Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_010525_1                                                                                                                 top


Strain : Thermoproteus neutrophilus V24Sta RefSeq :NC_010525 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_010525_1
DR consensus (25 bp) : CCAGAAATCAAAAGATAGTAGAAACNumber of repetitions :28
Begin Position : 511830 End Position : 513709

511830CCAGAAATCAAAAGATAGTAGAAACATCATATGATCTAACCATAAGACCGAGAGCCTGCCCAGCAGGCT 511898
511899CCAGAAATCAAAAGATAGTAGAAACAGCGACACAGTCACAGCTGTGGTGCCGCCGTTGCTCACGGAGACCT 511969
511970CCAGAAATCAAAAGATAGTAGAAACCTGTAGCTTCTCCCACTCTGCTGCGAGTATATGTCTTACAGTAG 512038
512039CCAGAAATCAAAAGATAGTAGAAACAATTGCCCGTCCACCTCCTGCACCCTGTCAAGCCACGCGGTGA 512106
512107CCAGAAATCAAAAGATAGTAGAAACTGCTGTCCTAGTGGTTGAAGTACAGCGAGGAACAGCTGCGCCACTAT 512178
512179CCAGAAATCAAAAGATAGTAGAAACAACGTCGATGCCGACCTTAGCGGCCGCCGTCGCTAGACTTGCCA 512247
512248CCAGAAATCAAAAGATAGTAGAAACGTATTTGAACGCCCAGGACGCCTTATACGCTACAATCAACGG 512314
512315CCAGAAATCAAAAGATAGTAGAAACATTGCCTCCTGCAAGATCACGGCCTCGGCCTCCTCGTCTTCGGCT 512384
512385CCAGAAATCAAAAGATAGTAGAAACGAGAGTATGTTGCGCTTGGCGTACTCAAGCGCATACTCGGCGA 512452
512453CCAGAAATCAAAAGATAGTAGAAACTCAGACAGAAGCTCAAGGAGCTCCCCGCCGACGACGTATTT 512518
512519CCAGAAATCAAAAGATAGTAGAAACATCTGCCTCAATGAATTCTCTTTCAGTGAGCTCTACGTCGTACATGC 512590
512591CCAGAAATCAAAAGATAGTAGAAACGCATGGCGCCTCTCCCGCGCAGACTTATAAGTCTGCGCTGTGGG 512659
512660CCAGAAATCAAAAGATAGTAGAAACCAATCGATTTTGGACAGCACATTGACAGGTGGCACATTAAGACGGCTT 512732
512733CCAGAAATCAAAAGATAGTAGAAACCAAATACAAAAGCTCAAAGTTGACGAGCAAACAGAGGTAATCAA 512801
512802CCAGAAATCAAAAGATAGTAGAAACTTCGTCGACGGTCCGCGCGTCTTCACGCTCTTGGAGCCCGAG 512868
512869CCAGAAATCAAAAGATAGTAGAAACTATAGCATGTTAAAGGGCGCCGTTCCAGAGGAGGTGTACAAAG 512936
512937CCAGAAATCAAAAGATAGTAGAAACCCCTAATGACCTTTTTGGCCTTTTCGGTTACGTTCAAAGAGTAAC 513006
513007CCAGAAATCAAAAGATAGTAGAAACTGGCTAGGAAGTCGCATACGCCGTATGCGGCGCTCACTGTGTAGT 513076
513077CCAGAAATCAAAAGATAGTAGAAACTACACCTTCCTCTTCAACGTCGCCCTCGGCCTCATCCCCCTCG 513144
513145CCAGAAATCAAAAGATAGTAGAAACAGCCATAAGCCTGCCAAATGGCGGATAAGAAGCACTGATCCTATTT 513215
513216CCAGAAATCAAAAGATAGTAGAAACGTGCGGTACTTTATATCCGCGGGCGCACAGCTCCCGTGC 513279
513280CCAGAAATCAAAAGATAGTAGAAACTAAAACAGGGGGAGCTACGCCCCCTGCGCTGTTTTAAAAC 513344
513345CCAGAAATCAAAAGATAGTAGAAACCTGCTTCGACAGGAGCTCCTCGGCGATTTCGGGCGACACGGGCACC 513415
513416CCAGAAATCAAAAGATAGTAGAAACATTATGCTCTCCTTCACCTCGTTTACAACCGACTTGACTATGG 513483
513484CCAGAAATCAAAAGATAGTAGAAACCTTATGACTTCTCTGTCCGCAACATCGAAGATTCGAGCCTTT 513550
513551CCAGAAATCAAAAGATAGTAGAAACGTACTGAGGCGCCGTGGGCGGCGCCTTGACGGCGATGTGGCCCG 513619
513620CCAGAAATCAAAAGTATAGTAAAAACCTATATCGTAATATTCGAATTGGGCTTTCGTCTCTTTTT 513684
513685CCAGAAATCAAAAGATACATGAAAT513709
Left flanking sequence : Till position 511830 (length bp)
GGAGAATGTGTGAATGTAAAGGGCGGTGGGAAAGCGACCCCCGAGCCAACAAAAAACCACGAAAAAACTT
AAAAACCCAAAAGATCCGAAAATACAAGCC
Right flanking sequence : From position 513709 (length bp)
TGAGGCCTATAGAAGTCGCGATCTACTGCAATGATTATATCGGGGGGCTGTAGATTGGTTGTGGATATTG
CGTTGAGGTTATGTTGTTAGCTTGTCCATT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp