Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_009437_8                                                                                                                 top


Strain : Caldicellulosiruptor saccharolyticus DSM 8903 RefSeq :NC_009437 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_009437_8
DR consensus (29 bp) : GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACNumber of repetitions :22
Begin Position : 351757 End Position : 353160

351757GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACCTTTTTCTTTTTCAAAGACCTTGCACACAAAAAATC 351821
351822GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACTGTGATATACCTTCACGTCTTCCTCGTATAAGTCATA 351887
351888GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACAATTCACATGCGAATAGAGGTCCATAGTGATTGAGAT 351953
351954GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACGAGACAAAATCAGCTTACAAATTCCCTCATCATGAGG 352019
352020GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACAGCATCGATATTGCTTCTTTGAGCTGCTCAAATACCGA 352086
352087GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACATAGCTGCTCAAATACACTACGTGGGTATGTCGTAA 352151
352152GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACTTCTTTTAGCTCTTCAAAAATTTCTAATGTGTTCAT 352216
352217GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACAGTGTTCATGATGCTATCAAAGCTTTAGCCGAGTCAA 352282
352283GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACAAAAATCATAGGTGGGTTGAGAAAGCTCCAATTGTA 352347
352348GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACCACATAAGTGTTAGTTGGAAAAGCGTCGGCATAGGA 352412
352413GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACCTGGTTTTCTTTTCTTTATGTGTAATCATATCCTGC 352477
352478GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACTAAGTAGTGGACTTGCTTTATATTTGCTTATGGCAG 352542
352543GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACTTTACTATGCATGAAAACAGATTTATATTTGAACAA 352607
352608GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACGATATCATGATTTTGCAAAAGATTGTTGCAAGGATT 352672
352673GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACGCTAATGCTGCTGCTGCATGTATACCATTGCGA 352734
352735GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACGGGCAAAGTAGTCAAACTTGCTGTAATGCTTTAGAAG 352800
352801GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACATTTTGAAATGGGCACTTACTAATTTGCAAGTTGAAA 352866
352867GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACGCTGCAGCTGCATAGAGCAATAAACGCAAAACAGCTT 352932
352933GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACCTGTGCGGTGCGGCTGTGTTGATATGAGTGTTGAGG 352997
352998GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACTGCTTTTATTCTTCTGTTTTGCTTCAAAAGCTGGTACA 353064
353065GTCTTATCTGAACTATGAGGGATGTAAACCATAGAAAGGCGGACTTTTTATTACTGGAAGGATGAAG 353131
353132GTCTTATCTGAACTATGAGCATTCCTGTA353160
Left flanking sequence : Till position 351757 (length bp)
GGCTTCTTTTTAAGTGGCAGGTGGGGAATTTTTAGTGTCATTTCTGATGATTTTATTTTATCATTAACAT
GCTTCGCTGACGGTTACGACGTTTTGAAGG
Right flanking sequence : From position 353160 (length bp)
ATGAACGAAAATGAGTGAAAATGAAGAGAAATGAGATTTGAAGAGATAAGGTACCTCCTGGTAAAATACA
GAATGTAAGTTGTACAACTTACGACAAAAC

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp