Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_009454_2                                                                                                                 top


Strain : Pelotomaculum thermopropionicum SI RefSeq :NC_009454 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_009454_2
DR consensus (30 bp) : GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACNumber of repetitions :117
Begin Position : 1989142 End Position : 1996925

1989142AAAGAGATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGGTTGTTATATTCCCGGCTCAATTCGCTGGCCCTCT 1989207
1989208GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGGCCCCGCCAGAAATTCGCTGGCCCGGCGCAAGGAGGTG 1989276
1989277GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTCAGTAGGGACGATGGCTATTATATTGACCGCAGGTA 1989343
1989344GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGCCAGAAGCATGATTTGGGGAGGGAAAAGAATTGCCGG 1989411
1989412GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCTATCACAAAAAAGTAGCATTCTGCGAGGATTGTGG 1989477
1989478GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGCAGCCATGCCTCTTCGTCCGGATTGCTGATGAAGCCG 1989545
1989546GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTCAACGACAGCAAAATAACCTCACCTGGGGAGGCC 1989610
1989611GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGGCTACTGCATATTACATCGGTGAATCCAGGGATG 1989675
1989676GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTAGGCCTCGTCGAAGTCAATACCTGTGGTGGGCTCA 1989741
1989742GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCCCACTGCCGGACATAACGATATGGTGAGGTGTGA 1989806
1989807GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGCTAGAAGACATGCAGTTCCTTGAGCTGCGGAAGTT 1989872
1989873GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTAAAAAAACCTCGATCATGTGCTCGCGCCAGACGC 1989937
1989938GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGTTCTTTTCACAGAGTAGGAAGTTTGGTTATGATA 1990002
1990003GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTAAAGGAGTTAAATCTAATCCCTCTGATACTATATTAC 1990070
1990071GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCATCTATGCATATATCCTCATATTCAGCAGACTGA 1990135
1990136GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTTCTTTTACCGCCCTTTCCACAACTTCTGATATCGAAG 1990203
1990204GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCAGAACATTTATGGGGTGTGTTGGTGAGACAGGCAA 1990269
1990270GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCGCCGGGGGGCAGCGCCTGCTGGTCCGCCGCCGGGAG 1990336
1990337GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACATCTCGTCCAGAAGTAGCTTCAGGTCCCCGGCACGCA 1990403
1990404GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCTCCAACTAATGCTACAACCGGAACTCACTATTTT 1990468
1990469GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGCGCTGATCCGCTTCGACTGCAAGCAGTGGGATGCTG 1990535
1990536GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTTTCGTCGTCAGATTCAAGGAGATTGAAGATATTAT 1990601
1990602GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCGAGCATCGGAACTGTGTCACGCCGGAAATCTCCGC 1990667
1990668GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGACGGCCAAGGGGCGCATATCTACCATCACCGATTTTG 1990735
1990736GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACATACACAGAGAAGCAAACATCCTGTGTCTTTATGCTGG 1990803
1990804GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTGCCCCAGCCGCTCGGCCTTTTCACGGTTGAAGTCGG 1990870
1990871GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGCGTTTTTCGGCGATTTCGCCGCCGCTCTCGATGCGGG 1990938
1990939GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCCACCTCTACGACGAGGGGACCGACGATGACGAGGTCA 1991006
1991007GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCTGAGGAAGAACTGGGCTACCGGGTGGGGGACGCGAT 1991073
1991074GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGAACTTGGAAAGGCAGCTGCGGTTATAGATATTTTG 1991139
1991140GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTTGGTACCGGAGTCAGTGCATGGGTTGCTCCATGAGC 1991206
1991207GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCGTCACTATTCAGAAACAGGATACCAAGCTAAAACTTT 1991274
1991275GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGCGCGATGGGGAAGCAGATCGCCTGCTCCCCTACCTG 1991341
1991342GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGGCATGTCGCTTTGTGCCGACGGACTTATCTTGATGGCGTG 1991412
1991413GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGGCTAGTCTTAAGGAGTGGAAGGAAGCCACTGGATTC 1991479
1991480GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTCCCGTGCAGCGCCCCGTCGATAACCTCCGGCTTCACGC 1991548
1991549GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTGCCTTAAATCTTGCGACTGCTGGAGATTTGGATCTGGC 1991617
1991618GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCTCCACCTGATCATTCCCGTGCAGCGCCCCGTCGA 1991682
1991683GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCCAGAGAGTTCATTCCGCGCAGGACCTTGACCATCCGTCC 1991752
1991753GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCCCTTGGGCTACTTCTACGTTACCGAGATTGAGCG 1991817
1991818GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCCACAACCACATCTCAAAATACAAGAACTGCAAAAG 1991883
1991884GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACACTCCTGGGTATTTGATGAAGAGGGTGGCGTTAAGG 1991949
1991950GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACACCCGCTTGCCGTCGCGGAGCATTCCCAGATCACAGTC 1992017
1992018GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACACGAAATTAGAGAAGAATTCTTTCGCCGTACCCTGGAA 1992085
1992086GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTCACTTTTTAATTTTTATCAGTAAGTTTCGGCTCAGA 1992152
1992153GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGGAATGACGGGCTTTTTCTTTCTTTTTTTTTCTGA 1992217
1992218GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACAAACGGCAGGCCGCTTGTATTCGCCGCAAGCGTTGAAGA 1992286
1992287GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGCCCCTCCTTAACGAGGCAAAATGCGGTTTGCGCCAA 1992353
1992354GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTTAAAGACCATGAAGCGTTAGACAAGTGGTTGTCATT 1992420
1992421GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTTTCACTGTTAGCGGTTTATAATCGGTTTGCCCGA 1992485
1992486GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTCACTGAACGAAGTAGGTTAATTAACTTACGGAAGTGCT 1992554
1992555GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGGTAAAACAGTGTCGACGGCCCATCATACTCCCTGA 1992620
1992621GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACAGGCATGGAAGAAGACGTGGTTATCCACGCCGTCCA 1992686
1992687GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGTCTCTCTGAGGCTGGCTTGCCCTTGTTCCAAGGAAC 1992753
1992754GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACACCCGTCCAGATGACTATCCTGCTCCGCCGGTAGCCG 1992820
1992821GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTCGGCTCCGGGATGATGCCCAGGGCACGGGCCTGTTT 1992887
1992888GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACAAAAACAGCCGCCGCACGCAAAGGTACGAAGAAATGAT 1992955
1992956GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGTTGTATTTCATACATGGATTTTAAAAAGTGCTATTT 1993022
1993023GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACATGCACTACGAAACTAGGGACGCCAGGACGTTCACGGG 1993090
1993091GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTCAGAACAAGATGTATACTCTAGGAAAGTTTTCTGAA 1993157
1993158GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACAAAATTGGAGCAAATTGCACAAAAGCAATAGAATATATT 1993226
1993227GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACAACAAATTGACATTAAGTAAACATACTCTTAAAAGAT 1993293
1993294GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTTAAAAAAGGAGTGATTTAAATGGCAAGATTAACAAA 1993360
1993361GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACATATTCATGTTTCTCTGCCATTCCTTCAGGTCATCGGA 1993428
1993429GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGAAAATACTCTGCTCCAGCGGCTTCCCCAGATACTGTT 1993496
1993497GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTGTCCTCGATAATTTTGTCATACATTGCTGGACACCCC 1993564
1993565GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGAATCATATACTATAAAATATGTGCATGAATTCGTAAAA 1993633
1993634GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGGAAGGCTTCGCAATAACCCAAGTCAAATGGTGCAA 1993699
1993700GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTCAAAAGCGAAAGCAACGGGTTTTCCATCCGTTGCTC 1993766
1993767GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTGTGCGTGAAGCCCTCCGCCGAGCCGTACTTAACGG 1993832
1993833GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGGTTAGGAAATTGGAGGTGCCCTGCGATGGCTGAAT 1993898
1993899GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACAGACTTACCGGGACGCAGCCTGGGACTGGTACAGAG 1993964
1993965GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACAACTGGGTAATTTGCGGGTCAGAGGCTGGTCCTGGTG 1994031
1994032GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACAAAGATATCCAAAAATAACTATCACATAGACCATA 1994096
1994097GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCTATAAGCATAGCCATTGGAACATGCATCTGCATTG 1994162
1994163GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGTGTTCTGCCTGTTAGGGCCGAAGAGGCGCAAGAGA 1994228
1994229GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTCCCGCCGTCCTGCGAGACGCCGGAAGGGGAGGTGATA 1994296
1994297GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACATAGCCGATGCTTCAATTACATCCGCAAAAATAGC 1994361
1994362GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGGCGGTACTAGCTAAGGGTATTGCCAGCGTGTTTAT 1994427
1994428GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTGGTTGCCGGGTTGGTAGTAAATCGGCCAGGTACTGA 1994494
1994495GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTCCTCATAACAGGCTAAAAACTGATAAACAATAAAA 1994560
1994561GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGTACTCACGAGGCAATTATAAGCGACAGAGTATTTAG 1994627
1994628GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACACATACGCCGCCAACGAGGCGGCCTGCTATAGGCTTTG 1994695
1994696GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGGAAATGCCAACGGCCGACACCGTACACACTTCCGC 1994761
1994762GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACATAGTGAAATGCTGGAAAAGGTAGACCGCTCTTTGAA 1994828
1994829GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGAACTGTCCTCTCTCAGTGTGCGTTTCCACCACCTC 1994894
1994895GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGGTGGACGCCGTTTCCCTTCATGACGATAGCTCCCG 1994960
1994961GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTCGAAACCGACCTGGTAACATTCACAGGCGACGGCG 1995026
1995027GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCATATACAATCACCCGCCGGGCCAGGGTGCCTGCCG 1995092
1995093GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGGGGGCAAGGTGCCGGAGAAAAGAGGTAAAATGAAATA 1995160
1995161GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGTTCCGATTTCCCGGCGAATCTCTTCTTGCGTGAATC 1995227
1995228GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACACCCGTTGAAAGCCATGGCCCAGGTTACTTTGCTGGT 1995294
1995295GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACACGGCCGCGGTTGGAGAGTTCCTCTCTGCAGTCGA 1995359
1995360GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTAACAACCTCCCCACCAGAAAATTAAACGAAAGGGGTAA 1995428
1995429GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGGGTGCACTGAAGGAGCACATTCAACCGCAACAGGATG 1995496
1995497GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGTAGTTGTTGCTGAGCCATTGCTGCCTGCTGGAGA 1995561
1995562GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCGTCATAACCGTGCTGGACGTCACTGAGTTGCCGTA 1995627
1995628GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGCAAACTGAGGCGCTTTTCACTGTCGGTCATGGCCTTC 1995695
1995696GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGGACGATTGATCCAATCGACTGGAAGGAAAGATATTT 1995762
1995763GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTTGTATTAAGGAATAATTACTATTCTTTTACACTTT 1995828
1995829GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCGTCATAACCGTGCTGGACGTCACTGAGTTGCCGTA 1995894
1995895GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGCAAACTGAGGCGCTTTTCACTGTCGGTCATGGCCTTC 1995962
1995963GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGGACGATTGATCCAATCGACTGGAAGGAAAGATATTT 1996029
1996030GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTTGTGTGCAATTTCAGGGTGATCAAGGAAGTTGAT 1996094
1996095GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCGGCCGGTTCCGGAGCTGGCCGGGGATATGCCCCTCCT 1996162
1996163GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGCAAGCAATGCTGGCCAGCACTTGGCTTGGTTAGACGC 1996230
1996231GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGTAATGAAAATGTCGGAAAGAGGACTTATTCCTGCGAA 1996298
1996299GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTTCAAAATGTCGATGTCTGATTTCCCTTGTTCTTT 1996363
1996364GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCGTGCCTGCTTCCGTCATCACGCCCTGCTGGACGTAG 1996430
1996431GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTCCAACGAGAGTTTCTTCCTCTTTTTTCCCAAAATC 1996496
1996497GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCTGCCGACCAAGGCGGAAGAATTCGGTTTGGTGCT 1996561
1996562GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGCGTGCCTCATCTTTGACTTCTGAAAGGGGGCTTTC 1996627
1996628GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTTGCGATTACCACTACACGTTCCCCCCTTTCGGTTTT 1996694
1996695GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTGAATCCCGACGGCACGCGTACCGTCGTCGTAGTGCC 1996761
1996762GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTTCCACGCGGCAGGGTCACTACCTGCGAATTCTTCG 1996827
1996828GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACAATGGAAACCAGGTCGGCTACCGCCGAAGTCTTAGCCG 1996895
1996896GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAAC1996925
Left flanking sequence : Till position 1989142 (length bp)
TGTAATTTTTGTTCTGGTGAGTACTGTTTTCTGGTCAATTTTATCCCCCCGCTTGAATTTATCAGATTTA
AGACTACTTGTCCAATCTGATTAGGGGGCT
Right flanking sequence : From position 1996925 (length bp)
CAAAATAAAATAAAAATAATAGGCGCTTGCAAAACTAAAGTTCTTTAAAAAATAAAAAGAGCCTTTATGA
CAGGTCGAAGCCTTTTAACTGGCACATAAT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp