Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_011375_3                                                                                                                 top


Strain : Streptococcus pyogenes NZ131 RefSeq :NC_011375 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_011375_3
DR consensus (32 bp) : ATTTCAATCCACTCACCCATGAAGGGTGAGACNumber of repetitions :6
Begin Position : 1201584 End Position : 1201948

1201584CTTTCAATCCACTCACCCATGAAGGGTGAGACAAGATGACACTGGTACTGCACATGTCGATTTAAAA 1201650
1201651ATTTCAATCCACTCACCCATGAAGGGTGAGACAGATCTTAAAATGGATTCTTCTTCAGATATTTTTG 1201717
1201718ATTTCAATCCACTCACCCATGAAGGGTGAGACGATAACAGTTGCTTTAGTCGATAAGTCGATTAGCG 1201784
1201785ATTTCAATCCACTCACCCATGAAGGGTGAGACATTATGTTTTGCCACATGAGAAAGTAAAAAATGGA 1201851
1201852ATTTCAATCCACTCACCCATGAAGGGTGAGACTCCCTTATAATCGACAAAAAGCGCCGATTGATT 1201916
1201917ATTTCAATCCACTCACCCACGAAGGGTGAGAC1201948
Left flanking sequence : Till position 1201584 (length bp)
ACTAGAACATGCAAAAACTTGAATTTGATACGCTATCAGATAAATGGTTGACTAAAGGCATGTAAAAACC
CGACCTCTCTTTTAATGAGGTCAGGTTCAT
Right flanking sequence : From position 1201948 (length bp)
TGCGCCAAATGACACAGTTTATAGAGAAACGGATGGCACACATAGAGGTGTTTTAAGCCTTTTTATCTCC
ATTTCGCTTCTTTTTTAAGTTATTTTTGCG

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp