Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_009921_3                                                                                                                 top


Strain : Frankia sp. EAN1pec RefSeq :NC_009921 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_009921_3
DR consensus (30 bp) : GTTGCGATCCCTCCAGGGATGATCAGCGACNumber of repetitions :12
Begin Position : 1655562 End Position : 1656311

1655562GTTGCGATCCCCCCAGGGGTGATCAGCGACAACCCTGGTCGCGCGCCCACCGGCGGCGGGCACGG 1655626
1655627GTTGCGATCCCTCCAGGGATGATCAGCGACTCGGCCCGGTCGGCTCCTACTGGGAGCACTGGCGGGC 1655693
1655694GTTGCGATCCCTCCAGGGATGATCAGCGACTGCAGACCTGCGGGTGCTGCGGCGGGCAGTGGGCGG 1655759
1655760GTTGCGATCCCTCCAGGGATGATCAGCGACCCAGATCGCGGCGACCTGACGGAGGGTCGTCTCC 1655823
1655824GTTGCGATCCCTCCAGGGATGATCAGCGACGGGACGCACGCGCCCGCAGGCCACGGCTCAGGATGTA 1655890
1655891GTTGCGATCCCTCCAGGGATGATCAGCGGCTAGGCCGGCCCGACGTCGACCACGTCCTGGACGCCAT 1655957
1655958GTTGCGATCCCTCCAGGGATGATCAGCGACGTGAGCTGAGGTGCGTCGCGGTCGAACGGGCGAG 1656021
1656022GTTGCGATCCCTCCAGGGATGATCAGCGACGAGGACACGGGCGACGCAGCCCGACGTGAGTTGGT 1656086
1656087GTTGCGATCCCTCCAGGGATGATCAGCGACGCGGCCACCCGGGCGTCCTCCACCAGCCGACGCC 1656150
1656151GTTGCGATCCCTCCAGGGATGATCAGCGACAAGACCGCACCGAGGATGACATGCGGGTCTACACCT 1656216
1656217GTTGCGATCCCTCCAGGGATGATCAGCGACGAATCGTCACACGCCTGTTCCACGGCCCTGAGCT 1656280
1656281GTTGCGATCCCTCCAGGGATGATCAGCGAC1656310
Left flanking sequence : Till position 1655562 (length bp)
ACTCGACCCATGGTCGGTCTTCTGTACCGCCACCGTTAGGGTCAGCCCGCGCTTCATCAGTGATTCGACG
CGATCCTCGCGCCACCCATCATCCCCGACC
Right flanking sequence : From position 1656311 (length bp)
TGGCCCACTCGCGGAACGCTGCCGCCCCTGCGGGTTGCAGGGATGATCAGCGACCCCGCGAACGTCTTCA
TGGCCGTCATGCAGGGCCTGTTGCGATCCC

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp