Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_010483_4                                                                                                                 top


Strain : Thermotoga sp. RQ2 RefSeq :NC_010483 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_010483_4
DR consensus (30 bp) : GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAACNumber of repetitions :28
Begin Position : 974477 End Position : 976309

974477TTTTTCGTACATTTAAGGAAGTATTGAAACAGCTTGAGGAGATTTACTCATCACCTGGATATGTTTA 974543
974544GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAACTGTGGTTGCTCCAGTCCTGGCTGCGTAATGAAATTAA 974610
974611GTTTCCATACCTCTAAGGAACTATTGAAACGAGAACGACGATCTCAAAAAGCAACTTGAGGAATATTT 974678
974679GTTTCCATACCTCTAAGGAAGTATTGAAACGCAGTCAAGCCAGAGCTCGAGGAGATAGACGTTGTCCT 974746
974747GTTTCCATACCTCTAAGGAAGTATTGAAACACCTAGCATTGTGTGTATGAGGATGTAGTGGTTTG 974811
974812GTTTCCATACCTCTAAGGAAGTATTGAAACTTCCAATCCCTTTTTGAACATCTCCCAAAGCCATT 974876
974877GTTTCCATACCTCTAAGGAAGTATTGAAACCAGTTAGCAAGATCCGACATTTTTGCGATGATGAAGG 974943
974944GTTTCCATACCTCTAAGGAAGTATTGAAACTCTTCGCAAGCAGGAATGATACGCTGTTTGTCTGTTT 975010
975011GTTTCCATACCTCTAAGGAAGTATTGAAACATGCTGTCGTTGAAGTTTGTTTTTCCTTCGCTGTAGA 975077
975078GTTTCCATACCTCTAAGGAAGTATTGAAACCTAAGGTGGGGGTGAAAGGTATGGTGAAGGTGAAGGCT 975145
975146GTTTCCATACCTCTAAGGAAGTATTGAAACCCGGTGGGGTCGCTGGGTGTGTCCAGAGGCGCCCT 975210
975211GTTTCCATACCTCTAAGGAAGTATTGAAACTTCACATAGCTGCTTGGAATCCTGGCGAATCAAAAGT 975277
975278GTTTCCATACCTCTAAGGAAGTATTGAAACGTTGCGAGTAGATGATGATTTTTACGACGATACTAT 975343
975344GTTTCCATACCTCTAAGGAAGTATTGAAACCAGCCACAAATGACCATAAAAACTTGGTGCTTGCCG 975409
975410GTTTCCATACCTCTAAGGAAGTATTGAAACGCATATTCGGTCTTATGCTGTTTTTCAGAAGTAGAGA 975476
975477GTTTCCATACCTCTAAGGAAGTATTGAAACACGTAGATTTAACTTGACATAGGAATTGTCAAATGG 975542
975543GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAACATACCTTCGTAGTTACCCTCACCAGAGACGCCAACGGCTT 975612
975613GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAACCAAGAGAAGTAAGAATAGCTGTAAGATTCGCAAATGCTT 975681
975682GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAACAGGGCTTGTTGCAAATCTTCTCATTGCCCGCTACGAC 975748
975749GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAACTGTGTTCGAGATCGTCAACTACCTCACGACGAAGATCTA 975817
975818GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAACCTATAGGCATACTATAGTTTGCTATAGGCATACTA 975882
975883GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAACCTGCATAATCTTCTGCGATGTTTCTTGTGTAAAAG 975947
975948GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAACCAGAATCAACTCGAAGACCTTCAGCAAACAACAGC 976012
976013GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAACAGACTAAGTGGGAAAAGCTCGCAGAGGAAGATCCAAC 976079
976080GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAACTCGTCGAGTGGAGCGATGTTGTGTTCAGCATAAGCGA 976146
976147GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAACGTTGTCAACAAGCAAAGCACTCGGTACGAATTTATCCC 976214
976215GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAACCATGGTAGAAGCGGGTAAGTGGACGATAGAAGACG 976279
976280GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAAC976309
Left flanking sequence : Till position 974477 (length bp)
CAGAAGGTTCGTAGAGTTCGTGAAAAAGAAGGGAACTTACGTGATCTTTTGATATGAGAGTCTATAACAA
AAACATCCCCCCACTCATGTGGGGGTTATT
Right flanking sequence : From position 976309 (length bp)
CCGTTGAGTTCAAGAGAAATTATACCACAAACACAATCTGAAAGCAAGATGTTTTTTGACCTTCCATATC
CTTCCTTTCCATAAACCATTCTAACACACA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp