Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_010525_3                                                                                                                 top


Strain : Thermoproteus neutrophilus V24Sta RefSeq :NC_010525 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_010525_3
DR consensus (25 bp) : CCAGAAATCAAAAGATAGTAGAAACNumber of repetitions :10
Begin Position : 530828 End Position : 531454

530828CCAGAAATCAAAAGATAGTAGAAACCGGTTTTCTCACTACACGTCGGCCTTCGCCACTGTCGAGAG 530893
530894CCAGAAATCAAAAGATAGTAGAAACACAGCCCAGGCCGCCCTCACGCCGCTGTGCTTCCGCGCCAGG 530960
530961CCAGAAATCAAAAGATAGTAGAAACATGCCAGTGGGGAGGAGCTCCAGCACCAGGCCGTTGCGCACAGACGC 531032
531033CCAGAAATCAAAAGATAGTAGAAACACAGTATCGGGAATCCCAGCGCCATCGATTGTCTTCACAATC 531099
531100CCAGAAATCAAAAGATAGTAGAAACTGGCTATCGCGTCCATAACCGCACGCCAGTCCTCGTCGCA 531164
531165CCAGAAATCAAAAGATAGTAGAAACAATACGTCCTCGGCCTTGCCGGTGTGCATAAGCCGCTCGGCA 531231
531232CCAGAAATCAAAAGATAGTAGAAACCGGTGGAGGTTACGCGCCACGCCGTCGTGGTAGTGATGCAGTAGAG 531302
531303CCAGAAATCAAAAGATAGTAGAAACAGAATATTTCTTCTCGACGTAGGCTCTCAGCACGGCGGT 531366
531367CCAGAAATCAAAAGATAGTAGAAACAGTCTTGCACCGCCCAAGAATTCTCCGGTCTCAGCGGA 531429
531430CCAGAAATCAAAAGATAGTGAAGAC531454
Left flanking sequence : Till position 530828 (length bp)
GGAGAATGTGTGAATGTAAAGAGGGGCTGGAAAGCGACCGCCGAACCAACAAAAAACCACGAAAAAACTT
AAAAACCCAAAAGATCTGAAAATACAAGCC
Right flanking sequence : From position 531454 (length bp)
TTTCCATTCTCTTTGTGTTTATGTTTATATTTCTGCTTTTTATTTTGCCTGTGGATATATATTTGGTGGT
TATGTGCGGCGTTGGATGTATTTTAGGAGT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp