Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_009454_4                                                                                                                 top


Strain : Pelotomaculum thermopropionicum SI RefSeq :NC_009454 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_009454_4
DR consensus (30 bp) : GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACNumber of repetitions :32
Begin Position : 2018258 End Position : 2020352

2018258GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGGTGATGAAGTGGCCGAAAAACGCAGCCTTTTCCAG 2018323
2018324GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCCTGCCGCTCACGTTTCCGGTCGCATAGCACCTAGATA 2018391
2018392GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACAATGTATTGTTTTGCACATGGTAACGTTCAGGCTGT 2018457
2018458GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACACAAAGTTGCTTTAGTTTTATCCTGCGAATAAATG 2018522
2018523GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCCTCGGGGAGCAGGTCAAAGAGCTGCTTGCACACTG 2018588
2018589GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCTATTGATTTCATGGCGCACCCCCGTAGACCTTTTC 2018654
2018655GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACAAATACCCTTTTAGAGGAGGATAGCGATGGGAGTTTA 2018721
2018722GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACAGTATGCGTTCATTATAAAACAACCCCCAATCTCCT 2018787
2018788GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACACCAAAGGGGTTTCCGCCCAGGTTCCGTGGGACCTG 2018853
2018854GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGGGTGAATCTAAATTGAGAATAATACCGGAGGAAAT 2018919
2018920GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCAGACAATCCCATGATTGTCATGCCCAATTTTGAGCC 2018986
2018987GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACAAGCGCATGACGGCCAGAGTGCAGATATTCAGCACGTG 2019054
2019055GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCTCTATCGCGGCAATAAAAGGTTTTTCTGATGGTA 2019119
2019120GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTGGTTGAAATACTTTCTGGCTTTATCAGCTGCTTTTTT 2019187
2019188GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACAGCCATACATACCGCTAACGAGGGACTGGCGCAGGCTG 2019255
2019256GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACACAAGGGAAGTTGCGCAGAAATCAAACACTTAAGGGGA 2019323
2019324GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCGGCGCGCTGCCCAAGCTGGCCAGGCAGGTTTACAGG 2019390
2019391GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCACCGGGCGCCGGGCGGGGCTTGGAGGACGTCCGGAGGG 2019459
2019460GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACAGGACAAGATACCTGTGCCTTTCCAGGAAAACTGG 2019524
2019525GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACAGGCCAGCCAGCCGATTGAGTTCATTGAGACTTTTTG 2019591
2019592GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGGCGGCGGAGGCTGCCCTATTGCGGAAGCGGCTTATAG 2019659
2019660GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCAAACTGCATATCTCTGTTTTTCGTCTGGATATTCAT 2019726
2019727GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTATTCCGAAGTGCTCCACTTGCGCCGACATTTCTA 2019791
2019792GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACAACTAACGGGTGGCGCTAGTTCGATAAGAAATGAAAA 2019858
2019859GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGGCTTTTGCCGGACGTATAGACAATGCTACTAGTA 2019923
2019924GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGACAACATCGGCAACCAAATCGAAGCGCCGGCCGAGCG 2019991
2019992GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCTTAAGGATTTTTGAAGGATTTAAGCTGAGCCAGAATA 2020059
2020060GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTAAATCAGAACACTAAACTTGCCGGTAAGTGTAGG 2020124
2020125GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACGGCTATCCGCTCAAAATCCTTTGCCTCATCTTTCGT 2020190
2020191GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACTTCTTGGCTCTTTCCACATTGGCCGCCAGCTCGTCA 2020256
2020257GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAACCTCGTAGTTCACTGCCAGCACCACCCCCGCCAATGA 2020322
2020323GTTTCAATTCCTCATAGGCAGGCTAAAAAC2020352
Left flanking sequence : Till position 2018258 (length bp)
CGCTTGTTTTTGGACTGGATTGACCCAATTTAATGTGAGAATCGTTATTGGATTAATTTGAGAATCTACA
ATTTTGCTACTACTTATTTTGCTACTTGAT
Right flanking sequence : From position 2020352 (length bp)
AAAACCCCGTGCAAATTATATATACCTAAAAAGAAAAAACCCTGTAAACACAAGGTTCTCACTTTCTGTA
TATATCCACAACGTATATTTTTGTGTTTAA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp