Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_010483_2                                                                                                                 top


Strain : Thermotoga sp. RQ2 RefSeq :NC_010483 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_010483_2
DR consensus (30 bp) : GTTTCCATACCTCTAAGGAACTATTGAAACNumber of repetitions :25
Begin Position : 557367 End Position : 559006

557367GTTTCCGTACCTCTAAGGAAGTATTGAAACTCGCAAAGAAATTCGAAACATTCGACGGAAAAATCGT 557433
557434GTTTCCATACCTCTAAGGAACTATTGAAACTGAAGGAATGGAGAAGCGTAACAATCTATTATAACG 557499
557500GTTTCCATACCTCTAAGGAACTATTGAAACGAAGCAGGAACTTTTGCAAGCTCTTAGCAGGGCATTCTA 557568
557569GTTTCCATACCTCTAAGGAACTATTGAAACGTGATCAAAAGGAGTTTGCAAGATGGCAGAGTAATTTT 557636
557637GTTTCCATACCTCTAAGGAACTATTGAAACTCGGGACTGTAAACGAGTGCTCCGGCGGAAATGCCCAA 557704
557705GTTTCCATACCTCTAAGGAACTATTGAAACAAAGTAATGAGCTGGGTCAAAATTGCCAAAGAAACATA 557772
557773GTTTCCATACCTCTAAGGAACTATTGAAACCCTCCCTCACAGCAAGTCTGCGAGTTCTAAAAGGT 557837
557838GTTTCCATACCTCTAAGGAACTATTGAAACCTTGTATGCATAGTAAGAATTCTTCAATCCTTTCTTTC 557905
557906GTTTCCATACCTCTAAGGAACTATTGAAACATGCGACCTTTATAAGAAACTCGACTGGTTTTTCGA 557971
557972GTTTCCATACCTCTAAGGAACTATTGAAACTCCTGAAAACAAGGAACAACAGTAGCACGAAAAGTG 558037
558038GTTTCCATACCTCTAAGGAACTATTGAAACTTAAACGTGCAAACAGATTGATGAAGGGAAAGTCGGC 558104
558105GTTTCCATACCTCTAAGGAACTATTGAAACCAAGCATGAATGGACACTTGCACCACAGCCAGGCTT 558170
558171GTTTCCATACCTCTAAGGAACTATTGAAACGATCCACGTCCTTGGGGAAGAAGGATACATATCCCCCA 558238
558239GTTTCCATACCTCTAAGGAACTATTGAAACGAGAAGAACAAAAAGGAGAAGATCAAGAAGAAAAAGAAGG 558308
558309GTTTCCATACCTCTAAGGAACTATTGAAACAGGGAAACCCGTTCATCGAATTCCCTCTGCACGCACAAA 558377
558378GTTTCCATACCTCTAAGGAACTATTGAAACCTCCAGCATTAAGCAACTTGCTGACGAAATCACCTT 558443
558444GTTTCCATACCTCTAAGGAACTATTGAAACGGTTTAAAACGAACGATGGCTGGATAGCTGTAGAGTT 558510
558511GTTTCCATACCTCTAAGGAACTATTGAAACCGTGTCCTGGTACTGGCTTATCGACACAGACGAAG 558575
558576GTTTCCATACCTCTAAGGAACTATTGAAACGCAAGCGATTTTCTGCGTCACCAAAGCACGTGGGGATTG 558644
558645GTTTCCATACCTCTAAGGAACTATTGAAACAGTTTGACCTTTCACAAGAGAGAAGGGATTATGAAG 558710
558711GTTTCCATACCTCTAAGGAACTATTGAAACGTGCTCCCTTACTCTTTCATATCCACTACAAACAT 558775
558776GTTTCCATACCTCTAAGGAACTATTGAAACGTGCTCCCTTACTCTTTCATATCCACTACAAACAT 558840
558841GTTTCCATACCTCTAAGGAACTATTGAAACGCTGGCACCATCTTCCGAACTCAAATACCGTCGCCAGG 558908
558909GTTTCCATACCTCTAAGGAACTATTGAAACTAAGCTCGCCTCCTTTTTTAAATTAAATCGTCCAGATT 558976
558977GTTTCCATACCTCTAAGGAACTATTGAAAC559006
Left flanking sequence : Till position 557367 (length bp)
TACCATACATTGAAACAAAAAAGCGCCCCTCACGGGCACTTTTGTTTAAAGGATGCATTGAAATTTGTTG
AGCTTAGCGGAGATCATCGATACAAGACAA
Right flanking sequence : From position 559006 (length bp)
CCGTTGAGTTCAAGAGAAATTATACCACAAACACACTCTGAAAGCAAGATGTTTTTTTATCTTCCATATC
CTCCCTTTCCATAAACCATTCTAACACACA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp