Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_012943_2                                                                                                                 top


Strain : Mycobacterium tuberculosis KZN 1435 RefSeq :NC_012943 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_012943_2
DR consensus (36 bp) : GTCGTCAGACCCAAAACCCCGAGAGGGGACGGAAACNumber of repetitions :22
Begin Position : 1290260 End Position : 1291827

1290260GTCGTCAGACCCAAAACCCCGAGAGGGGACGGAAACTTAAAACCGTGTTGCACTGCAACCCGGAATTCTTGCAC 1290333
1290334GTCGTCAGACCCAAAACCCCGAGAGGGGACGGAAACCATAGAGGGTCGCCGGCTCTGGATCACGCTCCCCTAGTCGT 1290410
1290411GTCGTCAGACCCAAAACCCCGAGAGGGGACGGAAACTTTTTGCCTCATGCTTGGGCGACAGCTTTTGACCAA 1290482
1290483GTCGTCAGACCCAAAACCCCGAGAGGGGACGGAAACTCGCAAGCGCCGTGCTTCCAGTGATCGCCTTCTA 1290552
1290553GTCGTCAGACCCAAAACCCCGAGAGGGGACGGAAACAACACCTCAGTAGCACGTCATACGCCGACCAATCATCAG 1290627
1290628GTCGTCAGACCCAAAACCCCGAGAGGGGACGGAAACTTTTCTGACCACTTGTGCGGGATTAGCGGGCTTAG 1290698
1290699GTCGTCAGACCCAAAACCCCGAGAGGGGACGGAAACACCAATGCGTCGTCATTTCCGGCTTCAATTTCAGCCT 1290771
1290772GTCGTCAGACCCAAAACCCCGAGAGGGGACGGAAACCTGAGGAGAGCGAGTACTCGGGGCTGCCGTCTGCGCTG 1290845
1290846GTCGTCAGACCCAAAACCCCGAGAGGGGACGGAAACGCGTGAAACCGCCCCCAGCCTCGCCGGGGCCGCCTAG 1290918
1290919GTCGTCAGACCCAAAACCCCGAGAGGGGACGGAAACACTCGGAATCCCATGTGCTGACAGCGGATTCGCAT 1290989
1290990GTCGTCAGACCCAAAACCCCGAGAGGGGACGGAAACCGGGCAGCGTTCGACACCCGCTCTAGTTGACTTCCGG 1291062
1291063GTCGTCAGACCCAAAACCCCGAGAGGGGACGGAAACCAGGTGAGCAACGGCGGCGGCAACCTGGCGGCCACGGGTCG 1291139
1291140GTCGTCAGACCCAAAACCCCGAGAGGGGACGGAAACATGGGATATCTGCTGCCCGCCCGGGGAGATGCTGTCCGAG 1291215
1291216GTCGTCAGACCCAAAACCCCGAGAGGGGACGGAAACTTCGTCGACCATCATTGCCATTCCCTCTCCCCACGT 1291287
1291288GTCGTCAGACCCAAAACCCCGAGAGGGGACGGAAACTTGCGCCAACCCTTTCGGTGTGATGCGGATGGTCGGCTCGG 1291364
1291365GTCGTCAGACCCAAAACCCCGAGAGGGGACGGAAACCTTGAATAACGCGCAGTGAATTTCG 1291425
1291426CGGATCAGACCCAAAACCCCGAGAGGGGACGGAAACATTCGCACGAGTTCCCGTCAGCGTCGTAAATCGCCA 1291497
1291498GTCGTCAGACCCAAAACCCCGAGAGGGGACGGAAACCCGGCAACAATCGCGCCGGCCCGCGCGGATGACTCCG 1291570
1291571GTCGTCAGACCCAAAACCCCGAGAGGGGACGGAAACCGCATGGACCCGGGCGAGCTGCAGATGGTCCGGGAG 1291642
1291643GTCGTCAGACCCAAAACCCCGAGAGGGGACGGAAACTGGATTGCGCTAACTGGCTTGGCGCTGATCCTGGTG 1291714
1291715GTCGTCAGACCCAAAACCCCGAGAGGGGACGGAAACTCCACATCGATTTCCTTGACCTCGCCAGGAGAGAAGATCAC 1291791
1291792GTCGTCAGACCCAAAACCCCGAGAGAGGACGGAAAC1291827
Left flanking sequence : Till position 1290260 (length bp)
GTTCTACGGAAGGGGACGGCTTGTCAGCGCAGAGGAGTTTGTGTTCTTTTGACATCATCAGCAGGCATTG
TTACCACACGCTGGACGAATTGTCCATAGA
Right flanking sequence : From position 1291827 (length bp)
TCGTCGACGATCGCGTCGATGTCGATGAACCGCCCCGGCATGTCCGGAGACTCCAGTTCTTGGAAAGGAT
GGGGTCATGTCAGGTGGTTCATCGAGGAGG

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp