Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_009135_3                                                                                                                 top


Strain : Methanococcus maripaludis C5 RefSeq :NC_009135 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_009135_3
DR consensus (37 bp) : CTAAAAGAATAACTTGCAAAATAACAAGCATTGAAACNumber of repetitions :28
Begin Position : 742879 End Position : 744906

742879CTAAAAGAATAACTTGCAAAATAACAAGCATTGAAACTTCTCCTTCCATCTTGAACAGTGTGAGGTAGCAGG 742950
742951CTAAAAGAATAACTTGCAAAATAACAAGCATTGAAACATTAATCCCATAATACTTTTCTAGGTCTGGGCGGAAT 743024
743025CTAAAAGAATAACTTGCAAAATAACAAGCATTGAAACTAAAAAAAGAAAAAAGTTAAAAAAGCTAGAATAA 743095
743096CTAAAAGAATAACTTGCAAAATAACAAGCATTGAAACAAAAAACAGATTGAAAAATTAACGGCAAAACAATGAA 743169
743170CTAAAAGAATAACTTGCAAAATAACAAGCATTGAAACAAAACGAAAGAAGACTCAACAAGCTAGAAAAACAAT 743242
743243CTAAAAGAATAACTTGCAAAATAACAAGCATTGAAACCAATTGCTAAGAGTGCACTAATCGCACTAATAAA 743313
743314CTAAAAGAATAACTTGCAAAATAACAAGCATTGAAACATTTTAAGTATGCGATGTACTCGGATTGATAAATT 743385
743386CTAAAAGAATAACTTGCAAAATAACAAGCATTGAAACACGTAGATACGCTTGTTGCTTCAATGGAAAATTCAGAAGG 743462
743463CTAAAAGAATAACTTGCAAAATAACAAGCATTGAAACTTTGTGAATCCCATACAAGGGTTACAGCAGTTACAG 743535
743536CTAAAAGAATAACTTGCAAAATAACAAGCATTGAAACATTTATACGACTAGAAGACCGGCAAAAGTGTATACGG 743609
743610CTAAAAGAATAACTTGCAAAATAACAAGCATTGAAACAAAATAAAGCAACGGTTATAAGTCCGGTTGCGAT 743680
743681CTAAAAGAATAACTTGCAAAATAACAAGCATTGAAACAGCGTCTATATAAGCGGAACTATACGCACTTTCCGGT 743754
743755CTAAAAGAATAACTTGCAAAATAACAAGCATTGAAACCGAATGAAACGAGCGAAACAAGTAATAAAAAATCAAG 743828
743829CTAAAAGAATAACTTGCAAAATAACAAGCATTGAAACCAGTAAAAACATTTTGATTTATTATTTTGATCCATT 743901
743902CTAAAAGAATAACTTGCAAAATAACAAGCATTGAAACCAGTAAAAAAAGTTAATGAAGAAATTACACCAAGTACTT 743977
743978CTAAAAGAATAACTTGCAAAATAACAAGCATTGAAACTCGATATAAGCGGAACTATACGCACTTTCCGCTCTTAA 744052
744053CTAAAAGAATAACTTGCAAAATAACAAGCATTGAAACTTTTTTTATACGTTTAGTAACAGGGTTAATTCTGTTTA 744127
744128CTAAAAGAATAACTTGCAAAATAACAAGCATTGAAACTTTAATTCCCATTCATGGTTTGGATCTGGAATAAATG 744201
744202CTAAAAGAATAACTTGCAAAATAACAAGCATTGAAACTTTTGTTCGTGTCTTTTCTTCTCAATAATTCTTTTAAA 744276
744277CTAAAAGAATAACTTGCAAAATAACAAGCATTGAAACTTTTTTTATTGTAATCGGTTATACTGTTGTATTCTGT 744350
744351CTAAAAGAATAACTTGCAAAATAACAAGCATTGAAACACAATTTAGATGTTATAGAGTTTTTAAAACAGAATAAA 744425
744426CTAAAAGAATAACTTGCAAAATAACAAGCATTGAAACTACAGAATTTACGTGATTTTAATTATGGTATATATT 744498
744499CTAAAAGAATAACTTGCAAAATAACAAGCATTGAAACTATTGTCGATTTTATTTCGCTTAACTCTGTCGGATTAT 744573
744574CTAAAAGAATAACTTGCAAAATAACAAGCATTGAAACTGATGGAGTCAAAAGGTAAGACTGTTAAATTTCCGG 744646
744647CTAAAAGAATAACTTGCAAAATAACAAGCATTGAAACACCTTGAAAATATAACATATGAGCAAAAAATTGAAAT 744720
744721CTAAAAGAATAACTTGCAAAATAACAAGCATTGAAACCCACCGGCGGAGGGCTCTAAAACGAGGGTACTCGAATA 744795
744796CTAAAAGAATAACTTGCAAAATAACAAGCATTGAAACCTGATGAAACGAGCGAAACAAACAATAAAAAATCAAG 744869
744870CTAAAAGAATAACTTGCAAAATAACAAGCATTGAAAC744906
Left flanking sequence : Till position 742879 (length bp)
CGAGTATTTATTTTTTGTTGATAAAATGAATAAGAAAAGTAAATATAATGGCAGAATCATAAAACTACTT
CGTTATTCTAGAGTTTCTATCGTATTATGT
Right flanking sequence : From position 744906 (length bp)
CGGGGCAAAGAGCAAGTTTAATTTCTAAAACTCTTTTATCTTCTTCGATAGTTCATGTTTTAAAAAAGCA
GGGCAGGGATAACGATTATAAAATATACAG

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp