Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_009486_5                                                                                                                 top


Strain : Thermotoga petrophila RefSeq :NC_009486 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_009486_5
DR consensus (29 bp) : GTTCATATTCCTCTTAGGAAGATAAAAACNumber of repetitions :40
Begin Position : 1107560 End Position : 1110144

1107560ATTCATATTCCTCTTAGGAAGATAAAAACGGACAGGAACTTTGAGATTTTATTTAGCCACGAACAA 1107625
1107626GTTCATATTCCTCTTAGGAAGATAAAAACTCGTAGAGTTTGCCGTTGGAGGGCACGGCGTCTATGG 1107691
1107692GTTCATATTCCTCTTAGGAAGATAAAAACATTTCAAACCTCAAAATTGCGTGCCGAACGTTCTCCT 1107757
1107758GTTCATATTCCTCTTAGGAAGATAAAAACTTGGGGGCGACATCAACGATGCATCAGCGGTGATT 1107821
1107822GTTCATATTCCTCTTAGGAAGATAAAAACTTGAAACGTCCAAAATAAAGGCTGTACTGTTTCCCAT 1107887
1107888GTTCATATTCCTCTTAGGAAGATAAAAACATTATTCCCACCTCCGTGCCTCTATAGATTGTACCT 1107952
1107953GTTCATATTCCTCTTAGGAAGATAAAAACAAGGTCGTGTCTCTACTATGCTGTATGCTAGATCAG 1108017
1108018GTTCATATTCCTCTTAGGAAGATAAAAACCAGTACATAGCGGGCTTAAGTAACAGGGATTCTTATAC 1108084
1108085GTTCATATTCCTCTTAGGAAGATAAAAACCAGGGATTTGAAGATCTTCAGCACTACCTTCGGAA 1108148
1108149GTTCATATTCCTCTTAGGAAGATAAAAACCCTGGGCTCCAGAAATAAGTATTAGCTGTAACTATTTT 1108215
1108216GTTCATATTCCTCTTAGGAAGATAAAAACCAGTACCTGTACGTGGCAAATCGGGAAAATTCTAC 1108279
1108280GTTCATATTCCTCTTAGGAAGATAAAAACTGTCTTGAGAGGTGTACTTGAGAAGGAGGCGAAATGA 1108345
1108346GTTCATATTCCTCTTAGGAAGATAAAAACGAGGAAGTATCAAGGAAGAAATCTTCATAGATGCAA 1108410
1108411GTTCATATTCCTCTTAGGAAGATAAAAACCACAAAAATCATTATGAACAGTTTGTATGGCAAATT 1108475
1108476GTTCATATTCCTCTTAGGAAGATAAAAACACGACACAAACACCGGAAAACTTGTTGTATTTTCAGA 1108541
1108542GTTCATATTCCTCTTAGGAAGATAAAAACGTGACCGTTTTTGTATGTTGTGTCGGGAAAAACCATC 1108607
1108608GTTCATATTCCTCTTAGGAAGATAAAAACCCCACATCGCTATCCCTCCTCATAACCATCGCACTTC 1108673
1108674GTTCATATTCCTCTTAGGAAGATAAAAACCGTTCGTCAGCACAATTCTCGGAAGGCCTGTGGCGA 1108738
1108739GTTCATATTCCTCTTAGGAAGATAAAAACTGAAAGGTCTTGAACAGCTTCTTCAGGCGGTGGCATC 1108804
1108805GTTCATATTCCTCTTAGGAAGATAAAAACCTGACCCTTTTTCCTCATCCCTGAGTGTCCATCTATA 1108870
1108871GTTCATATTCCTCTTAGGAAGATAAAAACATATCTATACCACAGCATTTCTGCAACTTCAGGGACA 1108936
1108937GTTCATATTCCTCTTAGGAAGATAAAAACACGAAATACAACATCACACAAACTTTAGGCACTTTT 1109001
1109002GTTCATATTCCTCTTAGGAAGATAAAAACAACTACTACTCTTTTGTCACCAATAAAAATACTAAAA 1109067
1109068GTTCATATTCCTCTTAGGAAGATAAAAACGTTATAGACTGGAAACAACTGAGGGGAGGTAGATGATA 1109134
1109135GTTCATATTCCTCTTAGGAAGATAAAAACGAGATGAAGCACTAAAAGGGCTATATTCCTATAATGC 1109200
1109201GTTCATATTCCTCTTAGGAAGATAAAAACCGTTCGTCAGCACAATTCTCGGAAGGCCTGTGGCGA 1109265
1109266GTTCATATTCCTCTTAGGAAGATAAAAACTGAAAGGTCTTGAACAGCTTCTTCAGGCGGTGGCATC 1109331
1109332GTTCATATTCCTCTTAGGAAGATAAAAACTGATTCGCGGGAACGGCGATCTTTTGCTCTTCGACC 1109396
1109397GTTCATATTCCTCTTAGGAAGATAAAAACTTGTCCTAACTCTTTCCCGCTCTCAAGTTCAACAT 1109460
1109461GTTCATATTCCTCTTAGGAAGATAAAAACGAAGAACGAGAAGGGCAAGAAAAAGAAGAAAGTAA 1109524
1109525GTTCATATTCCTCTTAGGAAGATAAAAACAACTTGAAAAGGACTTCATCGTTGAGGGAGAGCCTG 1109589
1109590GTTCATATTCCTCTTAGGAAGATAAAAACTTTTTGATCTCACTGAAGAAGATTTTATACTCAATAA 1109655
1109656GTTCATATTCCTCTTAGGAAGATAAAAACTTTGTTGTCCCTATCTCCACCGCAAAGGACGTGACGC 1109721
1109722GTTCATATTCCTCTTAGGAAGATAAAAACACCTCACACTCGCATACAAAGTCGCAGTAGGATATC 1109786
1109787GTTCATATTCCTCTTAGGAAGATAAAAACGGTATTGGAAAGGGTTGGTTAATAGGTGTGGGACGG 1109851
1109852GTTCATATTCCTCTTAGGAAGATAAAAACGCGACGCTGTACAAATACCCCTATTTAATTGACGC 1109915
1109916GTTCATATTCCTCTTAGGAAGATAAAAACACTACTCTTCTTTCGTGATATTCCTCTCGTATATTGTC 1109982
1109983GTTCATATTCCTCTTAGGAAGATAAAAACTACTTTGACTCTGCGTACATTAGTGCGGTGATTAGTT 1110048
1110049GTTCATATTCCTCTTAGGAAGATAAAAACGATAACAAAATTTCGAAACGTTATGACATACAAGGATA 1110115
1110116GTTCATATTCCTCTTAGGAAGATAAAAAC1110144
Left flanking sequence : Till position 1107560 (length bp)
AAAAGCCCCGCTTGATGCGGGAATTCTTATTGATTTATAATTTCTCATTAGGAGGATAAAAAATAGCAGT
GGTTCACCTTTCCATCTTTCACATCACGCC
Right flanking sequence : From position 1110144 (length bp)
CGCATTCATTTTTTTAGTAAAAAAAACACATTATAGAACATTTGTTATATGAGTATTGCGTCAAACCTCC
GGTTTTGTCTAAATGAAATTCGATGTTGGA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp