Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_009142_8                                                                                                                 top


Strain : Saccharopolyspora erythraea NRRL 2338 RefSeq :NC_009142 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_009142_8
DR consensus (36 bp) : CCGTCACCGACGCGCAGCGTCGGTCCTCATTGCGGCNumber of repetitions :20
Begin Position : 5687530 End Position : 5688961

5687530CCGTCACCGACGCGCAGCGTCGGTCCTCATTGCGGCCTCCAGCATCGCCGGGTCCTTGAACAGCGCCTCGATC 5687602
5687603CCGTCACCGACGCGCAGCGTCGGTCCTCATTGCGGCCTCCAGCATCGCCGGGTCCTTGAACAGCGCCTCGATC 5687675
5687676CCGTCACCGACGCGCAGCGTCGGTCCTCATTGCGGCCAGGCGTTCGGCGGAGAGCAGGCCCGGGAGTTCGGGC 5687748
5687749CCGTCACCGACGCGCAGCGTCGGTCCTCATTGCGGCATTCGGCCTGGGGATGGATCTCAGCCTGCTCGCGTAC 5687821
5687822CCGTCACCGACGCGCAGCGTCGGTCCTCATTGCGGCGCCGCATACGCAGGTCCAGTTGCCGTCGGCATCGACGG 5687895
5687896CCCTCACCGACGCGCAGCGTCGGTCCTCATTGCGGCAGGAACCACGCGATCAGCGCGCCGGGCAGACCGTTC 5687967
5687968CCGTCACCGACGCGCAGCGTCGGTCCTCATTGCGGCCGGCGCCGGTGGGTGCGGAGACGGACGTTGGTGTGCAACGC 5688044
5688045CCGTCACCGACGCGCAGCGTCGGTCCTCATTGCGGCGGCACGTCGCTCGCCTGCGATGTGCGCAGCTTCCT 5688115
5688116CCGTCACCGACGCGCAGCGTCGGTCCTCATTGCGGCAGTACGCAGGAGTCCAGCCGTGAAGATCCAGACCCG 5688187
5688188CCGTCACCGACGCGCAGCGTCGGTCCTCATTGCGGCATTCGGCCTGGGGATGGATCTCAGCCTGCTCGCGTAC 5688260
5688261CCGTCACCGACGCGCAGCGTCGGTCCTCATTGCGGCGCCGCATACGCAGGTCCAGTTGCCGTCGGCATCGACGG 5688334
5688335CCCTCACCGACGCGCAGCGTCGGTCCTCATTGCGGCAGGAACCACGCGATCAGCGCGCCGGGCAGACCGTTC 5688406
5688407CCGTCACCGACGCGCAGCGTCGGTCCTCATTGCGGCCGGCGCCGGTGGGTGCGGAGACGGACGTTGGTGTGCAACGC 5688483
5688484CCGTCACCGACGCGCAGCGTCGGTCCTCATTGCGGCGGCACGTCGCTCGCCTGCGATGTGCGCAGCTTCCT 5688554
5688555CCGTCACCGACGCGCAGCGTCGGTCCTCATTGCGGCAGTACGCAGGAGTCCAGCCGTGAAGATCCAGACCCG 5688626
5688627CCGTCACCGACGCGCAGCGTCGGTCCTCATTGCGGCATCGGGTGTGCGTGCTTGCTGATTGGTGCCGGTACGA 5688699
5688700CCGTCACCGACGCGCAGCCTCGGTCCTCATTGCGGCCCTACTACAACACCGGCAACGTCAGCTCGTTCTCGA 5688771
5688772CCGTCACCGACGCGCAGCGTCGGTCCTCATTGCGGCGTCGCGGGCGAAGTCGTGGCTCCGGTGAATCTCCATCTCAG 5688848
5688849CCGTCACCGACGCGCAGCGCCGGTCCTCATTGCGGCCCACATCGAGAGATCCCCTACTACAGCGTGTAGCCCGGCAG 5688925
5688926CCGTCATCGACGCGCAGCGTCGGTCTTACTGCGGCT5688961
Left flanking sequence : Till position 5687530 (length bp)
CATGTAAGATCCACATCGGTGGACGCTAAGATCGACACCGAGCACCCGCTCGAAACGATCTTTGAAAAGC
CAGGACACGGGCACCGAAAACAAGGAGCCC
Right flanking sequence : From position 5688961 (length bp)
GCGCATAACCACGATGCGCCGTGATGAGCATCCAGTTGCCACCACGAGCGTTCCGGGCCGATCCTCCGCT
TTCCGCAGCCGGGTGCTCCATACTTGCGTT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp