Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_009376_3                                                                                                                 top


Strain : Pyrobaculum arsenaticum DSM 13514 RefSeq :NC_009376 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_009376_3
DR consensus (24 bp) : GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGNumber of repetitions :90
Begin Position : 1012951 End Position : 1018930

1012951GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGAGTGGCGATTATAACTCTGCGCAACCCAGGCCACTATACATA 1013016
1013017GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGCAGTACTGCAATGCGGCTATAGGACGATAATACTCGACGAGGCCCATTG 1013089
1013090GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGTAAGTTGTGGCTGACGACTGGGGCCAGGGAGTATGAGCGTCCA 1013156
1013157GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGGCCGGGGACAAAAGCATACGTACGCCGAGAGTTACAAAAGCGT 1013223
1013224GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGTATGTTGCCTGCCACGTGGCAAGAATTCCTCGGGGGAGACTGACAA 1013293
1013294GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGAGTCTTTAAACATCCAGGGCAGGCGCGCAATTGATATAC 1013356
1013357GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGCTTCCTCACGTCGTCTGTGTTCAGAATACGTTTGAGTATTTC 1013422
1013423GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGGTTGTGCTCGGGGACGCTTTCAAGCCGCGCGTCTAATACA 1013486
1013487GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGGGAAGATCTTAAGCGCATCCGTCGTTGCGCCGGGACTTC 1013549
1013550GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGATCCGGCGTGGGGAAGACGACGCTTGCGCTGAACTTAGTGTC 1013615
1013616GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGCTGTTGGGTTGCTCAGACAGAGCTATTCCAGCCGCCCTTAGGGCGGCTA 1013688
1013689GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGGCAACCTCCTTTGCGCCCATGCCACTAAGTCGCTTATGTTGA 1013754
1013755GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGCTGCGTCTTAGATCCCGCCACGGGCCTGCCTCTCTCGTCTAGCT 1013822
1013823GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGTCGTAGAGACGGCGTGTGTAGAGGCATGGCTCAGAACTGTAATACT 1013892
1013893GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGGGCGGCTACCACAGCGGCTAGAAAAGCCGACGGCAAGGCCAG 1013958
1013959GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGTATGCCACTTGTGCCGCCATGGTGCCGTAGGCGATAAATCCGC 1014025
1014026GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGGGCACGGTACGTAGGCGAGAACTATAAAATGGCCTACTGGCC 1014091
1014092GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGCTACAATCTCTAACGTCTCCCCACAGTAGGGACACGATACT 1014156
1014157GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGTCTCTAACCAAACTGTGTACGAGAATCTTGACGGCCAGCCTCCCCAAT 1014228
1014229GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGTCTACGTACACTATGCCGACGCAGTGTTGGTATCTGTTACTCG 1014295
1014296GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGAACACGAGGCGGCTAAGCGGATGGCCCTCGAGGGAGAGATA 1014360
1014361GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGCCTTACCACATGCTCCTCTGGGACGCATAACGATGTCATTGGCAA 1014429
1014430GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGCAGTAACGCGTATAGTCGTTGCGCGAGCCTACTTTGTTCGCCT 1014496
1014497GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGACTGCAACGCGACGGAGACGCGACGCAACTATGACAAGTTCAAGA 1014565
1014566GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGTTACACAAGCGTTAGTGGATGTATTGGTGAGCAAGTGCGATA 1014631
1014632GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGAATGCTTAAGGGCCTGGGACCCCGACCGGGGTCCCGGGGCCA 1014697
1014698GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGTGCTTGATGACGTCGGGAGGCGGATGGCCAGTTACGCCAATACTA 1014766
1014767GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGATAATAGATACTTAGAAGTAAAATATCCAAACGGCATTAGGGC 1014833
1014834GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGTGCGCAGTTTCCTCTTGAACCCGCCGTACAGTAAGCCATG 1014897
1014898GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGGGTTTCACAGACGCACGCGGTGACATGCGCAAATACAGACT 1014962
1014963GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGGCAAAGAACCGTGCAAGATTTCTCCTGGCACCGGGGTCA 1015025
1015026GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGACCGCTTTAGCGGCCTTGATTAAATCTTCGTCTGAGAGAAG 1015090
1015091GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGAACAAACCCCACAAATAGACAAGCGGGCAATCATGGCAATTATC 1015158
1015159GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGCAGTTACGCCTTGTCCGCTTATTCTGTGGGCGATCATGTGGAA 1015225
1015226GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGTGTCTTCATATATTGTGCAGTCCTCCCCTTCGCACTGCACT 1015290
1015291GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGAGCCGACTACGTGGTGAGACAACAATCCAGCGACCGCGACT 1015355
1015356GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGACGTTGCTTCCCCTCCGATCTTCCCCCACGACCTGGGGGA 1015419
1015420GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGGCGCATGTATATCACGTCTTTTTTCTTGGCCCCCCCCTTCCGTTGC 1015489
1015490GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGAAGGCCGCGCTGGGCCACAGCCAAGGCAGTATCGTGTAGAGGA 1015556
1015557GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGGGGATCCCAGTCGGGGCCCTGGGGCCAAAGAACAGGCAAAGT 1015622
1015623GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGCGTGTCCAGATACCTAGCCGAAACACTCTGCGGCCCGTACATAT 1015690
1015691GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGGCTTTGCGCACTAAAGAGCTGTCGGACGACGTCATAGTTTTG 1015756
1015757GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGGTAGATATTCTGAGTCGGATAATTTAAAGTCCGGCCT 1015817
1015818GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGTCTACGAGGACGTAGCGCTCTCCTTCCTGCCTGACAAAGAC 1015882
1015883GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGGTCACGCGGTACAAATGCACGCATGAAGGCGTAGACGTCTT 1015947
1015948GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGTAAGCCATAATTGTGCAAACATCTGCATACGCGTAACAGCTTG 1016014
1016015GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGCTTGATACTTCCTTATCGTGTCATAGCTACGACCTAG 1016075
1016076AAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGGCCTTATTGTTAATCCAAGGCCGAATTTGTCGAATACAACT 1016140
1016141GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGCCACGTACGAGTTCGGCGGCGCGTGCCGCGGCGGCTCCTTGCCC 1016208
1016209GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGACGTGCGCCTATTTGCAGACCCGGTGCCCGTAGAGGCGAAT 1016273
1016274GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGTCTTGCACTGCCTCGGCCAGCAAGCGCGCCAGCATGTGCG 1016337
1016338GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGCTTAGCACGTGAAGCTGTGATTGCGCTCATTACTGCTGGGAAT 1016404
1016405GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGCTATAATATCAACTATCTTTATCCTATCCTCACCACTACGATAATAGTAAATAG 1016482
1016483GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGCGCATCTCACTACAACGCCGACGTAGTCGGTTTGGCGCTGTTACTC 1016552
1016553GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGGCTGAGCCGGGGAGCACGACAGCTGTCGTAGCCACCGCCTTA 1016618
1016619GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGCTTGTGGAGAGGTACCTGCGCGCAATCGGCGACGAGCTGATTATGC 1016688
1016689GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGCTTTTCTCTCTTTTGCCTTTTTCGGCGCGAGAGTTGAACTAA 1016754
1016755GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGATCTTATTATCACGTGTCGTTACTAATCAGCACGATGATGGCG 1016821
1016822GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGCACCTCTTCCAGCGACCTCTTCACGTCGAGGTGGGCTTGTCTAC 1016889
1016890GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGTTTTTCTTTTCTTTTTCAGGTGAGGGAACCGAGTTGGCGT 1016953
1016954GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGGCTTTCGCCTGATGAGACGCCTGAACGCGGCCAGTACGTCTCGGGC 1017023
1017024GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGACAACGGCTGGGTACGGAATACCGCTCAGCAAAAGGCTGAGCATAG 1017093
1017094GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGATTTAAACAGATGCTTACTGCCTATACATGTCGACCGGGAAAAT 1017161
1017162GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGTGCCGTATACAAAGCACAGCTACTACGCAGACGTGCTTTACGA 1017228
1017229GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGTTAAGCAGTAGCGTGGTAAGCGCTACGTTGCCCGCAAGGCCTAACAG 1017299
1017300GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGGGTGTATACAGCCTTTGTCAAGGCTGTATACGAGGTGGTTGGCAAAACTCGCGCA 1017378
1017379GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGGCAGAAGTACATGACGTTGTCATATATTTCTCCCGCTATTTCTT 1017446
1017447GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGACTTGTAGAGGGCTCTCCCCAAGTCGTAGAGGAGCC 1017506
1017507GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGTTAACATTTTTTCATTAATCATATTTACGTAAAATTCATTAT 1017572
1017573GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGGGTAGTAACATTTTGTCAAACTCGCTATCGGCTTCTTTTTCACGA 1017641
1017642GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGCCACTCTTCTTCGCTTAATGAGTCTATTTCTTTTAACACGTCT 1017708
1017709GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGTTGGAATAGACTCCTCCAACGCTAGCTGAGCTCTGCAT 1017770
1017771GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGCAGGCCGCGGCGTGCACAGAGGGGGGCACTGAGAAGACGCC 1017835
1017836GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGCTTGTCGCACATATCGCTTAGTGTGTAGAACTGGCATACCTGGTAGT 1017906
1017907GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGACTAAGTGGGGTCTACGGCTGGGGTTTTGGCACCCCCACATTATAAATCT 1017980
1017981GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGATGCTGTAAAGCGCCAGCGCTCTGCATGTGCACCTAATAAC 1018045
1018046GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGCTTATTGTGTTTGGGCTGGATATTGGACATGGCTGTGCGTATGCAA 1018115
1018116GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGTTTAAGAGGAGCGTTGTCAACGCCACATTTCCGCCCAAACC 1018180
1018181GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGTGCCAGCCGTGGAGCTACGCCACCACATTCTCAAGAGACAA 1018245
1018246GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGTTGGTTTATAAGCCGCCTCAATAAGGAGGTTGTAATCATGCC 1018311
1018312GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGAAGAGCTGTTACGCAGTATAGGCTGTCGGGGGGCGAAGTGGCCA 1018379
1018380GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGGAGGCCCAGTAGCGGCATAAGTTTGTCAAGCGCTTTTGATACG 1018446
1018447GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGTGCCGTTACGCGCCTCGGGTATTGCGCGCATCAACGCATT 1018510
1018511GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGGCTCATACGCGTATCTATACACCGCCTGCAGTGCGGCCTGTA 1018576
1018577GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGACACTACGGCTTTTAACGGTTTTTAGTTTTTCTAGCCAAT 1018640
1018641GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGCGTATACTCACCACTTTATATTCACCCATAGAAATCTAAACA 1018706
1018707GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGAAAATATCACACTGGTGACCCTCTCTAGTACAGGGAGTGGCGCC 1018774
1018775GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGTTCTTCGACAGGCAGGGAGAGGAGAGGTACGCGCTGTACAAG 1018840
1018841GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGATTAGTATTTGGTCTAGCAGGTCTTTTATTTGTAGATATTCT 1018906
1018907GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAG1018930
Left flanking sequence : Till position 1012951 (length bp)
ACAAGACACAAAAAACAAACCCAAAGACAAGCCAGTCCGAAACCAAAACACACCCAAGAAAAACTTAAAA
ACCCACCAAAACAAACCCCCAGAAACCCCA
Right flanking sequence : From position 1018930 (length bp)
GCTCGTTGTATGGATATGTAAAATATATACTTTGTAGATGGGGGGTGTGAAAAAGGGGGATTAGATTTTT
TCGACTTTGGTCTGGGTGAAGCCGCAGATT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp