Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_009073_2                                                                                                                 top


Strain : Pyrobaculum calidifontis JCM 11548 RefSeq :NC_009073 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_009073_2
DR consensus (24 bp) : GAGAATCCCCAAAGGGGGTAGAAANumber of repetitions :5
Begin Position : 264904 End Position : 265204

264904GAGAATCCCCAAAGGGGGTAGAAACAGCTTGACGTACCAGAACAGTACCTCAAAATCTCTTAGGTCCCG 264972
264973GAGAATCCCCAAAGGGGGTAGAAACACGAATTCGACGATTTTTTGTTCAATGTCCATGTCAAACTGAGA 265041
265042GAGAATCCCCAATGGGGGTAGAAAGCAACTTTCTTCTACCCCGGGTAAGCGAGATGTATATGTAAAGCCA 265111
265112GAGAATCCACAATGGGGGTAGAAACTTGATCTTCCTTGCTATAAGGGAGTTGAGCTCGCCCTCTTGAGG 265180
265181GAGAATCTCCAATGGGGGTGACAA265204
Left flanking sequence : Till position 264904 (length bp)
CGGGCATATGTGTATGTAAAGCGGGGGCTGAAAGCGACGCACTGTTCCCACACTCACAAGGGAAAAACTT
AAAAAACCACAAGAGCCGAGGACGTGAGCG
Right flanking sequence : From position 265204 (length bp)
AATTCGCTTTTCCTCTCTTCTGTTAAACGGAGAATTTCCAGAGGAGTGGAAACACGTGTGGTCGAGCTAG
GTTATGAGGGATTGGCCGAGGGGTAGGGGG

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp