Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_011742_3                                                                                                                 top


Strain : Escherichia coli S88 RefSeq :NC_011742 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_011742_3
DR consensus (28 bp) : GTTCACTGCCGTACAGGCAGCTTAGAAANumber of repetitions :7
Begin Position : 935956 End Position : 936344

935956GTTCACTGCCGTACAGGCAGCTTAGAAATGGATTCCAAACCGCCCACCAACAAAAACAGGT 936016
936017GTTCACTGCCGTACAGGCAGCTTAGAAAGATACGATCGAATTTAGTCACTGAATACCCCC 936076
936077GTTCACTGCCGTACAGGCAGCTTAGAAAGGGTTGCGCAATGGGCTGGCCGACGAACGCGG 936136
936137GTTCACTGCCGTACAGGCAGCTTAGAAATGTGGCGCTGATGCGTCTGGGCGTCTTTGTAC 936196
936197GTTCACTGCCGTACAGGCAGCTTAGAAAGCGCGCAGTGCCTGATAATCAATTTTGCTCAT 936256
936257GTTCACTGCCGTACAGGCAGCTTAGAAAGAATATTTTGGAAAAATAGCTATCAATCCGGG 936316
936317GTTCACTGCCGTACAGGCAGTCTTCAAA936344
Left flanking sequence : Till position 935956 (length bp)
TGATTTTCTTATTGCTATTTTGAAGTCTGGAAAAAGGGTTTGAATCTGCGATTTTGTAAGTTTTAACAGT
AAATCAATCGGATAGTCTGCTATTATTCCA
Right flanking sequence : From position 936344 (length bp)
CTCAACACTCCATCCTCTAATATTTATTCCCCATAACTCATAGACGCAAAAAAGGCCGGTTAAACCGACC
TTTTACTCATTCTTTCTCTTCGCCCATCAG

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp