Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_009785_2                                                                                                                 top


Strain : Streptococcus gordonii str. Challis substr. CH1 RefSeq :NC_009785 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_009785_2
DR consensus (36 bp) : GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACNumber of repetitions :27
Begin Position : 1422480 End Position : 1424232

1422480CCTAATCACTCACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACTGAACTGCTTAGACTTCATGTCTACAACTA 1422545
1422546GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACCCATTTGATGTGATTGTGCTTGAAGGTCCTA 1422612
1422613GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACACAAAGAAACAAAAACCATGAATGGAATGG 1422678
1422679GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACAAGGTCGATGGAATAGGTAGGAGAGGTTTT 1422744
1422745GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACTTTTAAATAATCGGGCATACTATCACCGAC 1422810
1422811GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACGATACTCGAAGCCATCAATATACATATGTG 1422876
1422877GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACACAAAGAAGAATACAACAACTTTGTGAATA 1422942
1422943GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACCAAGTCCGAGGTCAGATTCAAGGGTTTGTA 1423008
1423009GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACCGAGGAAGTCAAAGCGGTTACCGTTTACG 1423073
1423074GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACCACTACTACTACTGTAGACCCTCAAACAATG 1423140
1423141GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACTATCAACGCTATCTTACTTGATGATATTGA 1423206
1423207GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACTTATGGTTCTAGTATAGCATGGTAAGAAAG 1423272
1423273GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACATTTACGCATAAAATGTAAAATGGATTGTG 1423338
1423339GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACACAATTTATTATCACCTTTAAAACATATCC 1423404
1423405GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACAGATTGCTTGTAATAATCGTACAATTACGG 1423470
1423471GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACTAATCGTAACATAAAATACCAAACCTACGA 1423536
1423537GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACAATGAAATGAGCAGGCCACTTTCTAGTTTG 1423602
1423603GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACGACCAGGAGATGGCAGAAAAACGCTGGTTA 1423668
1423669GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACCCCGCTGTTGCAGAGTGTAGTGACGTACTA 1423734
1423735GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACCAACCTAGAAGAAGGTCACGACTACCCTGT 1423800
1423801GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACCTGCCATCATCTCATCTACATCAATAACAT 1423866
1423867GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACGCATTTCGTTAGCTTGCTCTTGATAGACTT 1423932
1423933GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACTCGGGACTAAATTTGAAGGCTATCTGAATG 1423998
1423999GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACAGAGTCGTTTCAATTCGCTTTGCTCAAGGA 1424064
1424065GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACATACGGTGAAGGTGAAGTTGATAAAGCTGA 1424130
1424131GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAACTGTGACTTATGTACGACCAGATGACAATCC 1424196
1424197GTTGTACAGTTACTTAAATCTTGAGAGTACAAAAAC1424232
Left flanking sequence : Till position 1422480 (length bp)
AGCTCAAGCAACTCAAGTTCTTCTTCTAGTAAGCAATGATAGATACTGAAACAACCACCTATTTAGGTGG
TTGTTTTTTGGATAAATTCGTATAGCATAA
Right flanking sequence : From position 1424232 (length bp)
CTCAAATTCGTCAATTTTGGTTTCTGTATCTCAAAAACATTATAAAGCCTTAAAACTCACTCGTCAATAC
TATTCTTCCAAATATTTTAATAACATTGGA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp