Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_010729_12                                                                                                                 top


Strain : Porphyromonas gingivalis ATCC 33277 RefSeq :NC_010729 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_010729_12
DR consensus (30 bp) : GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATNumber of repetitions :120
Begin Position : 2181484 End Position : 2189363

2181484GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATAAACGAAATGAAAAAGACAACAAACAGAAGACCCTC 2181549
2181550GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATGTGCCAGCTGCAGGGGGATGACATAGCCATTGACGA 2181615
2181616GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATGTGCCAGCTGCAGGGGGATGACATAGCCATTGACGA 2181681
2181682GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATTCCGCGCCGCGAGGTGGAGACCCTGCCGGAGGCGAA 2181747
2181748GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATCCTGAGAAAGAGGGGAGGGAGGAGCGATAGACGAAGT 2181814
2181815GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATCGAGAATCTATTGAGTAGCGAAGTCGTCACAAAGAT 2181880
2181881GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATAGCCATAGCTCTTCAATTTCAATTTCTTCTTTTAAT 2181946
2181947GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATCGAAAATAACAAAAATAGATATATTTATAAAAAAGA 2182012
2182013GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATACTCTTATCATCTACTATCTCAAAAGCTCTTTTT 2182076
2182077GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATTCGCTATAACCCTATGTGATTCAGGAATCGGCTTGCTA 2182144
2182145GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATGAAACATTCGAGCCGTATTCAATTACGCCATCAATG 2182210
2182211GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATCACCCATTGTGCCGCCGTCCTGACCGAAAACTTCTTTA 2182278
2182279GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATTCGCTATAACCCTATGTGATTCAGGAATCGGCTTGCTA 2182346
2182347GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATGAAACATTCGAGCCGTATTCAATTACGCCATCAATG 2182412
2182413GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATCACCCATTGTGCCGCCGTCCTGACCGAAAACTTCTTTA 2182480
2182481GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATTCGCTATAACCCTATGTGATTCAGGAATCGGCTTGCTA 2182548
2182549GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATGAAACATTCGAGCCGTATTCAATTACGCCATCAATG 2182614
2182615GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATCACCCATTGTGCCGCCGTCCTGACCGAAAACTTCTTTA 2182682
2182683GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATATTTCTTCATCTCGCGCTTGCTCAAAAGCGCGTTCA 2182748
2182749GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATTGCATCAAGTCACGAACTTTCTGCGAGATGGAAA 2182812
2182813GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATCCGTCTCGAAAAAATATCGGGACGTTTTTGTTTTCT 2182878
2182879GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATCTCCTTCACTTTGTCGACAATGTGCACTGTATTTG 2182943
2182944GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATAGGCGGAGTATCTCTTTGCCACCCAGTCCGCGCGCA 2183009
2183010GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATCGTAACCGCCTCGGTAGACCGCTCCGCACGGTCGTT 2183075
2183076GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATGTGCATTCCGGACAGCTTTCGCTTAAAAAGTTAGCGG 2183142
2183143GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATAAGAACGAACGCCTGCGCGATAAGCACCGCGAGCGTA 2183209
2183210GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATATTTACCTGCAGACTTGTGCCCACCCACTTGATAGA 2183275
2183276GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATTGGTCACGGAGCGATACCATGAGTGTTTAGTAGATG 2183341
2183342GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATCGGAGGAGATCAGCTATGCGGATGATACCACCCGTG 2183407
2183408GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATTCAGAAAACTCGCGTCCATCTGATAGATGTACACGA 2183473
2183474GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATTAAACGATCGAGGCGCGGAGACCCTCCTTGCCAGTA 2183539
2183540GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATCCGTTCAGGAAAAAGTAACCGAGCTGAAGACCATGCT 2183606
2183607GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATAGGTGCTATCGCAGGACTGCAGGACATCCTCAATC 2183671
2183672GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATAGCCGCTCGACTTGACGCCATGCAAAAACAGATAGA 2183737
2183738GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATTCTGCGAGTTGTGAGAGGCAATAAACTGCTGGGAGC 2183803
2183804GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATATTGCTGTTAATTCTGTCATCTCTTATTTCTTTTA 2183868
2183869GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATTCTATCTGCGTATAGCCCTCGCCGTCCACGCCCTG 2183933
2183934GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATGGGAAGCTGCTTTGCTCGCTGAGATAGCAGCACTTCA 2184000
2184001GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATTTTATTGACGCCACCCCGCCGACGAAAAAAAATCAT 2184066
2184067GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATTTTCGGTCTTTACGTTTGTCGCCACGGATACATGCT 2184132
2184133GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATATTGTAAATAAATTACATGGCTATTGAAAAACAAATT 2184199
2184200GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATGATTGTACGACTTTGCTATAAAGTCTGAGTTATTAA 2184265
2184266GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATTATCAACAATCACCGTCATATGTGTAATATACTTGA 2184331
2184332GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATGGGCAGGCGTATTGCCCCACTTCTCCCCGAATGCAT 2184397
2184398GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATTGAGGAATCATATCAGTGTTTATTTTTTCATCGATT 2184463
2184464GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATTGGAAGTGGGTAGAAGAAAGCCCCAACGTGTTTAAG 2184529
2184530GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATCATGACAAAGAGACGGTTATCGGTAGAGGACAGGCA 2184595
2184596GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATCGCGTGGAAGGGGCATGTACACTTGTAGTTCGCCC 2184660
2184661GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATTGACAGGCCCTGCAGCGTGTGAGAGCGGAAATGC 2184724
2184725GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATATTTTCAATCATGATATTTTATTTTTCCTGCAAACGC 2184791
2184792GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATTCGCATGTGGGAGCGCGGCGGTCTCTGCTTTACGAA 2184857
2184858GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATTCAGCGTGATGAGCGCTTGAGGCTCCTCCATCGAGT 2184923
2184924GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATAAGGATGATTTGGAAAATTTAGTAAGATAGTTGATA 2184989
2184990GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATTTCTTGGAGAAAGCGAAGACCATGAACCTAAGCGTCG 2185056
2185057GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATGGAAATATAGTTATTGTATCTACTAAAAGACATAGT 2185122
2185123GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATACCCCATCTTGCAGAGTATATGCGAGCAAAATTT 2185186
2185187GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATTAGTTAGCACAGTTGCTACTATCGTAGTAGCTGT 2185250
2185251GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATAGATAAACTTTCTTCTCGAATTAAGAAAATCGAGA 2185315
2185316GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATCCGCGGCCATCGAGGCCACCGCCTCCGTCCTCCGCG 2185381
2185382GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATTATGAAAACAGAAAAGAACTTCTCAGCCCTGAGTTTG 2185448
2185449GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATCAAACTCAATGATTATCTGTCAAGAAGCAAGAAACGA 2185515
2185516GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATAGTAAAAATTACCCTAGATGCCGAAACGGACGGCCTT 2185582
2185583GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATCAGAATTTGCACGAACAGTATGATGTTCGTGTTCTT 2185648
2185649GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATAAGCGCGAGACAGGCCGAGCCGGCACAGCTTAGTGC 2185714
2185715GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATAAAACGGCGATAAAATAGCGTTCGAGATTTTCCGCA 2185780
2185781GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATTAGTTGTAGCGATTGTCTCAGTTGCATTACTCCTTAC 2185847
2185848GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATAAATAACGAGAAAAAGAATGCTTAAATTGTTCTTCGT 2185914
2185915GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATAGAAGAGGGTAAACTATTTGCTAATCTTGAATGCTT 2185980
2185981GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATTCTCAATATCTTTCATAGCTACTAAAAATTTACGAA 2186046
2186047GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATATTGCTGTTAATTCTGTCATCTCTTATTTCTTTTA 2186111
2186112GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATTCTATCTGCGTATAGCCCTCGCCGTCCACGCCCTG 2186176
2186177GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATTGCCCCCTCACCCATCTAACCTCGAGCCGTTGAGCC 2186242
2186243GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATGATTACATAATGATAGACGACAGAGATTGTGCAGAA 2186308
2186309GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATGTACTGATAATTACGCTGCAAGGTCAGACGGTGAT 2186373
2186374GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATTTGCCAGGGCTTGCTGATGCGCGCGCTCCAGCTGCT 2186439
2186440GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATACAGAACCAGCTCCGTCAAATCTCCCGCTTTTTGTC 2186505
2186506GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATTGCCCCCTCACCCATCTAATCTCGAGCCGCTGAGCC 2186571
2186572GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATTATTCATTCGCTCAAGCGAGGGCATCCTGCTGCAGC 2186637
2186638GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATGCTCGCGGAGGGAGAGGGTGCCGGTATCCTGCCTCC 2186703
2186704GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATAGAGTCTGTATGTGAAAGTGTAGTTCGAAACATTAT 2186769
2186770GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATAGAATACTTTGAAGTTGTATTCAATTACTTTGAA 2186833
2186834GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATCCGTTGTGACAGAGCTGCGCCGTCGTGGCTATGATG 2186899
2186900GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATTGAAAGCCCGAAGATAATCTACACGCAAGATTGTTA 2186965
2186966GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATCGTCATCAGGTGGATATTCTTACTGCTATCCACGA 2187030
2187031GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATTCGTCTGCGACGTATCGCAGCTCTGCCAGCTCCGCG 2187096
2187097GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATGCATCTTCGCAGGAAAGAAGAAGGCTCCGTCCTCGA 2187162
2187163GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATAACAGTCAAGGGGGAGCCGACCTCTCCGGCGGATTT 2187228
2187229GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATGCAGTGCGGCCGACAAGGCTAACCTCGCTCAGCTGA 2187294
2187295GTTTTAATTTCTGTATGGTGCAATTGAAATAATCCATGTTCATGAGGAGAGGATACGAGTTCTATT 2187360
2187361GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATCCTTTTGCTATTGCAGCAAACATATACAATAATAA 2187425
2187426GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATACTTCATGGATTTAGCGAGATACTCATTATAATTAA 2187491
2187492GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATTCTTCAAAGATAGTTGTTATCAAATATCGCGCTGAA 2187557
2187558GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATATCTTCAAAGATAGTTGTTATCAAATATCGCGCTGAA 2187624
2187625GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATGCTCAAGCGTCCAAGAAAGTTCAAGAAATTGTACTA 2187690
2187691GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATTACTATGGTGTCTGCATTTGAGATACGCAAATAGCAA 2187757
2187758GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATCCTCAATATCTTTCATTGCGACGAGAAATTTGCGAA 2187823
2187824GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATAATCTATGATGATATAGAAGAAGACGACTTGTTGTT 2187889
2187890GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATATTAATGATTTTCTGAAATAAAGAAGCAGTTGCATA 2187955
2187956GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATCTCAATATCTTTCATTGCGACGAGGAACTTGCGAA 2188020
2188021GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATCCCCGTGGTAACTCATACCACCGACTATTCCACCGT 2188086
2188087GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATTTTGAGTAATCATCGAATAATTATCGATTAATCATT 2188152
2188153GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATTTATATGCATCATATTCTTAAAGTATTTTATTTGAA 2188218
2188219GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATGACGAATACGGCGTTCATCATCGATAGTCGCGATGC 2188284
2188285GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATCGGGCGGCCAACCGGTCACAACAAGAATAGACCGAT 2188350
2188351GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATTTCCTTCCAGTCGCAGCTTAAGATACTGCGACTAC 2188415
2188416GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATAATTTTCATCAGAGCATAAAAAAGGGCAAACTTTTT 2188481
2188482GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATGATACGAGCACCAAGGCTGCGATACCGATTGCGTA 2188546
2188547GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATCCTCGAGCAGATCTTCCTGCTCTTTGATGAGTGAGG 2188612
2188613GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATGCAGGTTGATTATAATGTTGAAGATGCTTTAAGGG 2188677
2188678GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATCTCGTATCGACTTTCAAGCAGGCTGGAGTGCAGCCT 2188743
2188744GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATAATATGAGATCGGAAACAATTATAGTTGCGTCGATAT 2188810
2188811GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATTCACAATAACCGACAAAATGTCTCGCGTAACGTACAA 2188877
2188878GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATGTCGCCTGTTTTCTTGAACTCCTCACTGATTCGTA 2188942
2188943GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATGATGGTGTCGACATCATACGACAATAGATCGTCGA 2189007
2189008GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATGATGGTGTCGACATCATACGACAATAGATCGTCGA 2189072
2189073GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATAATATTTTTTCAAAAATTGTAAAACTTATTAAGTCA 2189138
2189139GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATAAGTTGCTGATTGTCTTAGAATGAAAGGTTATGCTC 2189204
2189205GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATATAATATTACATAATGGCACACTGATGGTAAACTT 2189269
2189270GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATCATGATGTACAAATATATCATGATCGTATACTAC 2189333
2189334GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAAT2189363
Left flanking sequence : Till position 2181484 (length bp)
TGCTGTTTTTAATACTCAAATATACAAAACAACTCCCTATTATACAATGAATTAACAAACAAAATACACA
CCAATCGCCGTGCAAAGGTCTCCATATATC
Right flanking sequence : From position 2189363 (length bp)
CCGTTACAAATATAGGCTTTTCTGTTTGAATGTGAGGAGTTTACGAGAAGGTGAAACCCAAAATTCAGAC
ATTCATAGTTGTCGATGTCTGATTCTATGA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp