Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_009454_3                                                                                                                 top


Strain : Pelotomaculum thermopropionicum SI RefSeq :NC_009454 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_009454_3
DR consensus (30 bp) : GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACNumber of repetitions :241
Begin Position : 1998604 End Position : 2014655

1998604GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCCAGGCCGCGGCAGTACTTCATCAACTGCTCATCGCGG 1998671
1998672GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGAAGAAACTTTTCTTTTTCTCCCTCTTTCTCTCTGCG 1998738
1998739GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGTAAAAGAAATATTTAATTCTTTTGCCCTTTTATCAAAA 1998807
1998808GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGTTCGTTCTAGTGCAGAAATTGCACCAGAACGAGAAC 1998874
1998875GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGGATCGCTGAAACCCTTGATTTTACTGAGGCGACCAA 1998941
1998942GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTTTCCATGTAATATAACCCTCTGTTTGTCTTTTAGTG 1999008
1999009GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGGGTGACCAGGTTAACCGCCATCTGGCCGCTGGACA 1999074
1999075GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGATATCGTCCATGTAGCGAATGTAATATTTCAGCCT 1999140
1999141GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACAGTAGTTTGGCAACATCTTCCTGGGTGAGTACCCGCGG 1999208
1999209GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCTTCATCCAGGCTTGGCGTTACAACACGGAACTTTT 1999274
1999275GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTTTATAACTCCAGCGGTTTGGCGAAATGTCGGTAAAAT 1999342
1999343GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGTCTGCTTGCAGGCAGGTCAGGTTTTCCAGTCCCAGGG 1999410
1999411GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTTAAATGTAAGTATGAAAGGTTATTATCTGAGCCGAAACT 1999480
1999481GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCGTGCCGGCCGCCAACATGGACAAGGCAGCAGCCCCTT 1999548
1999549GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTCTGGAATGCATCGTCATGTATATGTTCACAAAGTAA 1999615
1999616GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACAGTCAAAAGAAAGGGTGGAATGGATAAAGTTTTTTAGT 1999683
1999684GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTAACACAAGGTTAAGGGGAACAGTAGATATGTTTGTAGTA 1999753
1999754GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTTCCTGCTACAGGAATAAAGTAATTCAAATATCCTA 1999819
1999820GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACACGGCAACAAAAGAAGGATATGAGACAAAAACGGTAA 1999886
1999887GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCGAAGTGCGCCGGCTGGCGCATCGGAAATTGATGTTC 1999953
1999954GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCCGGGGTTGTTGTAACCCCAGCGAACCGGTTCGA 2000017
2000018GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGGCCCACGAAAGCCGCCACGCTTTCAACTGATCGTCAG 2000085
2000086GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCTTTCTATCGCCAGCACGTTTTGAGGAAGGTTCTCAC 2000152
2000153GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTATCCGAAACCTGGATTCAAGAATGAGGCAACTGA 2000217
2000218GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGTTACAGGAACTACATATAGTGCGGAGATTTTCCATA 2000284
2000285GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCTCCTTCGGACAGAATGCCCCGATTGACGAGGAAAC 2000350
2000351GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGAAACAGCTAGGGAGATTGCGCTGGGCGAGGAGAT 2000415
2000416GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTTCTGCCGGTGGCCTCAATTGCTTCCTTTATCAACT 2000481
2000482GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCTGCCGGAAAAACCGAGTAATTGAGAAAAAGTGTTGA 2000548
2000549GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCTGTTAGAATCCAGATAAAAGCTATCATGATAATAG 2000614
2000615GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGATTTACCGACACTGTTCACCCCTCCTTAGCCTCGCAG 2000682
2000683GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCAACGATTTCCTGGTGACGTACAGCACCCGCCGCGCAC 2000750
2000751GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCGAGGTGCAGCGGCTCGTTCCCGTCGCCGGCTAG 2000814
2000815GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCATACTCAATTCCCAAGTATCAAGAGCGTTCAACAG 2000880
2000881GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTGTGCTTATATAGGCAGATCCATATTTCGCCCACAGGCAC 2000950
2000951GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGGTCTCATTTTTTTGTTTCTTCTTCTAGGATAGGCTGT 2001018
2001019GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCAATAAACAACTACCCTCTTTTCCAAAAAACTTTTTCT 2001086
2001087GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTAAGGTGGGTGTTGAGATTTATTAGATATATAGGT 2001151
2001152GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCCCAGCCTAGCCTAGCCTAGCCAACCCAGGCCGCCTGT 2001219
2001220GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACAAAGTGTCAAGCTGATCGACTTGACACCAAAGTGT 2001284
2001285GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTGTCGGTTGGGCGTGATGTCCTCCGGGGCGCGATAGC 2001351
2001352GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTATGCGGTGACGATACTTGCAGAAATAAGTCGGGGT 2001417
2001418GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTGGGTCCTTCCCCAAAAGTGAGGGTCGGTTTGAACGG 2001484
2001485GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTCGTCGGCTACTACGGGGCGCTGGACCCTAGCCTGGGT 2001552
2001553GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTTACCGTTACCGTTGCGTCGTTTCCGCGACGGTACGG 2001619
2001620GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGCCAGAATGTAGACTGTCACCTGCCAGTTTAGTTG 2001684
2001685GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTTAGCCTGACAGTTAGAACCGCGACGGGGCAGTTAG 2001750
2001751GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCCAAGCGAAGGACCGCGAGCAAGAGTTGAAGACCGCGGT 2001819
2001820GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTACCCAGCCTGACCCCCAGGGTACCCCGCCAGGCA 2001884
2001885GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTCCGCTGTGCTTGCCCCGCCATGCTCCTTGTTATGA 2001950
2001951GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCCGACGCCAAGACGGCGCCAAAATCCGGCTCGACAG 2002016
2002017GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCAAATGGGATAGAGGGTGTAGGGTATCATCCTGTAAG 2002083
2002084GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTCGTTCGACTATGCTTGTGCCAGCATACCTATCGC 2002148
2002149GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTTTCTCCCCAGGCCGGGACAAGCCCTATTCCAGCCGGG 2002216
2002217GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTGTGTGGACATATGCGTATGCGTGTGGTATGATGTAG 2002283
2002284GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCCCAGCCTAGCCTAGCCTAGCCAACCCAGGCCGCCTGT 2002351
2002352GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGCGAGTCAACCAGCCAACCCAGTCGCCGACAGCCGC 2002417
2002418GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCGTGCGCGAACGTACCCTGCCCAGCGGTGACACGGT 2002483
2002484GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTACCGCCGGCTGCTCGACGCAGCCCGGCGGTTCCTCCAG 2002552
2002553GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGGGAAGTGCTTGAAACGTATATAGGCGAAGGAGGTAC 2002619
2002620GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCTATGTCTGAAGTGCTAGAAGCCCCGAACGCGGCGGAA 2002687
2002688GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGTAAAAGCAACCAAATAAACACACCGCCTTTTTAT 2002752
2002753GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCGCCTTTGTCAGTGTGGCCCAGGCGGTAGCTGCGCT 2002818
2002819GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACATGGATCGGACGCCGGAACAGTAAACAATTTTTCTG 2002884
2002885GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCTGGTCTACCACGTCCGCACCTCCCACACCGCTT 2002948
2002949GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCGATAGGGTGTATCCCGTATTGGGCGATATTCCTATCT 2003016
2003017GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACACCCGGGGCGGCAGGTGCAGGATATCTTCTATCACCG 2003083
2003084GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGGACTATGAAGCTGTCCTTCCAGGTACCCGACCACCG 2003150
2003151GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGGCTAAAAAAGATTCTGTATTAACAATTGATGTCCC 2003216
2003217GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCCCCACAATCCAAAAACGTGATTTTCGCCGTTCG 2003280
2003281GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACACTGCCTCGAAAAAGCATTCCGGGCTGCCGGCATTCC 2003347
2003348GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACACCCTAGACTAGCCTAGACTAGCCAGGCCGCCTGT 2003412
2003413GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTTTTCCATCAACGTCACCTCCGCAGATTAGTCTTAT 2003478
2003479GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGCCGTGGCCGGCCAACTCGGCGGCTATAACCTGCCGGGC 2003547
2003548GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGTTACCGTTACCGTCGCGTCGTTTCCGCGACGGTACGG 2003615
2003616GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGTAACCTGCCGCCACCCGCTCCAGGGGTTGTACTCAG 2003682
2003683GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCTGATCGACTTGACACCAAAGGGTACCCCGCCAGGCA 2003749
2003750GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTAAGATATAGCGCTGCGGTTTGCCATCCTCTATGCT 2003815
2003816GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTCCGTGTGGGCCAGGGGAGAGCTGCAGGAGCACAT 2003880
2003881GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTGAGGAAATGCTTGGAGTGCAGAGGTTGGAGGAACCGC 2003948
2003949GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTCCTGCCTCGAAGAGTGCCCATTCTGCCGGGAGTTC 2004014
2004015GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTTCCTGGATGCTGAAGCCGTCCTCAATAAGTTCCGT 2004080
2004081GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGGAGTTCTGGCAGGAACTTTCCAAGCGGGAGGATCTT 2004147
2004148GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTAAACATCGGTGATCCCAGCCTCGCTGGTGATCTCCA 2004214
2004215GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTCACCACCAGCAAATAAAGACGGGTCATACTCACT 2004279
2004280GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTACCCGAAGGACGCAGAGCTTTTCGGGCAGAGCTTCCG 2004347
2004348GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCTCTTCTCGGGGGTACTTCGGCGCTGATTGTTGCACCA 2004415
2004416GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCCTGTAATTTCTCAAAAGAATACTCATTTGCAGCAGT 2004482
2004483GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGGAAATTATGAAATTTTTCGAGAAAAATAATTCTA 2004547
2004548GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGAATCACTAAATTTATATGCTTGAACAGTACCTTGTTG 2004615
2004616GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGCCTGGAGAGGTTGACGATGCTAACCAATGTATCTAA 2004682
2004683GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTAACCGGGCTAGGCCTGAGCTGGTTTACAAAAAGAGGTGC 2004752
2004753GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACATGGCCGAAACAGGACGCCGCAATGGAATTTATTTCA 2004819
2004820GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGCAAAATGCGGTTTGCGCCAACAATTACCCAATG 2004883
2004884GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCCTCCACAGAGCCAGCACTGATTATCTGGCACGTCTA 2004950
2004951GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGTTATAGCTGATGGCATGTATGGGTTACGTGGCCGC 2005016
2005017GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCGCACCTCCTTAGTCGGCAGATTGGCCACTCGTTCTT 2005083
2005084GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGTGTTATTGGCCGCCGTCCATGTGCCGCGATACGG 2005148
2005149GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTGCTTACTCGCTTGCAAAAGAACTTAGAGAACAAGGCTA 2005217
2005218GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTTCTTGCTCTGCCGATGTCAAGTTTGTTTTCTCGG 2005282
2005283GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTTTCACCTGGCTTGGAAATATACTATCTTCTATATT 2005348
2005349GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGATTGAACGGGCTGTGAAAAGCGCATCCAAGCGCG 2005413
2005414GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCCTATCCCCTTCGCCTTTGCCTTCGCCTTTGCTTTGC 2005480
2005481GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTTTACTGGATCAGTGGATGTATGGGGCAGGAGTAG 2005545
2005546GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACATAGCTCCATCAATCGGGAAAACATAATTTAATACCC 2005612
2005613GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACATCATATTTAGCTATATATGCTCTAACTCCTTTACT 2005678
2005679GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTGTCTATCCGGGAATGTCCCAAGAGTGCGGCCACTG 2005744
2005745GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTCCCATTCCTGGCGCACCTCAGTTGTCTGTAATTTTG 2005811
2005812GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTTATCGCCGCACAGCATGTAGAGGCCCACTCCTGA 2005876
2005877GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGTTGAAAACGCTGAGTGTCGGTACTACTACGGCACCCAG 2005945
2005946GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGTTTTCCGGTACAGAAAATCCAGGACCTGCCGGTGAT 2006012
2006013GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCTCATAAGATACGAGCGAGCACTTGAGATAGTGAAG 2006078
2006079GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACATAATCAAACCAAAGGGGTGAGTAAGATGATCGGAA 2006144
2006145GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCAAGGTTAAATCTGCCAATTAGACATGCAAAATCCGCA 2006212
2006213GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGCAGGGTCGTTTCCTGCGAATTCTTCGCAGGCCGCC 2006278
2006279GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGCTAGCCTGAAGGAGTGGAAAGAGGAGGTAGGATTC 2006344
2006345GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGTGGAAGAAGAGGAGGACGAAAGTCCTTCCTCCTCC 2006410
2006411GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCGAACTTCTGGTACTCGTCTAGGCCGTCACCGTATCT 2006477
2006478GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACATAAAGCTGGCGTCCTCTTCATCTGTGAAGATGAG 2006542
2006543GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCCCGACGGGACGCGCACCGTTACCGTACCGTCGCGG 2006608
2006609GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTACGCCGCCAACGAGGTGGCCTGCTATAGGCTTTG 2006673
2006674GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTCTAAAGCAGATGCAAGATACATAGAGGAATTGTTA 2006739
2006740GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGCGGCCCGGTGCGGTGCGTATCGGGCCAGTACCTCG 2006805
2006806GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGCACTTCAGACATAGTGCACATCCTCCTTTTTTCGGTTT 2006874
2006875GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTTCCTCCTCCTAACCACCAGCGGAACAGGCAGGCTG 2006940
2006941GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTGAAGGACGTTTCCGGGGCGCACGAGGCGTGGTCCGGG 2007008
2007009GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCCCAGGCCCTGCCCATGACGCAGGCACAGAAGGATA 2007074
2007075GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCCTGATGCAGGTTTATGCCCCGTTGATGGATGTGG 2007139
2007140GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGTTTGCCAGTTGGTTCTAGCCAACTGGCGATCCGCCGA 2007207
2007208GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTGATATACGGGCTATTGGAAGCATTCACGGCGTCAAC 2007274
2007275GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCTGGCAGGGGTATACTCTTAGGAATTCGTACTACTACG 2007342
2007343GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTGTCTTTGATTTCGTCTATTTCCCGGGCCATTAGCTTT 2007410
2007411GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTTAAAATTCTTCTTCAGGGTATAGGAGCCATAATCA 2007476
2007477GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTATGAGCCTTGCGACGCCTATGGTTGCACTGAACGA 2007542
2007543GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGAATAAATGAAACTTCTCATTCCCGAGACCAAGGTCAAAA 2007612
2007613GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGGTTTATCAGTGTTTATGTATACCTCGCTGCTATTGAG 2007680
2007681GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTCGGAAATGGACGAAAATCCGTGATACATACCTCGAA 2007747
2007748GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCCATGAATCAAAACATTCGCCGCATCCACTAGTGCAG 2007814
2007815GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCATAGAACGCAAACCAGATTAATGATTCACTGTCCG 2007880
2007881GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACATGAAACCCTTGTGTCGGCTATCCTGGAGAAGGTCTA 2007947
2007948GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGCGCGCTGCCCAAGCTGACCAGGCAGGTTTACAGG 2008012
2008013GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTCATAAAATATATTTCGTGTCAATTTAATCTCTAAAGA 2008080
2008081GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACATTGTGTCGTACCTATCCGCAATTCTCTTCTTAACGA 2008147
2008148GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCTTGCTACCCAAATTATCGACCTCACTTTCTGACAATT 2008215
2008216GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTGTCAGCAGCAATGAGAGAGGCAGGGCTGGATCCGG 2008281
2008282GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTTATGATTCCCCGACGGTAATGTGGGAATGGGATGGTGT 2008350
2008351GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACAATGTTGAATATCCTCATTGTGTCGTACCTATCCGC 2008416
2008417GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTATGCCAGCACCAAGCCCTGATTATTTATACCATCAGA 2008484
2008485GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCCGAGGCCGAGGGCAGAAAACAACTACGTGCGCTTCGG 2008552
2008553GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTCATCGCCGCGGCAGCAGTGAGAGAGTTCATGGTC 2008617
2008618GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACAAGGTGGGCAAAGTGCATTAAGGGAACTCGCAGAAA 2008683
2008684GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCAGTTTTGGGTTATGAACAAAAAATAGATGTACGAAT 2008750
2008751GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGGAGTTCTAATATTACAGGATTAAATATTTCATGTT 2008816
2008817GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTTTTATAGGCGCTGAAGTGAGGTTTTACATCAAAACCGT 2008885
2008886GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACATTGATGAAAAAATGCGGCAGGTAATATATGAAATA 2008951
2008952GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCATGTCTTCAACCCAGGCCCGGGAATTCCAGGAATCG 2009018
2009019GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTCGGAATAAGGGAGTACCACTTGCTGCCCAGACCC 2009083
2009084GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACACAACGGGCTTTTGATGTCATTGCTGCGGGATTTCA 2009149
2009150GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACACCAGGAAACCAAGCCTTTTGTCCTGCGTGGTGAA 2009214
2009215GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCCGGCTCGAGATACTTATCTGTGATTACCTGGCCGGC 2009281
2009282GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGGAGTACAAATATATTAGTAGTTTTCCTTCTTACAA 2009347
2009348GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGTAAAGAGTTAAAAAGAAAATTGGATTTTATTTATGA 2009414
2009415GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTTTATGAGGAGTTGGCAAAACCAGAGTGGCAACCA 2009479
2009480GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTTATAAAAGGAACAGGTGTTCTTACTATTGTAGATGGG 2009547
2009548GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTAACCTTGCTACACGATTTCCTTGTCTTTCTAATTCTT 2009615
2009616GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACACAAGGTAATTGTATATTATTTTTACTTTGTTATTGT 2009682
2009683GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTTCTTTGTTGTCATAGAGTGTTAACGAGGTTTTAAAAT 2009750
2009751GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTTAGTTTGTTATTGTGAAATAAGCTGTCCAGTAACCTC 2009818
2009819GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTAAATAAAAAAATAGGAGGTTGTTTAAATGAAAGAA 2009884
2009885GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTGAAATGATGGCAGAAATATTAGAGAAAAAACTTAA 2009950
2009951GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTTCAAAAAGTGCTAGGGGACTAGCACTATTCTTCAATA 2010018
2010019GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTTAACACAAATAGTATAATAACAATAAAAGAGGTGA 2010084
2010085GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTTAACACAAATAGTATAATAACAATAAAAGAGGTGA 2010150
2010151GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCTATCATTCTTTCAGCTTATGAATGTCTTTCAGAAGGAC 2010219
2010220GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGCCTTTTGTGTCAAGTAAAATTACTTGACACCCTCGTC 2010287
2010288GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACAAGCCACAGAAGAAAAAGTTAAAATATTTTTAGAAA 2010353
2010354GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCCTGTTGCACAAAATACTTATGGCATATGCTTAGACG 2010420
2010421GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCTGGTACAGCCGAATATAACTTAACCAATGGCACATA 2010487
2010488GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTACCTGAGAAAATATTAGATAAACTAACAAAAGAA 2010552
2010553GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCTGGCCGGGTATTCTCAGCATACCCTGCGGGCGTA 2010617
2010618GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCGGCGCAGGGAGTGGCGGAATTGATGTGTATGGTACGA 2010685
2010686GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTCCGTTACCTCCGGATCGCAGTCCTTCGGTTCGAAG 2010751
2010752GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGTGGGGTAGAACTGACAAATGGAAACGGTTTCCTCGAA 2010819
2010820GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGCTTTACTTCCCATGCTTGTTATTGCATTTTTGGGA 2010885
2010886GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTTAGCAGATAATGCACCTGGCCCATACATATCCTGA 2010951
2010952GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGGATGTTCCCGGGAGTTACACCGGCGCGCAGGGCCT 2011017
2011018GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGCAGATTGTCTACTTCGCCCCCCTCGAGCCAGGTCA 2011083
2011084GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTTCCCTTCATCCATCAGGGAACGAATGGTTTCTAC 2011148
2011149GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGTGGTGATTGGATGCCTTTACCGTGCTGCGGTTTTTG 2011215
2011216GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACAGAGTATCCAGGATTGTCTTAATGGCAGCATTCTCAGT 2011283
2011284GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCCCATGGCCTATCCTCCTTCCAAAATTGGGAATTTCA 2011350
2011351GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGAACGGCGCCGACAAGCTGCACGAGGCCCTGGCGTATTTT 2011420
2011421GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTCATCAATTAACCAGGTTTCAGTTTTTCTATACGG 2011485
2011486GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTTTGGATCTTGTCGAGGTCTACCTCTTCCCCGCCCTC 2011552
2011553GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACAAACCCTTGCTTGCATTCCTCCCATGTTTTACGCAC 2011618
2011619GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGGAGGAGCAAAAAGAGCTTCTTGAGGTGATGCAGGC 2011684
2011685GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCTATGCCAGCGCTGAGCCGACCTTCGGCTACGTTGACAT 2011753
2011754GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCGATCCTGCTTTTAAGGGAGTCTCTGGATTTGATGC 2011819
2011820GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACACGAAACGAAGCATATAGCATACGTCATCGGCGGTT 2011885
2011886GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGGACGCCAGGGATATTACCAACGACCCCGGCACGCTGA 2011953
2011954GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTGCGCTGCGCCCCCATCCGACTGAAGCTCGCCCAGG 2012019
2012020GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACACAAAACGGTCACGGTTAGCCTTGATGTCGCTTTCCT 2012086
2012087GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCCAAGCACAAGGTTCCCTATTACGGCGCACTCTCCAGGGC 2012156
2012157GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTTGGCCAGCCGGTCCGCGTCCGGGTTATCGTACCCA 2012222
2012223GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGTTGCACCCCGGTTTATATATCTAGGGTTTTTAGGCAT 2012290
2012291GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCCCCTGGCTCTCCCGTCGCGTGCGGCGCAGTAGGAGCT 2012358
2012359GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACATTTTTTCATATTTTTCACCTACCCTTTATGGAAT 2012423
2012424GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACATAAATTTGCAAAAATGTAAATACGTTATAAAAGTAAA 2012491
2012492GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCCCTTAACAATTCTGCCATTTGTGCTGGTGTTTCTG 2012557
2012558GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTTCCACATCCGCTTTAGTTTCTCCTACTTGAACGG 2012622
2012623GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCACAGTTTCATAATAAGTTTCTTCTTTTGGTTTTTT 2012688
2012689GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGTAAATTTGGGAGGGGTGATGGACTTTATCATGAGA 2012754
2012755GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCCGGGCTTAATCCGGAAATTGCCGGCGATTATGGTC 2012820
2012821GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCCTGTTGTAATAACTTACCATACATCGAATTGAGTA 2012886
2012887GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTTTTAAAAAATAAAAAAATCCGGATTTTAGCCCGGAT 2012953
2012954GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCTTTGCATTTGAAGTCCGAGATAAAAGCGAAGATGG 2013019
2013020GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCACCCTATCAGGCCTTTGTAGTCCTCAAGATTATTGAG 2013087
2013088GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCGGCTGCTTGAATATCACCCGGAAGCCGGCTTCAGGGT 2013155
2013156GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTTAACTTCGTTTCCGTTTTCGTCGAAGTATGTCCCGT 2013222
2013223GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTTAAACATTGAGAATTATTTATTCCAAAATGTTTG 2013287
2013288GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGCATTGCCGCCCTGGATGCCAAGGCTGATTATATTGAGCT 2013357
2013358GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGGCGGGACAGTCTTCGAACTGGTTTTCTCTCGGTCA 2013423
2013424GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGTATTTTCCCGCCCTCCTGATACCAATCAATTTTCCC 2013490
2013491GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTGGATGAAGGTGACGACGTCCACGACCCGGCGAACTGGA 2013559
2013560GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACACGAGATAGGAAATCCTATTGAGACAATAACCGAGCG 2013626
2013627GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGCGCGACGGCATCATGAGAGTCCGGAACGGGCGGAAA 2013693
2013694GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTCTTGTAATAACCGATAGTCTTCGGCCTCGACGTA 2013758
2013759GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACAGGAATATATGAAAAATTTTGTGATTCCTGCGTTTGA 2013825
2013826GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCTGGTCAAGTACTTCCCATCTAAAAGGACTTTCGGG 2013891
2013892GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACAGAGTGATTGAATAAGGGCGAGAATGGGAAATGAT 2013956
2013957GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTCAACAATGCAACTCAATTTAAGTTGGAGTTATGGTG 2014023
2014024GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTCAGTTATCCTTTCTGAAGGTTGAATTATTACTACTTC 2014091
2014092GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGCAATTCAGCCATTGCCGGGCACCTCCATACTCCTAAC 2014159
2014160GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCCGCACCAATAAACCACAATGTCGTATTCGTCACG 2014224
2014225GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTTTTCCCCTTTTAATTTAAATTCATTTATCATTTCTT 2014291
2014292GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTTTCCGGCATCATTACCGTTTTCCATCGGCTCTGCA 2014357
2014358GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACATATTATGGGGAGGTAGTTTTCGAATGAGGAAAAGGGT 2014425
2014426GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACAAATTTGTGCTTTACCTGTCAAAGAACTGGCAGAAGA 2014492
2014493GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACAATCACATCCTGCACCATTTCTGAAGTACCATCAGG 2014558
2014559GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGTCATAGAATGGGAGTGACATATTATTGGTTGTCAGA 2014625
2014626GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAAC2014655
Left flanking sequence : Till position 1998604 (length bp)
GAGGAAACCCTGCTATAAGAGTCTGCAAAATCCCTTATTTCTCAAGACTTCTGGGGTTTTGCAGGAGGCT
AAAAATAAAAATAATAATAGGAGGTATGTA
Right flanking sequence : From position 2014655 (length bp)
AATACTTATTTTGTGTAAATTCTCATTTTCATTTAGTTCAGTCCAGGCATATATTATCAGATTGAACAAT
ATGCAACCGGTTTTAATACCATAGCAATCT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp