Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_009486_8                                                                                                                 top


Strain : Thermotoga petrophila RefSeq :NC_009486 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_009486_8
DR consensus (30 bp) : GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAACNumber of repetitions :3
Begin Position : 1280989 End Position : 1281151

1280989GTTCTTGTACCTCTGAAGACGCATTGAAACTGGCTCAATATCGTGGACCACGACTACAGGGAGGAGC 1281055
1281056GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAACTGTCGGCGTATTCGAAAAGGTCGTAGTCTCCTCTGA 1281121
1281122GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAAC1281151
Left flanking sequence : Till position 1280989 (length bp)
TTACATTCAAAATCTGAAAATTCGCAAATAGAACTAAATACACCCAAAAATAAAAAAACAGGGGTATTAA
TCCCTGCTTTTCTCTTTTTATCGAATTTTT
Right flanking sequence : From position 1281151 (length bp)
CCGTTGAGTTCAAGAGAAATTATACCACAAACACACTCTGAAAGCAAGATGTTTTTTGACCTTCCATATC
CTCCCTTTCCATAAACCATTCTAACACACA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp