Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_009486_1                                                                                                                 top


Strain : Thermotoga petrophila RefSeq :NC_009486 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_009486_1
DR consensus (30 bp) : GTTTCAATAGTTCCTTAGAGGTATGGAAACNumber of repetitions :5
Begin Position : 523936 End Position : 524234

523936GTTTCAATAGTTCCTTAGAGGTATGGAAACGCTTCAGCAGATTAAACAATACGTGAATCCAAGTCT 524001
524002GTTTCAATAGTTCCTTAGAGGTATGGAAACCGGTTGCCTCTGCAATCATTTTTACACGGCCATTAAT 524068
524069GTTTCAATAGTTCCTTAGAGGTATGGAAACCCGTAGTCAAAATCGTAGAAACAGACAAGGTACCAACCG 524137
524138GTTTCAATAGTTCCTTAGAGGTATGGAAACGGAGTACCTTCCGCTTCTTCCAAGCAACGTGGTAGAG 524204
524205GTTTCAATACTTCCTTAGAGGTATGGAACC524234
Left flanking sequence : Till position 523936 (length bp)
TGTGTGTTAGAATGGTTTATGGAAAGGGAGGATATGGAAGGTCAAAAAACATCTTGCTTTCAGATTGTGT
TTGTGGTATAATTTCTCTTGAACTCAACGG
Right flanking sequence : From position 524234 (length bp)
ACCCGATTCCGTGAGATATGAGAGCACTATTTCACGAAGCAGGGGAAAACCCTGCTTTTTGTTTTTTGTT
AAAATTCTTGGGGAATTCTATCTTCGAGGA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp