Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_009523_33                                                                                                                 top


Strain : Roseiflexus sp. RS-1 RefSeq :NC_009523 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_009523_33
DR consensus (37 bp) : ATTTCGGCAATTTCGACTCGTTGAAGAGTACTGAAACNumber of repetitions :53
Begin Position : 2316716 End Position : 2320559

2316716ATTTCGGCAATTTCGACTCGTTGAAGAGTACTGAAACACGACATATTACGGGAGACGTGCATTCCCGCGGAATA 2316789
2316790ATTTCGGCAATTTCGACTCGTTGAAGAGTACTGAAACAGACGTTGACGCCATCAAACCATCGGATTTCAACGT 2316862
2316863ATTTCGGCAATTTCGACTCGTTGAAGAGTACTGAAACTCGGAAAAATCCCGACGTTGTGCAGCACAAACTGCA 2316935
2316936ATTTCGGCAATTTCGACTCGTTGAAGAGTACTGAAACCCGACCGGAGCCAGTCCGGTTCGGGGAGATGTGTGGCAA 2317011
2317012ATTTCGGCAATTTCGACTCGTTGAAGAGTACTGAAACTTCGCGCGGGAAACGCGGAAGTCGTTCTCCAGTTCG 2317084
2317085ATTTCGGCAATTTCGACTCGTTGAAGAGTACTGAAACCACGTTGAAGCAGTAGGCGTCGCCGGACGGCGTTGCG 2317158
2317159ATTTCGGCAATTTCGACTCGTTGAAGAGTACTGAAACAGCGCGGCGTGGATCAACAGGCGGTTCCGGTCAACG 2317231
2317232ATTTCGGCAATTTCGACTCGTTGAAGAGTACTGAAACCAGACGACACGGCCACCACACCGCGCTTGGACAAA 2317303
2317304ATTTCGGCAATTTCGACTCGTTGAAGAGTACTGAAACACAATGTGTTACCCTCACCTTTGTGGGGTACAACAT 2317376
2317377ATTTCGGCAATTTCGACTCGTTGAAGAGTACTGAAACATCACACGCAGCAGATCGAGCCACTGGCCGCCGCCACG 2317451
2317452ATTTCGGCAATTTCGACTCGTTGAAGAGTACTGAAACAAAGTTCGTATCTTGGCAGTTTGCGTCGCATTGTA 2317523
2317524ATTTCGGCAATTTCGACTCGTTGAAGAGTACTGAAACACCGGCAAGCGGCTGGAGTGGCGGATGAACTTGTCAAC 2317598
2317599ATTTCGGCAATTTCGACTCGTTGAAGAGTACTGAAACATACTCGAAGATGCGTTCGTCTTCGAGTTCGAGGTA 2317671
2317672ATTTCGGCAATTTCGACTCGTTGAAGAGTACTGAAACCTCTTACCCGGGTGGTCAAGCCGCGCCGGTTTCCGC 2317744
2317745ATTTCGGCAATTTCGACTCGTTGAAGAGTACTGAAACTCGCTGCGCCGCCTCATCGAGGTCGGCGTACTCGAA 2317817
2317818ATTTCGGCAATTTCGACTCGTTGAAGAGTACTGAAACGATCCAGGCGGGCGTCGAGGCGCAACTGCGCATCA 2317889
2317890ATTTCGGCAATTTCGACTCGTTGAAGAGTACTGAAACCGCAGAATTGTTCTACCGCCGGTTTCTGCCGGACG 2317961
2317962ATTTCGGCAATTTCGACTCGTTGAAGAGTACTGAAACTCTGTGCGATCAGGCGCTCGTAGGGCAGACCGAACG 2318034
2318035ATTTCGGCAATTTCGACTCGTTGAAGAGTACTGAAACTTCGACCGGCTGATGCTGAAACGTCAGCGTTGTCGG 2318107
2318108ATTTCGGCAATTTCGACTCGTTGAAGAGTACTGAAACGCGCGTGTTGTCGGTGGGGCATCGCGTCTCGCTGGT 2318180
2318181ATTTCGGCAATTTCGACTCGTTGAAGAGTACTGAAACGCGCGTTGGTGGACGGCAGCCAGGACGCGCCGGCG 2318252
2318253ATTTCGGCAATTTCGACTCGTTGAAGAGTACTGAAACCTGTGCGCGGCGGGATGAGACCCGCTTGTTCTAGT 2318324
2318325ATTTCGGCAATTTCGACTCGTTGAAGAGTACTGAAACGAATGCCCAACGCCCGCGCTTTGCTGACGAGTGCG 2318396
2318397ATTTCGGCAATTTCGACTCGTTGAAGAGTACTGAAACATGGACGGATCGGCGCGGTACTCGTGGACGAGCTGCA 2318470
2318471ATTTCGGCAATTTCGACTCGTTGAAGAGTACTGAAACGTATTTCGGCTTTACTGGTCTCTTACCGGCGGCGTCC 2318544
2318545ATTTCGGCAATTTCGACTCGTTGAAGAGTACTGAAACGTCGTGCGCACGTTTGTGTGTCAGGGAGACTCGTAT 2318617
2318618ATTTCGGCAATTTCGACTCGTTGAAGAGTACTGAAACTCTCGATAAGTTTGTGGTTGCTCACCACATTCATT 2318689
2318690ATTTCGGCAATTTCGACTCGTTGAAGAGTACTGAAACCTCAGTACGTTCAATCGCCGCATTGCGATAGAGATAG 2318763
2318764ATTTCGGCAATTTCGACTCGTTGAAGAGTACTGAAACGTGTGTAGTAGCGCTTGCGCGCGGTTATCTCAATG 2318835
2318836ATTTCGGCAATTTCGACTCGTTGAAGAGTACTGAAACCGCTTCCGCCTTCTTGATTACCGCGCCCGCAATCG 2318907
2318908ATTTCGGCAATTTCGACTCGTTGAAGAGTACTGAAACTCGCGGCAGAGGCAGCATCTCGCCGAAGGCGGCGAAG 2318981
2318982ATTTCGGCAATTTCGACTCGTTGAAGAGTACTGAAACGCAAACTCGCGCAGCGCCCAGGCGAGGATGACGACG 2319054
2319055ATTTCGGCAATTTCGACTCGTTGAAGAGTACTGAAACAGGAGCAGGCGGCGTCTCCCTCCTCTTCGAGGCGGA 2319127
2319128ATTTCGGCAATTTCGACTCGTTGAAGAGTACTGAAACATCGGATATGGGAAGGCGTTAGGAACTGGGACGGTAA 2319201
2319202ATTTCGGCAATTTCGACTCGTTGAAGAGTACTGAAACGTCGGTGCGCTCCGATGCGTACCCGACGACGATTATC 2319275
2319276ATTTCGGCAATTTCGACTCGTTGAAGAGTACTGAAACCGTAGCGGAGAATGCGATACTGAATATCGCTGTCTG 2319348
2319349ATTTCGGCAATTTCGACTCGTTGAAGAGTACTGAAACTCCTCATACTGACTCAACCACTCGTCAAGTTCCAGCA 2319422
2319423ATTTCGGCAATTTCGACTCGTTGAAGAGTACTGAAACGCACGCGGACGAAGGCGTGCGCAGCACATCGAATA 2319494
2319495ATTTCGGCAATTTCGACTCGTTGAAGAGTACTGAAACTCACGCCGTCGGCGACGTGGATGCCGGGGAATGGAG 2319567
2319568ATTTCGGCAATTTCGACTCGTTGAAGAGTACTGAAACTACGTCGGGATTGTCAAGCGACGCGCCGCGTCAACGA 2319641
2319642ATTTCGGCAATTTCGACTCGTTGAAGAGTACTGAAACGTCGAAGGTGACGACCTCGTAGTTGGTGTCACCGGTGA 2319716
2319717ATTTCGGCAATTTCGACTCGTTGAAGAGTACTGAAACGTCACTTCCGCGCCGATTTTCTCATCAAACCACGTGC 2319790
2319791ATTTCGGCAATTTCGACTCGTTGAAGAGTACTGAAACTCCGTCGTACAGCCGGTAGAATACCCGTTCGTCCGT 2319863
2319864ATTTCGGCAATTTCGACTCGTTGAAGAGTACTGAAACTTCTTATTATACCGGAAACGCCCCGCTTTTTCGTACA 2319937
2319938ATTTCGGCAATTTCGACTCGTTGAAGAGTACTGAAACCGAGTACGACATCTCAGAAAGGACGGTACGAATTGA 2320010
2320011ATTTCGGCAATTTCGACTCGTTGAAGAGTACTGAAACTTCAGCCTCGTCCGCCAGTTCGTTCCAGCGGGTTGCG 2320084
2320085ATTTCGGCAATTTCGACTCGTTGAAGAGTACTGAAACGCTGCGTGTGGGCGCTGGCGAGGTAGAAAGGATTTG 2320157
2320158ATTTCGGCAATTTCGACTCGTTGAAGAGTACTGAAACAGGGGAGGAAGGTAGTCTATGAACACCATCTCTTG 2320229
2320230ATTTCGGCAATTTCGACTCGTTGAAGAGTACTGAAACGGCGACGACAGTGATTATACGGTTATCGAGATTGTCGC 2320304
2320305ATTTCGGCAATTTCGACTCGTTGAAGAGTACTGAAACGCCAGAAACCCGCAGCGACTCGCTTGCGCGCCAAA 2320376
2320377ATTTCGGCAATTTCGACTCGTTGAAGAGTACTGAAACGATCTATAGCCGCGATAGCCGTACAGCGCATACGGT 2320449
2320450ATTTCGGCAATTTCGACTCGTTGAAGAGTACTGAAACTGCAGCGACGTCGCATCACCTGAACCACCTGCAAC 2320521
2320522ATTTCGGCAATTTCGACTCGTTGAAGAGTACTAGACT2320558
Left flanking sequence : Till position 2316716 (length bp)
AAGATACGAGTGTTGAGATGAAACACCAGGAAGGCTCAGGAGCGACGAAGTGCAGTTATTGGGGTCTGGA
ACACAGGTGCGGAAGAGAGTGGAAGTCGGG
Right flanking sequence : From position 2320559 (length bp)
CATCAAGATTCGTTTTGATTTTTGGACTGCTTTTTGCGTTTCAGCCAAATTCGGAAGTTATGCAGCCCGC
AACATGTTTCCATGACCATATCCCGAAATT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp