Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_009437_7                                                                                                                 top


Strain : Caldicellulosiruptor saccharolyticus DSM 8903 RefSeq :NC_009437 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_009437_7
DR consensus (29 bp) : GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACNumber of repetitions :59
Begin Position : 344075 End Position : 347921

344075GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACATAGAGGTACCAGGACAAGCTTGGCTCGAAGGAGAAG 344140
344141GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACTTCGACATCTCAGAAGATTACGGAGCTGGAGAAAATCC 344207
344208GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACCACTTTTTATCTTTCTATAATCCGCTTCTTGCATGT 344272
344273GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACAGATTTGAGACAGATCCAGGTGAGCAAGCGCAAGTTG 344338
344339GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACGAAAGCTTTTGGGCGATGCTTTTATCGAGGTTGTCAA 344404
344405GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACACTGCATCTGTTACCTTGAATTTATTATGCTCTATAAA 344471
344472GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACTGTGAAAGCAATTGAGCAGACGTTTGGGGCTGGACAA 344537
344538GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACATTCCTGAGTACACAACTCCTAAAACCTTAATGGC 344601
344602GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACTATGAGTATAGACGCAGTGTAATAAAGTCAAAAATT 344666
344667GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACTTCGGCAAAAACAGCATTCATGACATCTTATGCAATGA 344733
344734GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACTTTTGCAAGGGATAGATACGACAGTGCATATTATAAG 344799
344800GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACGGATATGGGTGTATTCGATTTTACTTACAAGCTCGG 344864
344865GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACAGTAGATAGTCTGTTGTAACAGAAAAGTAATTCGCTA 344930
344931GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACTGGGCTGTGGCCCGAATGATACTCAACCCCAACTGTCC 344997
344998GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACCTTTCTTTCTCTTTTCTATTTCTTCAAGCTTAGGTCGC 345064
345065GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACCTTCGCATTGTGCTTGCTTAACCTCTTCTGGAACA 345128
345129GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACGCGCTTAGCCCGGGTAGTGGTAGTTCACCTTTTTCTG 345194
345195GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACCTGCCCAAGGGGTGGCGGGCCGGCGGAGTAGATTG 345258
345259GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACGTGGTTTAACAATGCTATCAACAACGTGAAGCAGGCC 345324
345325GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACTGCAAACTATCTGTTATTGCCATTGCAACAATTTCGA 345390
345391GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACCTTTGAAACTTGCCCAGGTAATAATTACCTGCTTTAA 345456
345457GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACTTGCTGCAAGTCATAATCAGACTCCTTGATGTCGCCCCA 345524
345525GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACTTAAGCCTTGTTAGCAGTAATTACAACCAAAGCCTC 345589
345590GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACAGCTTTGCACAGCTGCACACAAGAGCAATTGAGGT 345653
345654GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACGTGATTTGGGATAGTCTTAAAAGTTTAGTAAGAATAT 345719
345720GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACTTCCACTTTCAGCTAAACCGCTTTTAAGCTGTCCAA 345784
345785GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACCATCAATCAGCTGATAATTCAAAGCAAAATTGATGTGA 345851
345852GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACTTCGCAGTTTTTGAAACGATACATAGCAATAGCTCTA 345917
345918GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACTTATTACTCACCTTCCTTTATGATTTCAAAATTGCAA 345983
345984GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACTTTTCATTGCTGGGTCTAATCTCATTCTGATTCTGTTT 346050
346051GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACTTTATCGGGTAAGAGATAATCTCGTTGGTATATACA 346115
346116GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACATTACTACGTTCAAAAGGCAGTTTCCTTTAGTATTGT 346181
346182GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACTGTGCGAGACAGACTTGAAAGAGAAAAGCCTTTAGAA 346247
346248GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACCAAGCTGGCTTGCCAATCTCAAAACCTTTTTCATTGC 346313
346314GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACATTGTACCCGGTAACTAGTACTCTTCCGTCTTTCTCG 346379
346380GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACTCTTTCAGAAGCAAAGAGAACTATTGGAGAAGTTTCA 346445
346446GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACCGGTTAGAACCGTCGGGTCCAATCGGACGGTCATTAG 346511
346512GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACATACAACTCAAGCAGTTTTTCCTGCCTTTCCCACTCTT 346578
346579GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACCCCCAGAGCTTTGATTTTAGTTCCGGGAAAGTTTGA 346643
346644GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACGAAGAGGGACAGGCCAGGTTAGCTACAAGCCATACC 346708
346709GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACAAATTCATCTATCGTTAAGCCCATCTTCAAACATTG 346773
346774GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACATTCTGTGTAAAGGATAGTGCCGTTTGCGTCGTAA 346837
346838GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACAATCATAGGCTTTGATGAGACTTTTCCAGGAGCTACA 346903
346904GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACCCTAAATATTTTCCCTGAGCGGCTATTTGCCATCAGG 346969
346970GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACTTTCAGGAGGGCGTAGGCCTCTCTGCCCCTGCTGG 347033
347034GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACCCGTGAGGTAAGGCAAGAGGTCGTCAAGTTTATAGATA 347100
347101GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACTTATTTTTCGCAGCTTCCAGAACGGCCTGTGAGGAGA 347166
347167GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACTATACATGTCGTACAGTTTTTGTGCGTCCAGCCCGGA 347232
347233GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACGACAGTAAAGCTTGCAATTTCGCCACGATTGCAGACAA 347299
347300GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACGATGTGGCAGGGAATCTCCTCTACAAGTGATGAGAGCA 347366
347367GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACATTGGAAGAAATCAACCGGCGGTTGACCTACACCCT 347431
347432GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACATTGATGTTCCAATTTCATATAATCCTCCGTATCAAGA 347498
347499GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACTTGCGACTTTTATTATTCCATGCTCAAAAAGTTTTGA 347564
347565GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACATTACATTATATCAAAGTGGGAGGGGAAATGCAATGTTA 347632
347633GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACAGAATAACAGCAGGGGAAACAGGAAGTAAAGAGCAA 347697
347698GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACTCTTATTTTCTTTTGTTTGCTTTCCTGCAACAACTC 347762
347763GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACGTATTGCTATCGAAAAAAAAACATATGAAAAATTAA 347827
347828GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACCTTTTCAGTTCAAATAATATCTCGTTCGCAAGGAAA 347892
347893GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAAC347921
Left flanking sequence : Till position 344075 (length bp)
CTATCACCCCTTTGCTGCAAATAATATTGATTGCAAAGTAATATGGGATAAGGTATAATTGTAGGTAGTA
ACTGAGTTACAAGGTTTTTTATAAAAGTGG
Right flanking sequence : From position 347921 (length bp)
TTGCAGCTTCGCTGTTATTGTCAATACCTTTTCCCCACTTTTGATAATATTTTTTCCCCACCTGTTTTCA
AAAAAAATTTAATTATCATTATTTAACTGA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp