Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_009376_2                                                                                                                 top


Strain : Pyrobaculum arsenaticum DSM 13514 RefSeq :NC_009376 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_009376_2
DR consensus (24 bp) : GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGNumber of repetitions :35
Begin Position : 999187 End Position : 1001495

999187GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGAACCCGCCAAGGCATTACTGGATCGCCGCCGTCGTTTTGACTA 999253
999254GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGCGTATATGTGGAGCTCTGGGGGTATCCTGACCCCCTCTAT 999317
999318GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGAGCAGGACGTGTCTAAACAGCTTGACAGAATTGCATCCTTGGCACAGC 999389
999390GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGAGACGATGTAGTCTTGGCTTGGGCCGTCTTTATACACGCCGAAGCCG 999460
999461GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGGTCATCACGAAGTATAGTATCAACCCGCCGGCTACTGCGATAACT 999529
999530GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGTGCCGTACTACGGCAAAGCAATATACGTCGTTAAAGAGAACT 999595
999596GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGAAGCTGTACATCGCCTCTGAGCCCAACGTCTTCTACGGCGAG 999661
999662GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGTCATCATGGCCATAAACACGAAGAGCCACGGCGAGAAGCCCCAT 999729
999730GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGGACGTTAACTGCTGAGTACACTTCACGCTCGTGCAACAGCTTAAG 999798
999799GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGGCCAGAGACATTCGGCGTATTGTTGCGCAGGCTGGCGTCCTACT 999866
999867GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGACTAACGCAGCAATCACTATCACCACCGCGATTATTAGTATTGTT 999935
999936GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGTTTGCACGGCGAATGTAGCTATCTGCCCGGCTGTTGTAATAAG 1000002
1000003GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGCTGCTGGGTCTGGGCGCATCTGTTGCGTTAACTACGTTG 1000065
1000066GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGCCAAAACCGTGAGGCCCGCCTCCAGTCTCCGTCTGGACTTTCT 1000132
1000133GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGAAAAGGTTTTGTACGGCGAGGCCACGTACTTCCACTTAAACATGGC 1000202
1000203GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGATCTGAATACCGTGGCCGGCATCGATGCAGTTGACGACGACGAA 1000270
1000271GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGCAGCTCTCTTCTTTTTTCCCGCCCGCCTTTTTGCAAAAACTAAAT 1000339
1000340GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGGGAAGGCATGTGGCGAAGAGGATAAGTTTGACAGAGCTTGCT 1000405
1000406GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGACATATGGAAGCGCCGAGAGGCCGAAGATGCGTCTCATGCAGG 1000472
1000473GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGGTTTTGATATCAAGCTCCGGCACTACATCAGTACAATACGTC 1000538
1000539GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGCGTAGTCGGCTGGGCGGTAGCCGGAGGAGGTCTGCACCACTG 1000604
1000605GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGCAGGTAGAGAAACAGCCTGAGGTGCGTCTGCCGGATGAGA 1000668
1000669GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGAGACATGTATATCTCAGACAGCTCCTTCTTAGCCACCGTCTGGA 1000736
1000737GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGCAGGCGCCCTGACGCCGGGAGTCTTCGCGCCGGTTTCGGAGAG 1000803
1000804GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGACTCGTACACAACCTCGGCTGGGCTTGACATGTGGAGA 1000865
1000866GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGATAAAAACTTTAACGAACCGAACCCCCGCCCTAAAGGGCGAG 1000931
1000932GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGACACGTCGAAATGCGGCCCAACAGTTTTGCTCACCCTGCCAA 1000997
1000998GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGCCTGTCTTAAACGGCACCATGCCGGTGGCGATCCCCATCGC 1001062
1001063GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGTGTTGTAGCCCCCGACGCCCATATGGCTCCCGGTGCCGCCCGTCTT 1001132
1001133GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGGCGACATGGACATAAGCGACATGTACATCAGCACATACGCGAAGGG 1001202
1001203GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGTTGCTAAGGCGAGTCCTCTCTTCGTGTACTCCTCAACAT 1001265
1001266GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGGAACTGCTTGAGCCGGACGAGCCGCCGCCGGAGCCGCTTAATGT 1001333
1001334GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGAAGACGTCGATGGCGTATGGGAAAGGCGGCGGCTCTGCTACCT 1001400
1001401GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGCTCTGACATTATCCGCCACTTCCCTCTGGAGGCTGTTCAGGTGGCGG 1001471
1001472GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAG1001495
Left flanking sequence : Till position 999187 (length bp)
ACAAGACACAAAAAACAAACCCAAAGACAAGCCAGTCCGAAACCAAAACACACCCAAGAAAAACTTAAAA
ACCCACCAAAACAAACCCCCAGAAACCCCA
Right flanking sequence : From position 1001495 (length bp)
TCCGCCCCGAGCGCCGACCTTACGGCATCTTCTGCCTTGCCCAAATCGCCGCAACCGCCCCCGCAGAGGC
CCCTCTTAAGGAGGACTAAGAGCATAGGAA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp