Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_010483_7                                                                                                                 top


Strain : Thermotoga sp. RQ2 RefSeq :NC_010483 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_010483_7
DR consensus (30 bp) : GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAACNumber of repetitions :9
Begin Position : 1335694 End Position : 1336249

1335694GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAACAGAGAACGGGACACGTGGTGGGAGGGAATCAAAGAT 1335759
1335760GTTTCCATACCTCTAAGGAACTATTGAAACCCATACAAGGTCTTTCACTCGCCAAGAGGCTCATT 1335824
1335825GTTTCCATACCTCTAAGGAAGTATTGAAACACAAAGCCAACGTGATCGAGATAAGGTACAAAGACAG 1335891
1335892GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAACTCTCTACGATGATGTTGTTGCCGTCAAGCCTCTA 1335955
1335956GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAACTTTGCTAATCCACGACGGCACAGACAACGAATTCTT 1336021
1336022GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAACATATCGGTTCGAGCGCTTTCCTGAATGCTGTGTCTA 1336087
1336088GTTTCCATACCTCTAAGGAAGTATTGAAACACGCCTTATCGTTAAACGAAATGACACGATAGTAGT 1336153
1336154GTTTCCATACCTCTAAGGAAGTATTGAAACTTTTGAGATTACACTCGAAGACATAGATATAGTTGT 1336219
1336220GTTTCCATACCTCTAAGGAAGTATTGAAAC1336249
Left flanking sequence : Till position 1335694 (length bp)
AGAGATCTGGAGTATTTGAGAAATTTGCGAAAAAAGAAAGCAGGGGAATTTTCCCCTGCTTTTTTTATTT
TATAGCCAAGCTTATCTGGACTCGGTCAGT
Right flanking sequence : From position 1336249 (length bp)
CCGTTGAGTTCAAGAGAAATTATACCACAAACACACTCTGAAAGCAAGATATTTTTTGAAATTCCATATC
CTCCCTTTCCATAAACCATTCTAACACACA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp