Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_009437_10                                                                                                                 top


Strain : Caldicellulosiruptor saccharolyticus DSM 8903 RefSeq :NC_009437 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_009437_10
DR consensus (29 bp) : GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACNumber of repetitions :26
Begin Position : 539731 End Position : 541402

539731GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACTTGCATAACTAGTGGGATCATTAATCGGCTCTATAATA 539797
539798GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACGGCAATGTGGTCCAAGGTAGAAAGGCGGAAGCTGGG 539862
539863GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACGTTTTAAAACTGTTAGTGCTTCTTCAATGTCTTTTAA 539928
539929GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACCATGCCCAAAGAATTTATAAAGACATCAAAGAACA 539992
539993GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACCTTTGCCCCGCTACTGTAGTCCACGTGGGTGTTGCCT 540058
540059GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACTCAACAAGTATTACATAGCCAGCTTCTCTTATTTCT 540123
540124GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACTCTATGATATAAACTCCATCTTCTTTAAGTCTCCAT 540188
540189GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACTTTGGCCGATGGTGTAGCAACTTGGGCGGAGTTGGTG 540254
540255GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACAAGAAGAGATAAAAGATTAAGCAGTAAGAACTCTTGTT 540321
540322GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACGAAGCAAGGGAAAATATAAGGCGTTCTTGGGAATACATG 540389
540390GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACTATTGACAATGTGCTAAAAGCTGTGCTGGATGCTTT 540454
540455GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACGAAGCAGTTAAAGTTTTACAAATGGCTTTATAGAGAG 540520
540521GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACATTTTTTCAGCCATTCTCATTTTCAATCCCTCCTCC 540585
540586GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACGACTGGTATTAGTGACAATGACTATATTGGTAGTTC 540650
540651GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACGTTCTTGTCACAAATTGGACTGAGTTTGTAAATACTT 540716
540717GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACAAGAGTCTATAAAATCAGATTTTCCAAACACTCCA 540780
540781GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACTCTGACATGATTATTAATTACTCATGGTACGCTAAA 540845
540846GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACATCGGTTGGGCAATTTTAGGTTTGACGACAGTTGCAACTT 540914
540915GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACATGACGCCCTGTGCGTGAAGAATTAACTCTGTGCGG 540979
540980GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACTATGGTTATTGGGCTTGGGTATGTTTTGTTGTAAGTA 541045
541046GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACGTGCAATTTGATAAGCTTTCATGTTTTGCTCTGGGTT 541111
541112GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACGTCTAACACGTCTGCAACAGAACAGAGCTGAAACGC 541176
541177GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACTGCTAAATACTGCTGTGCCAAGCTTTTGCAGCCTTC 541241
541242GTCTTATCTGAACTATGAAGGATGTAAACTCTGGAGGAGCTCGTCCCTCACAAGATCGTATGCCTGG 541308
541309GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACAAGGGGGTGTTGGAAAAACTACTATTGCACTTGCAC 541373
541374GTTTTATCTAAACTATGAGGGATGTAAAC541402
Left flanking sequence : Till position 539731 (length bp)
AATTTAAAGAAACCGTGAGATATTTTGAGAAAATCAAAGGTATATTGAGAGAGGGATGTAAACATTGTTT
GGGTCCTCCGATTTAGAGCCGATTGAGCCG
Right flanking sequence : From position 541402 (length bp)
GTAGCGAACAGCTGTTAATGATAAAATAAAATCATCAGAAATGACATCAAAAATTCCCCACCTGCTACTT
AATGTGAAGCCTTATGTAATAGTATAGAAT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp