Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_009033_12                                                                                                                 top


Strain : Staphylothermus marinus F1 RefSeq :NC_009033 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_009033_12
DR consensus (25 bp) : CTTTCAATTCTTTCTGTGTTGTTACNumber of repetitions :5
Begin Position : 1564219 End Position : 1564498

1564219CTTTCAATTCTTTCTATGTTGTTACTTTTAAGTATTGGTGGTTTTTCTGAAGCTCTCTATTAT 1564281
1564282CTTTCAATTCTTTCTGTGTTGTTACCAATAAATATATAAACTTTAAGTTAGCTAAATTTTTACA 1564345
1564346CTTTCAATTCTTTCTGTGTTGTTACACTACCCATGAACACCCAACCATATTCTACCGAAACCTT 1564409
1564410CTTTCAATTCTTTCTGTGTTGTTACGAAAGAGCTATTGAACAACAACATAGAACTAGCATTTAA 1564473
1564474CTTTCAATTCTTTCTGTGTTGTTAC1564498
Left flanking sequence : Till position 1564219 (length bp)
CCTCACCGCTCAGCTTCCATCCACGATTAACATATCTTCAATATTGTTTATGTGGTTCAAAATCGACTGT
GATCCATCCCTTGTGTGTAGCTATTCTGGG
Right flanking sequence : From position 1564498 (length bp)
TTTGGTTCGAATTATTTGCTACGTTTATATTCTTTGTTCGAATTGTTATATATGTTTTTCTATATTCGAT
CCCTAATTGATCATGTTCGACTAGTTTTCT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp