Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_009012_4                                                                                                                 top


Strain : Clostridium thermocellum ATCC 27405 RefSeq :NC_009012 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_009012_4
DR consensus (37 bp) : GTTGAAGTGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACNumber of repetitions :79
Begin Position : 3785203 End Position : 3790988

3785203GTTGAAGTGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACATGTAGATGAATGATTACGATGTTGGAGAAATATTT 3785275
3785276GTTGAAGTGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACCTGTATCCGCATGTCCTACAGCAGATGTCACATCTG 3785348
3785349GTTGAAGTGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACATCTTTTGTATATCAAAGGAAGCTACTTCTGTAATTA 3785422
3785423GTTGAAGTGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACAGTGCTGCAAACATCACAGCAGTATTCAATCAGGAA 3785495
3785496GTTGAAGTGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACTCGCATTTTCTACATCAAACAAAGTTGCTCCGTCGT 3785568
3785569GTTGAAGTGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACCCTCCAAGTTTCAGTCTCCATGAAGTACCATTCCCCT 3785642
3785643GTTGAAGTGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACGTGAAACTTGCCGGTTTTTATGGCGTATCTGTAGATT 3785716
3785717GTTGAAGTGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACTCAAAGTGCACAAATAAAAAGTGCTTGTGTCAATAC 3785789
3785790GTTGAAGTGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACCACAAGTTGCAAATGATGTATTGCCGCCGGTAATTTCC 3785864
3785865GTTGAAGTGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACGCCATCAGTGGCCGATAGATAAGGCACAATATCTA 3785936
3785937GTTGAAGTGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACGTTGCTATTCGAGCAGAAAGAAACCCAAAAGTTATC 3786009
3786010GTTGAAGTGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACGTGATATTATATTGAATCTGTTTAAATGAGATATTCA 3786083
3786084GTTGAAGTGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACCCACTGTCTTCTGTCAATTGTTATTATATCATATATT 3786157
3786158GTTGAAGTGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACATGTATGTTCAAATACATCATAAATATGGTAAGGA 3786229
3786230GTTGAAGTGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACTTGATAATGTTCTTTTCAATAGTGCCAAGGTCTAATCCT 3786305
3786306GTTGAAGTGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACTCCCCGCCGTGTTAATCCGATTGTAAACCTATTCGTCAA 3786381
3786382GTTGAAGTGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACACTAATTTGATTTATAAAAATGACTTAATTACAAATGA 3786456
3786457GTTGAAGTGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACCTATAGATATGTATGGAGTACCGAAAGGCGACCCAT 3786529
3786530GTTGAAGTGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACAATACGGTGTCAGTGACGTTTTGAACCTCAACCAAG 3786602
3786603GTTGAAGTGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACACTCTCCCATGTTCATTCCTCCTCTTTTCAAATTT 3786674
3786675GTTGAAGTGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACAGATAGACGTACATATGACAGGAGGTTGAAGTTATT 3786747
3786748GTTGAAGTGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACGAAGCTATGCCTTATGTGGGTGGACGCAGTTCTTCAGG 3786822
3786823GTTGAAGTGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACCTATTTTGTAATAATCACTTTTAATTTCATAACCTACA 3786897
3786898GTTGAAGTGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACAAATAGTACATAGGTGGAGAGCAGCAAACCCGCGAA 3786970
3786971GTTGAAGTGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACTTTGCAACGTTTCCGTTGCTGTTAACTACATAGCAAG 3787044
3787045GTTGAAGTGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACACGATGAGCTTAAAAACGATTACTAAAGAGAGGATGG 3787118
3787119GTTGAAGTGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACATTTTTGCTTCTCTAGCTTGTCTTTTCGTATGTATG 3787191
3787192GTTGAAGTGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACACTGCTTTAGCGTGATCCTTGTGACCGTGCGATACA 3787264
3787265GTTGAAGTGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACTGGACTTTGCTCAGGTCATTGGCCCGGAGAAACTGC 3787337
3787338GTTGAAGTGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACTCATTCTTGCAAGCCTGAATCAGCCCTTTTAGATA 3787409
3787410GTTGAAGTGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACGGTTCTATGATTTCGATATACGACCCGCCTCTATATCCG 3787485
3787486GTTGAAGTGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACGTTTTCTTAATTTCAAATACTCTTTTTGCCATTTTT 3787558
3787559GTTGAAGTGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACAATCCCAGCGAAGTCCTTTAGAGAACAGATTTTTGA 3787631
3787632GTTGAAGTGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACTTAATTTTAAAGACTTATTCCGCAATGATATAAATATG 3787706
3787707GTTGAAGTGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACACTTTGCCTAAGAAGAATAAAAGTATTCGTAGAATATT 3787781
3787782GTTGAAGTGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACCTAACATTATTCACACCTCCCATCAACGAACCTTTTTT 3787856
3787857GTTGAAGTGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACACTTAGCCGTTGCAGTGGGCTTACCTTCTAAAAATT 3787929
3787930GTTGAAGTGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACACTTTCCTTGATATGTTTACCTGTAAAGTAAAAATA 3788002
3788003GTTGAAGTGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACCTTATATATAGAACATAAATTTTTCTATAATATTAA 3788075
3788076GTTGAAGTGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACCCCTTACAGTGGCGATATTTGTGGAATGAGGCTGT 3788147
3788148GTTGAAGTGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACATCTCTTGTAGAATTTTCTCTGCCTTTTCTAAGCTAC 3788221
3788222GTTGAAGTGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACACAGTTATCATAGGCTATCCTCCTTATAAATGTTAA 3788294
3788295GTTGAAGTGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACAATAATCCAAAAGCATTTCTACTGCTTTTGGAAATTT 3788368
3788369GTTGAAGTGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACATATTTACTCCGGCATCCCTCAGCCGGCGAAAAAGGT 3788442
3788443GTTGAAGTGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACATAATTCTTCTCGTTTTTGTTTTAATTCGTTTATT 3788514
3788515GTTGAAGTGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACGTAATAAGCTGTCCAATCACCTCCTAGTTTTCCTGG 3788587
3788588GTTGAAGTGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACTAGAACTTGAAAGAGAATCCTTCAGGGAGAGTGGTACT 3788662
3788663GTTGAAGTGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACTATCTTCAAAGTAATAGCTGTTATATGTGTCAAGTTC 3788736
3788737GTTGAAGTGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACTTAATTCATCGCCATTTTTGCCTATAAGTCCATAAA 3788809
3788810GTTGAAGTGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACCTTCTTCGAAGCTACTAAAGGTGGCCGTGCAGTAGT 3788882
3788883GTTGAAGTGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACATAGATAAGGCTATTGCAAGAGTAGCGAATGTGCTA 3788955
3788956GTTGAAGTGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACCAAATATTTCAGAAGCTATTGCGGATATATTTACTGTG 3789030
3789031GTTGAAGTGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACTTGAATTCCTGCAATGTGGCAGGCTTTTCTCAACCTAGG 3789106
3789107GTTGAAGTGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACGTCCCTGTGATTTCAGCCAATTTATCGCATTTTCAATT 3789181
3789182GTTGAAGTGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACACATACAGTTCGGTGTTTTCATCTAGTGCTACATTTATT 3789257
3789258GTTGAAGTGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACCCAGCAGGTTGAGCGTTAGGCAGGTTTCCCTGCCCG 3789330
3789331GTTGAAGTGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACGTGGAAGATGCGTTGTTTATGTCAGCAATTTCCGG 3789402
3789403GTTGAAGTGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACCAAAATGGCAGGTGGTAAAACCACAGCTAATACATC 3789475
3789476GTTGAAGTGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACGTTTCATCAACATCCATCTCGTCTACATAGAACTCA 3789548
3789549GTTGAAGTGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACATAACATATTTTAAAGCAAAAAGCAGAAAATCACTGG 3789622
3789623GTTGAAGTGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACTGATTGTAAAGGAATATGTATCCCCAAGCCTTACA 3789694
3789695GTTGAAGTGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACTGGATAGTGCAAACATAGATGAAGCCTCCGTAGGCCTT 3789769
3789770GTTGAAGTGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACTCTATTTCAGCAACAATATATTTGGCAGCCGATGAAT 3789843
3789844GTTGAAGTGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACATCATTGTATATATCTTTGGAGTAACGTATAATACCC 3789917
3789918GTTGAAGTGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACTTGATAATGTTCTTTTCAATAGTGCCAAGGTCTAATC 3789991
3789992GTTGAAGTGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACACAGGAACGTGCGTTCTCTGGACGAGGTAACTATCGT 3790065
3790066GTTGAAGTGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACTAGCACACAACAGCAAAAAAACAAAGAAAAAAAGA 3790137
3790138GTTGAAGTGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACGCACCAACTTGTCTTTTTTGATGAGGCTTGCAACAA 3790210
3790211GTTGAAGTGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACATAATGTGCTGCTGGATGCCCGTACAGTCTTCCACTGTA 3790286
3790287GTTGAAGTGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACTAGATTGCGAAAAGCCTGCCACATTGCAGGTCACAAGGT 3790362
3790363GTTGAAGTGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACTTGTTTTTTCACTTATAGACTTAATTCAGTGTGGC 3790434
3790435GTTGAAGTGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACCTTTCTCAATGGCTGACTTCGATGCGCCCTGGGCAAGCATT 3790512
3790513GTTGAAGTGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACGTGCTGCTATCTCGGCTATTCTTTCATCTATACTCA 3790585
3790586GTTGAAGTGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACTTTGCTCTTTATCCGGTGCTCTTATCTCATTCACA 3790657
3790658GTTGAAGTGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACACGAGAACGGGAAAGCAATATTGAGAAAACCCTTTG 3790730
3790731GTTGAAGTGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACTTGGCGGCATAGCTTCTATTATAGAAAATTCTACT 3790802
3790803GTTGAAGTGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACTTATATCGAAGAAAAAAGAACAAAAGTGAGGCGATT 3790875
3790876GTTGAAGTGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACATAATTTCGGGAGTGTAGAATTTCAACTCGGCAATAAGA 3790951
3790952GTTGAAGTGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAAC3790988
Left flanking sequence : Till position 3785203 (length bp)
TTGATAAAAATCGACTATTTTTTGATGAAAAATGTGCAAAAAAGTTTCGTCAAAAAAATCTTGTAGGCTT
TGAAAATGGCGGGATTTGACTTCGAGGACT
Right flanking sequence : From position 3790988 (length bp)
GAATGATTGAATCAATAACCATTATTGCCTGCAATTAGTTGAAGTGGTACTTCCAGAAACAAGGATTGAA
ACCATACTTCTATCAGTTTGTCGCGTTCTT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp