Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_009033_6                                                                                                                 top


Strain : Staphylothermus marinus F1 RefSeq :NC_009033 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_009033_6
DR consensus (25 bp) : CTTTCAATTCTTTCTATGTTGTTACNumber of repetitions :6
Begin Position : 394573 End Position : 394921

394573CTCTCAATTCTTTCTATGTTGTTACGTGGATGCTAGAAAGATGATGGTGGAGAGGATAAAAAA 394635
394636CTTTCAATTCTTTCTATGTTGTTACACTACTAAATATTATGGTGTGAAAGATGGGGGTTCTCAG 394699
394700CTTTCAATTCTTTCTATGTTGTTACCCCGTAACAGTAACTGCAACTGCAACAGCACCCGTTATTAG 394765
394766CTTTCAATTCTTTCTATGTTGTTACATATTTATCTGGCATAAGCTATGTTGAACTGCGTGCATTAC 394831
394832CTTTCAATTCTTTCTATGTTGTTACCTAAAATAATTGAAAGAGCCGAACATGTTGTCAGAACCAT 394896
394897CTTTCAATTCTTTCTATGTTGTTAC394921
Left flanking sequence : Till position 394573 (length bp)
ACCAAAACAACCCATCCTTCACAACACCCACACAACCCTAACACTCAATCTATCCATATTGTCACTATAT
GACAAACATATAATTCCTACAGATCTTCAT
Right flanking sequence : From position 394921 (length bp)
TTTGGTTCGAATTTTTTGCTACATTTGTATTTTTTGTTCGAACCAGTATATATTGCTTTCTATATTTAAT
TCCTAGACTGATCATATTCGATTGATTTTC

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp