATTGTTTTCG 2740715
2740716ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACCTTATCTTTCACAACTTCCTCCGGCCAAAAGGCTTCCT 2740783
2740784ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGACAGCAGTAGAACTTGCAAAAACGAAGCTGCAAA 2740848
2740849ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTCAACAGCAAATTCAAGCTTGCACGCTTCAAACTCTT 2740915
2740916ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTAGAGTGGTCTAACTTTTTTTCTTTCAGCGGCTTGAA 2740982
2740983ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGGAAGACAAACTTGATGCTGCCAGCGCCAATGCATGATG 2741051
2741052ATTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAAC2741081
Left flanking sequence : Till position 2729677 (length bp)
GCCAAAATGCTAATTATTGCAATGTATATTTATTAATACATGCGAGGTTACTATTGCCATTTGAGAAAAT
TTTAAGATTATATGTTATACGATAACAAAA
Right flanking sequence : From position 2741081 (length bp)
CCATAAAGCCTGCTAAACTTCTGCTTTTTATTTTAACCAATTGCAAAATAAAAATCAATACAAAAAAACA
AAAAATCCCTCTAAACAGCTACAAATCAGC

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp