Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_010525_4                                                                                                                 top


Strain : Thermoproteus neutrophilus V24Sta RefSeq :NC_010525 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_010525_4
DR consensus (25 bp) : CCAGAAATCAAAAGATAGTAGAAACNumber of repetitions :29
Begin Position : 849844 End Position : 851759

849844CCAGAAATCAAAAGATAGTAGAAACTGAACGGCGTGACTGTTGCTGTGTCGCCACTCCACTCAAACAT 849911
849912CCAGAAATCAAAAGATAGTAGAAACAAAGTCGAGACGCAAGGTGGGGGGTTGGTATGAGGTGCTACG 849978
849979CCAGAAATCAAAAGATAGTAGAAACTGGACGGTCTCACTACATGGATTTACTGAGCGCCAGACGT 850043
850044CCAGAAATCAAAAGATAGTAGAAACGTGATAAATGTGTTTAACGCATCTGTTTCACATTCCGCAT 850108
850109CCAGAAATCAAAAGATAGTAGAAACGAATATACTTGATCTGTGTCCTTGTGATCTTCTCGTCGAAG 850174
850175TCAGAAATCAAAAGATAGTAGAAACGCTCCGCACTGTATACACACGACGCCGTCGGCGACGGTCACGAGCG 850245
850246CCAGAAATCAAAAGATAGTAGAAACCATCTGCATGACCATATACCTCATCAGCCCCTGCATCATGGTT 850313
850314CCAGAAATCAAAAGATAGTAGAAACGTTACGTGGTGGTATGGCAGGAGTGTTAAGATTATGGTGGCGCC 850382
850383CCAGAAATCAAAAGATAGTAGAAACATGCTCGGCATACAATCGCTGGCCCCCTCCCCGCCCTAAAGGGCG 850452
850453CTAGAAATCAAAAGATAGTAGAAACATGAACAAGGAAGTCGATGTCGAGGTGGTGCCTGAGGAACCCAG 850521
850522CCAGAAATCAAAAGATAGTAGAAACCCTAGAACACCAAAAGGCGCAGGCCATGAGCCCCAACACTATG 850589
850590CCAGAAATCAAAAGATAGTAGAAACAGCTTCTTCCTACGCTCCTCTGCGCTACCCTCAGAAGTCA 850654
850655CCAGAAATCAAAAGATAGTAGAAACGCGTAGTTTATGTGGATGAGACATATACGTCAGCTACATGTCCA 850723
850724CCAGAAATCAAAAGATAGTAGAAACTCTACATCTGTCCAGAACCTGTATGCCTCGTTGGCAACATAT 850790
850791CCAGAAATCAAAAGATAGTAGAAACCCACCTCCAGTTGCCACCTCAACCACGGCACTGCCTATCTTCCGC 850860
850861CCAGAAATCAAAAGATAGTAGAAACACGGTACCAGACGCAGATATGCCGCTCTGAGATGGCGATATGTTGC 850931
850932CCAGAAATCAAAAGATAGTAGAAACGAAGCCGGCGTCGGGGGCCGCGTCGCCCGGCCCGCG 850992
850993CCAGAAATCAAAAGATAGTAGAAACAGCCAACTGGCCCTTGACACGGCCCCCGGGCCGGGGGTTGACAA 851061
851062CCAGAAATCAAAAGATAGTAGAAACTTCGAAGTTGCATCCGCTCGACCCCTCCCTCTCCTTCCGCCCT 851129
851130CCAGAAATCAAAAGATAGTAGAAACCCTCTACAGAGACATCACATGTCAATAAACCCGCGCCTGC 851194
851195CCAGAAATCAAAAGATAGTAGAAACGCCCCCGCTGTAGCTGAAACATACTTTGACGCGTTGCTTTCC 851261
851262CCAGAAATCAAAAGATAGTAGAAACATTATGTCTGAAACTGGTCTTGCCGTTGGCGTGCT 851321
851322CCAGAAATCAAAAGATAGTAGAAACCAGGAGAGAAGCCGCAGATGGCATAACAAATTCGCCATAATC 851388
851389CCAGAAATCAAAAGATAGTAGAAACGAACGAGAAAGGCGCCGCGGGGGCGGCGTGGTTGGACGAGCTAGTC 851459
851460CCAGAAATCAAAAGATAGTAGAAACATATGGAGTATCCAGAAATGAAGCCGCAAGCCATTTCAGTTCT 851527
851528CCAGAAATCAAAAGATAGTAGAAACCCACTTGCCATATCGTTGTAGCCGAGCCGCACCGCGTACGGAGAC 851597
851598CCAGAAATCAAAAGATAGTAGAAACGCTAGTCGGCGTGCCGGTGGCGATTATGACCCTCGCCATGCCGCC 851667
851668CCAGAAATCAAAAGATAGTAGAAACCGCTGTCTCTACCTCTCTCGTGCGCATGGTCATCGGCAACGT 851734
851735CCAGAAATCAAAAGATAGTAGAAAC851759
Left flanking sequence : Till position 849844 (length bp)
GAGGAATATATGAATGTAAAGGGCGGTGGAAAAGCGACCCCCGAACCAACAAAAAACCACGAAAAAACTT
AAAAACCCAAAAGATCTGAAAATACAAGCC
Right flanking sequence : From position 851759 (length bp)
CCGTATTGCGTATGAGGTGCGCTTCAAGGAGTTTTTCCCTAAACGCCCGGAAATCTAAAGTGTGGGCTTG
TTGGTGTGGTGGGGGTTGGCGGGTTGATGT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp