Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_009523_34                                                                                                                 top


Strain : Roseiflexus sp. RS-1 RefSeq :NC_009523 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_009523_34
DR consensus (37 bp) : ATTTCGGCAATTTCGACTCGTTGAAGAGTACTGAAACNumber of repetitions :47
Begin Position : 2321726 End Position : 2325131

2321726ATTTCGGCAATTTCGACTCGTTGAAGAGTACTGAAACGGTCGAAGTCAAAAGGCGGGCAAGCGACGGATCGC 2321797
2321798ATTTCGGCAATTTCGACTCGTTGAAGAGTACTGAAACTCCCGACTAACTCATCAAGCACGCGCCGGGGCATCAT 2321871
2321872ATTTCGGCAATTTCGACTCGTTGAAGAGTACTGAAACCGCAGCATCACGCGCGCCTTCAACACCGCGTAGGCG 2321944
2321945ATTTCGGCAATTTCGACTCGTTGAAGAGTACTGAAACGTTGGCGACGTACAGCAGCGTTTCGCCCAGCCGCG 2322016
2322017ATTTCGGCAATTTCGACTCGTTGAAGAGTACTGAAACTGACAAGGATGGTTCATCGCCTGGCGCTGGATCGC 2322088
2322089ATTTCGGCAATTTCGACTCGTTGAAGAGTACTGAAACGCGACGATCGGCGTCAACCGCGCCTCCGGCAGCACG 2322161
2322162ATTTCGGCAATTTCGACTCGTTGAAGAGTACTGAAACTCAACACCGAAGCGCGTCAAGTGCCCGACGCGCCCG 2322234
2322235ATTTCGGCAATTTCGACTCGTTGAAGAGTACTGAAACTCAGCATCAACTCCGCGACCGCTTGCGCATCGTTG 2322306
2322307ATTTCGGCAATTTCGACTCGTTGAAGAGTACTGAAACGGCGGCGACCAACTGGTCGAACAACATCGGCGCGCCG 2322380
2322381ATTTCGGCAATTTCGACTCGTTGAAGAGTACTGAAACGCGAAGGCGTCGATGCGCGTGTCGATCACGCCGAACC 2322454
2322455ATTTCGGCAATTTCGACTCGTTGAAGAGTACTGAAACAGTTGGAACCACCACTCCGCCGCCCGTCGGTCGCG 2322526
2322527ATTTCGGCAATTTCGACTCGTTGAAGAGTACTGAAACTCACGAGGTCGAAGAAGATGAAGAAGTACACCATC 2322598
2322599ATTTCGGCAATTTCGACTCGTTGAAGAGTACTGAAACGCGATTGCAGCCGCAGCGCTTTGTACAGCAGCGCTT 2322671
2322672ATTTCGGCAATTTCGACTCGTTGAAGAGTACTGAAACCTCTTCCAGTTCCGCTTTGCGCTCTGCGTCGCGCTTCTC 2322747
2322748ATTTCGGCAATTTCGACTCGTTGAAGAGTACTGAAACTCGCCAAAACGTCGTTGGCGATCGGTTGAATAAAT 2322819
2322820ATTTCGGCAATTTCGACTCGTTGAAGAGTACTGAAACGTCGGTCTGGCGAAGAAACTGCACTGCGAACTGAGC 2322892
2322893ATTTCGGCAATTTCGACTCGTTGAAGAGTACTGAAACCGATGCGCTGTTCCATTGCGGCGTAGTCGGCGTTC 2322964
2322965ATTTCGGCAATTTCGACTCGTTGAAGAGTACTGAAACGCGATACGCGCTCGAAGATCGGAATGAAAACGTCCA 2323037
2323038ATTTCGGCAATTTCGACTCGTTGAAGAGTACTGAAACCGCGTGGCGGTCGAGCGGCGCGTCCGGCGGCAGATGCGC 2323113
2323114ATTTCGGCAATTTCGACTCGTTGAAGAGTACTGAAACTCTGTCCAGCGCGCGTAGACCGCAAACGGGTGCGGCG 2323187
2323188ATTTCGGCAATTTCGGCTCGTTGAAGAGCACTGAAACACCAGTAGTGATAGACGACCATCACACGCCTACAG 2323259
2323260ATTTCAGCAATTTCGGCTCGTTGAAGAGCACTGAAACGCCCGAAGATGGCTTGCAACGCCTTGAGTGCTTCGC 2323332
2323333ATTTCAGCAATTTCGGCTCGTTGAAGAGCACTGAAACAGCCCTTCGGTTTCCGTTGCCGACAGAGCATGATCTGT 2323407
2323408ATTTCAGCAATTTCGGCTCGTTGAAGAGCACTGAAACCTGAAGCCGTACAAGGCAAACGGTTGCGGGTCAGG 2323479
2323480ATTTCAGCAATTTCGGCTCGTTGAAGAGCACTGAAACCTGAAGAGATCACGTATGTCCAGACGCACCCGCCGCG 2323553
2323554ATTTCAGCAATTTCGGCTCGTTGAAGAGCACTGAAACCTCGATGATGCTGTTGTGGACGGCAGCGGAGATCTG 2323626
2323627ATTTCAGCAATTTCGGCTCGTTGAAGAGCACTGAAACGGTCCGCTAATCCTCGAGATCATCACTGGCTGGTACT 2323700
2323701ATTTCAGCAATTTCGGCTCGTTGAAGAGCACTGAAACCCACAGACTCCCGGACTGCACCTCCAACCAATACG 2323772
2323773ATTTCAGCAATTTCGGCTCGTTGAAGAGCACTGAAACCTGAGTTGGCGCTGCCGGTGCTGGAGCAAGATCAAG 2323845
2323846ATTTCAGCAATTTCGGCTCGTTGAAGAGCACTGAAACGTCCGTCGCCGCCAGCTCCCGCGCCACGCTGCGAATGA 2323920
2323921ATTTCAGCAATTTCGGCTCGTTGAAGAGCACTGAAACGGATCACCAGTTCGATCGCCACATCCCTGAGTTCAG 2323993
2323994ATTTCAGCAATTTCGGCTCGTTGAAGAGCACTGAAACAAAGTAAGTTCTGCCCCTGTTAGAGCGCCCCACCAGAC 2324068
2324069ATTTCAGCAATTTCGACTCGTTGAAGAGCACTGAAACGGCAGGGCTGTACCGTCGCCCGGCACGCCGTACCG 2324140
2324141ATTTCAGCAATTTCGGCTCGTTGAAGAGCACTGAAACCTGGCGAGGGGAGTACGAACTCAAACGACACATCG 2324212
2324213ATTTCAGCAATTTCGGCTCGTTGAAGAGCACTGAAACCCTGAAACACTGATAGCGCCCCCAGTCGGGGCGCTAT 2324286
2324287ATTTCAGCAATTTCGGCTCGTTGAAGAGCACTGAAACTAGTTTTGAGAGAGTTGGGCTTTGCGCTGGCGTAGGCG 2324361
2324362ATTTCAGCAATTTCGGCTCGTTGAAGAGCACTGAAACTCCTTCCGCGACACAAACTCACGGTAGGAGGCGACCA 2324435
2324436ATTTCAGCAATTTCGGCTCGTTGAAGAGCACTGAAACCTGGGCGACAGTTGCGCGGGAAGTGGGCTTGACGGA 2324508
2324509ATTTCAGCAATTTCGGCTCGTTGAAGAGCACTGAAACGGCTGCGGGCAGACCGGTACGGACAAAACCAGCACGA 2324582
2324583ATTTCAGCAATTTCGGCTCGTTGAAGAGCACTGAAACCTCGACCGGAACGCGCTGGCAGTAGAATTCGGGCAG 2324655
2324656ATTTCAGCAATTTCGGCTCGTTGAAGAGCACTGAAACCTGGGCGTTGCGCCCGCTCAACTCAACTCCGCCGAT 2324728
2324729ATTTCAGCAATTTCGGCTCGTTGAAGAGCACTGAAACCTGTTGGTCGATACGCTGGCGCTTGCGCTGGAGCAGC 2324802
2324803ATTTCAGCAATTTCGGCTCGTTGAAGAGCACTGAAACAGAGAGACGTAGGAGGAGATCACGTGAACCTTCCA 2324874
2324875ATTTCAGCAATTTCGGCTCGTTGAAGAGCACTGAAACTGGGCATCGTTGATTCCTCTCGTGTAGCACTTGAG 2324946
2324947ATTTCAGCAATTTCGGCTCGTTGAAGAGCACTGAAACTCGCTGACTACGAGTTTTCAACGTCTGATGACGGAG 2325019
2325020ATTTCAGCAATTTCGGCTCGTTGAAGAGCACTGAAACTCTGCGCGTTGTTGCACCAGCGCGCCCCGCGTCGGATC 2325094
2325095ATTTCAGCAATTTCGGCTCGTTGAAGAGCACTGAAAC2325131
Left flanking sequence : Till position 2321726 (length bp)
TCTCCATTTTCAGATTGTACAAAAATAGTATATCACTAAATCTTGATGATGTCTACTGAAACCGGTCGCT
ATTTCGGATGATGGTGACGGGCTTCTTCGC
Right flanking sequence : From position 2325131 (length bp)
TTTGTGGGGGCGAATAATCATTCGTCCCCACATCGATTTCACCTCCACATCGATTTCGTGAGGAGAGAGA
TAATTTCATCGACCCTGGCGCATTGAAGCG

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp