Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_009073_6                                                                                                                 top


Strain : Pyrobaculum calidifontis JCM 11548 RefSeq :NC_009073 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_009073_6
DR consensus (24 bp) : GAATCTCAAGAAGAGGATTGAAAGNumber of repetitions :38
Begin Position : 1203351 End Position : 1205855

1203351GAATCTCAAGAAGAGGATTGAAAGGTTGTACGCCGCCGAGCGGGAGCGACGCGGTGGTTTGGTTT 1203415
1203416GAATCTCAAGAAGAGGATTGAAAGTCCTCTTGGATCAACTACCACCGTTACCACTACGACTCAGGTGCGA 1203485
1203486GAATCTCAAGAAGAGGATTGAAAGACTGTCAGCGATCCAGCTCCACCACCCGCTCCGGAGGACAC 1203550
1203551GAATCTCAAGAAGAGGATTGAAAGCTCTATACGCCGTCGCCAGGATAAGCTCATTGCTTACAACAGT 1203617
1203618GAATCTCAAGAAGAGGATTGAAAGTCCAAAACCTAGACGCCCTCCTCCAGTCACCGTCGGGACTTTG 1203684
1203685GAATCTCAAGAAGAGGATTGAAAGAATCACTCCGGACCCGCTATTAATCGTGGCGGGGTTCAACCGTCA 1203753
1203754GAATCTCAAGAAGAGGATTGAAAGATATATTGAATCAATAAGGTCCGACGACACCCGTTCAAGCAGGGACCCG 1203826
1203827GAATCTCAAGAAGAGGATTGAAAGTGACCTCTGGGGTCTCCTCCTCTTTATCAACGTAGACCCTTTTGT 1203895
1203896GAATCTCAAGAAGAGGATTGAAAGACTCTATGCGGCCCACGAATTCCTCAGACTCAAGCGTAG 1203958
1203959GAATCTCAAGAAGAGGATTGAAAGGCCCTCACCGTGTTGATATTGACGCTCGCATACATATTCATTGT 1204026
1204027GAATCTCAAGAAGAGGATTGAAAGACAGACCTCTTGAGGAGGTTCGAGGGGTCGCAGGTGTCCCTCGCC 1204095
1204096GAATCTCAAGAAGAGGATTGAAAGATTGGCGTTGGCGTCCCGGTGAAAATACTGCGCCACGATGGGAGG 1204164
1204165GAATCTCAAGAAGAGGATTGAAAGATAGTACTTGCCAGAGCCTAACACGACTATAGTGTTCCATAT 1204230
1204231GAATCTCAAGAAGAGGATTGAAAGCATTTTTGCGGCGGCGAGCTCCTCGCCGAATAGCAAGCG 1204293
1204294GAATCTCAAGAAGAGGATTGAAAGTCTGGCGCACCAATCTCGTACACGTCCCCCACCTCATCTACGA 1204360
1204361GAATCTCAAGAAGAGGATTGAAAGTTGGGCGCCTTTACCACGGGGGCCGCATTTATGATTACTATAGAT 1204429
1204430GAATCTCAAGAAGAGGATTGAAAGTTTCCAGTGTGAAAAAATATCGGTTACTACAGTGTGAATTATGC 1204497
1204498GAATCTCAAGAAGAGGATTGAAAGCCGCACCCGCGATAGGCACTAACCACTTCATGATGCTAT 1204560
1204561GAATCTCAAGAAGAGGATTGAAAGTCCTCGCCACCTGCCTGACGACGAGGGCGCACTCCTCCGCAGCG 1204628
1204629GAATCTCAAGAAGAGGATTGAAAGTAGCTTTGGTAGCGGCAGTGTGAAGTGCCCCTCTGGGCCATCAA 1204696
1204697GAATCTCAAGAAGAGGATTGAAAGATTTCAAAGCCACGTTTGGGTAAAACTGTATAACTCTGTCCAA 1204763
1204764GAATCTCAAGAAGAGGATTGAAAGCTCCTGGCGCAGATGTTATTGCATTTGGCAGAGATGTGCG 1204827
1204828GAATCTCAAGAAGAGGATTGAAAGTATTGCTCCCTCAGCTCCCTAGCCAGCCTCTGCGCCCTGTCA 1204893
1204894GAATCTCAAGAAGAGGATTGAAAGAGTCCACCAGCACCGCGGTGGGCGCACGCGCGTGCGCAAGGGCCG 1204962
1204963GAATCTCAAGAAGAGGATTGAAAGTCTTTTTTGGGGGGCGTTCCTGCGCCCCCTAAACCCCCTTTGCC 1205030
1205031GAATCTCAAGAAGAGGATTGAAAGCCTACGTGGCCAATCTCGTGGCCGACCAGCTTCTCAGTCG 1205094
1205095GAATCTCAAGAAGAGGATTGAAAGCAGGCTGGCACAGAGTGGGGACCTGCCCCTCGTCCTCCTAC 1205159
1205160GAATCTCAAGAAGAGGATTGAAAGTTATTACCGTGCGCCTTATTTTGCCAATAGTGTCTTCCTCCTC 1205226
1205227GAATCTCAAGAAGAGGATTGAAAGTACGTATTTGGGCCCACACGTCTTGTGTAATCGCACGAGACCAC 1205294
1205295GAATCTCAAGAAGAGGATTGAAAGCACTTTGGGCATGGGTCGCTGTGGTGCAACAGCTTTCCTCTAC 1205361
1205362GAATCTCAAGAAGAGGATTGAAAGTCGCCCGCAACGCCAACAGGCGGGTCTGCAGGCATTCGGCCCT 1205428
1205429GAATCTCAAGAAGAGGATTGAAAGTCGCGGAGAGGAATATCGTGTATAACTACGGAGAGACGCG 1205492
1205493GAATCTCAAGAAGAGGATTGAAAGATGTAGCGCGCCAGTATTCCGATTATATAGCCAGCCACGTATTG 1205560
1205561GAATCTCAAGAAGAGGATTGAAAGTGTATGAATCCCACTATCGCATCGCTAATAGACTTAAACTCAGCC 1205629
1205630GAATCTCAAGAAGAGGATTGAAAGCAGACCGTGAGGCCGCCCCCACCGGTTAAAGGTGTTATG 1205692
1205693GAATCTCAAGAAGAGGATTGAAAGCTTTATCTCGCTCTCCCCTTTTTGCTCTACTACGTTACCCATGG 1205760
1205761GAATCTCAAGAAGATGATTGAAAGCATGGGAGACGTAAACGCCGTTGTGTCCAACGTCTATGCAGTAAACG 1205831
1205832GAATCTCAAGAAGAGGATTGAAAG1205855
Left flanking sequence : Till position 1203351 (length bp)
AGGGATCAATTCTAGTAAACTCAAAAGCACGCCGCACACCCTCTAAAAGACACCAAAGAAAAACTTAAAA
ACTAACAAAAACAAATGCCCAAGAAACCCA
Right flanking sequence : From position 1205855 (length bp)
GTCTGTAGACCACGTAAAGAAGATAGATGTGCTGGTGGGGTTGGGGTGGGTCTGGTGGGGTTTTTGAGGG
GCCTGTGAGTTTTCGTTTTTGTTTGTGGAG

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp