Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_012632_3                                                                                                                 top


Strain : Sulfolobus islandicus M.16.27 RefSeq :NC_012632 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_012632_3
DR consensus (24 bp) : GATAATCTACTATAGAATTGAAAGNumber of repetitions :67
Begin Position : 946465 End Position : 950691

946465GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTCATTTTAGACATTGTGTCGAGGAGCATGGACTTGATGTTG 946529
946530GATAATCTACTATAGAATTGAAAGCTAAATATTAAAGTTTTGCATTCTTTGTACGCGTCACCAG 946593
946594GATAATCTACTATAGAATTGAAAGGTAAAAATTACAGAATCTCTTTATAAAATTTTAGAGCAGAAG 946659
946660GATAATCTACTATAGAATTGAAAGATCAGAGTTGATTATTTGCCAACTGGTGCAGTTCTTATAGG 946724
946725GATAATCTACTATAGAATTGAAAGATGGTTGAAAGTACGTCATGGAAAGTACTACCGTAT 946784
946785GATAATCTACTATAGAATTGAAAGCTTCTAATTCTTCTTTTAGCCTTGATGCAATCAGTATCA 946847
946848GATAATCTACTATAGAATTGAAAGGTATTGAACGCAGATATTAAAGCAGCATCTTCATATTCCGT 946912
946913GATAATCTACTATAGAATTGAAAGCGGCGGTTACAACAACAAGTACTGCATACGTGATGGTGGGTTA 946979
946980GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTTGATTAACACTAGAAATCGCATTTGAAATAATCGTTACGG 947044
947045GATAATCTACTATAGAATTGAAAGGTTCTCTGTTCTGCCATATCGCTATCCAGTAATCACT 947105
947106GATAATCTACTATAGAATTGAAAGACCTAGTGGTAATGGGGGATTCGCGTTAAACGTCACCTT 947168
947169GATAATCTACTATAGAATTGAAAGATTTATAACAAACTCCAAGAATGGGAGAGAGTAAACAT 947230
947231GATAATCTACTATAGAATTGAAAGCTTTTCTGTAATCGCTGGGATTCCTCATTATCAGATAAT 947293
947294GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTGGCTTGTTAAGCCAGGGAACTTACACACGTAACGTTT 947355
947356GATAATCTACTATAGAATTGAAAGAAATCTTTCGCTAACGGAGAGGTTAGATCTGCGGCT 947415
947416GATAATCTACTATAGAATTGAAAGCCAGTTGTCGCTTCATATGCAACATCTATCCAATACGTT 947478
947479GATAATCTACTATAGAATTGAAAGAATGGCAAAAGGAACTAGTTGAATCTTCTCTTAAGTTAAA 947542
947543GATAATCTACTATAGAATTGAAAGACTACCATCCAGTCCCTACAATTTACCGGGTACAGGTCTAC 947607
947608GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTCTGAAGTTGTGCCCCCCTCACTTTCACTTTCCTCCTC 947669
947670GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTGTAACGGTTGAATATATTAATCACGTACACACGTATGT 947732
947733GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTGGGAAATACTCATCCGCCATGTTTTCACTAAAACATA 947794
947795GATAATCTACTATAGAATTGAAAGATTACTAAAAGGTCGTTCTTGGGATCGTATCTATATC 947855
947856GATAATCTACTATAGAATTGAAAGACAAATAGAATTGCGACCGGGTACAATTTTGACAACAAAACTA 947922
947923GATAATCTACTATAGAATTGAAAGCTTACTTTATGGTCCCTTTCTAATTATGCTGACTTCAG 947984
947985GATAATCTACTATAGAATTGAAAGATATTATCATCATTGAATATCTCTACTGTATATGTTTG 948046
948047GATAATCTACTATAGAATTGAAAGCTAGCATATGTTAGATTTAGCGATTGAATTACAGTTCCCGCT 948112
948113GATAATCTACTATAGAATTGAAAGGTTAGCAGAAATAATAGCTACATATGACCCTAACAATGT 948175
948176GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTTAAGTTATTGGGGACAATACGGGGGATTTTTATTCAAT 948238
948239GATAATCTACTATAGAATTGAAAGGTAAATCCATATGAGTTCTATCAACTACTTCAGCAAACTGGA 948304
948305GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTAGAAATAGTATTTCCGTCGGTGGTAGTTAAGTGCTCAAAAAA 948371
948372GATAATCTACTATAGAATTGAAAGATCTTTGGGAGGGCGAGCGGGTTTATCCCGAAGTTCGGG 948434
948435GATAATCTACTATAGAATTGAAAGAAACCGCATCACAGTGGTTTTGAAGAAGTAAATATTTA 948496
948497GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTTTGTGAGTTGGAGACCGTTACGGCCACGCATTCCACGCGT 948561
948562GATAATCTACTATAGAATTGAAAGATAATACGGTACCTACGTCCATTTGCGACGTCTCATTAAT 948625
948626GATAATCTACTATAGAATTGAAAGAGAACGGGTAAGCATTCCTCTACCTTATGCACCACATCAATCT 948692
948693GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTAGGGTTTGGGATAGCTAATGCCAATCTAAGTCATCTAT 948755
948756GATAATCTACTATAGAATTGAAAGGAACAGGTCGAAAGAGCTGAGCTTTGGCATGCAATTTA 948817
948818GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTTAGTTTGAACAAGTTGGACATAACGTCCGTAGAACC 948878
948879GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTATTGTCCTGCAGTCTCGTAATATACTTTAGTCCCATACA 948942
948943GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTCTATATTGAATTCTATGCATATTCAATATTTCTCAACACCTT 949009
949010GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTCTACAATTTTGGAGGAATTTGGATTAGATTTAACTTTAT 949073
949074GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTAATTTTTTCGTTGTTTTTATCAAAACACAAAGCACTA 949135
949136GATAATCTACTATAGAATTGAAAGGAAGAAGAGTTAGCAATATTAGATCTATATTGCGCAAATATG 949201
949202GATAATCTACTATAGAATTGAAAGAATCTACGGTGCAGCAGGTCTATTTTTTGGAGTATTGA 949263
949264GATAATCTACTATAGAATTGAAAGAGTACAGGGACGTTCAATGAGTAAGGCTCCGCAAGGTAG 949326
949327GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTTTGTAACCACCTTTTCGGTTACGCTCTCAAACTTACCACTAAT 949394
949395GATAATCTACTATAGAATTGAAAGAATTCTTTCAATCTTTCTCTTATTGCCTCGTTAACAAATTC 949459
949460GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTAGACCCTTCTTATCTACTTAGGAAGTTAGACGGTTACC 949522
949523GATAATCTACTATAGAATTGAAAGAGAAAGAAACTGGGCAGAACTAAGAAACTTTATATCAA 949584
949585GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTCATTTGTATACAATCTTATACATATTTCTTCATTATTCT 949648
949649GATAATCTACTATAGAATTGAAAGACGTACATAAAAATTGCTATAGCATTTGGAGCTGCGGCA 949711
949712GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTCCAGGACGGAACAAAGCTAGGGGAATTATTTGCAACGTCC 949776
949777GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTTATTTCTCAGAATATCAGAGAAATGGGATCGACAAACGGG 949841
949842GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTATAATAATTAAATACTTTGGTGTTAGACTGAAATCTCTT 949905
949906GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTACCACCGTTGCATTTGTTATCTCTCGGTAGTATACTTT 949968
949969GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTCAAAAATTTGTTCTTGACAGGTCAGAAAAGGACTGGTAAG 950033
950034GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTCAACTACTACAACTCCTGCATATGTATTTCCTACAACTCTT 950099
950100GATAATCTACTATAGAATTGAAAGGTGATAATAATCCAGTTGAAGTTGAAGTAGTCATAGATGT 950163
950164GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTGTACTCTGGATAGGGGAACCCGACAATGAAGATAGCCTT 950227
950228GATAATCTACTATAGAATTGAAAGGTTCTAATAGCTTCTGTTTCAGAGATGGGTTAGCTAA 950288
950289GATAATCTACTATAGAATTGAAAGAAGCCCTATTTAGGGGGTAAACCCCCTAAAACCCCACGT 950351
950352GATAATCTACTATAGAATTGAAAGCTTGACATTATTCTTATACAATCTAAACAATAACTATGTG 950415
950416GATAATCTACTATAGAATTGAAAGGTTTTATTAGATAAAAATGAAGTTGAAGAAAAAATTATTA 950479
950480GATAATCTACTATAGAATTGAAAGACTGATACTCTATCCCATATATTGCAAGATCCCTATC 950540
950541GATAATCTACTATAGAATTGAAAGATCTTCATCTCCAAACTACTGCTATTAACTTATCTCACTC 950604
950605GATAATCTACTATAGAATTGAAAGAAACGAAATATCGAAGGCGTCAGATGAGGAAAGGAAGAA 950667
950668GATAATCTACTATAGAATTGAAAT950691
Left flanking sequence : Till position 946465 (length bp)
GTGAAAGGATGAGGAGAAAAATTGAAAAGATAATACAGAGTAAAGCTTATAAATAACGAAGAGAGAACAA
GATATTAGATAAAAGTTAATAAACCCTCAG
Right flanking sequence : From position 950691 (length bp)
ACTATAATGTAAGTTGGATTTTGTAAGTAGAGTCTTTATTTACAATAGTTACAATAGAGTAAGAGGACTA
GTTTTAGCTTAAGATGTTGAAAATGAGCGA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp