Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_013355_1                                                                                                                 top


Strain : Zymomonas mobilis subsp. mobilis NCIMB 11163 RefSeq :NC_013355 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_013355_1
DR consensus (28 bp) : TTTCTAAGCTGCCTGTGCGGCAGTGAACNumber of repetitions :14
Begin Position : 126368 End Position : 127178

126368CTAAGCAACTGCCTGCGCGGCAGTGAACAGAAATTCTATCTTTTTTCACCACGGGCATAA 126427
126428TTTCTAAGCTGCCTGTGCGGCAGTGAACTTCGGGAATTGCACGATGAAGGAAACGAAAAA 126487
126488TTTCTAAGCTGCCTGTGCGGCAGTGAACGATGGCAGCACATATAGCTATATCACAAGCAAT 126548
126549TTTCTAAGCTGCCTGTGCGGCAGTGAACGCAAAAACAACCGCCACACTTGGTCATCATCC 126608
126609TTTCTAAGCTGCCTGTGCGGCAGTGAACCTGATCGCGCCGCCCAGTCCGCTAACCACGAT 126668
126669TTTCTAAGCTGCCTGTGCGGCAGTGAACCATAGCTGCAAATTGGCGCGATACGACGATTTT 126729
126730TTTCTAAGCTGCCTGTGCGGCAGTGAACATTATATCGTTGCGCATCTTGCCTCACTTCGA 126789
126790TTTCTAAGCTGCCTGTGCGGCAGTGAACCATCGGAATGACTGGCTGAACGGGAAATATAA 126849
126850TTTCTAAGCTGCCTGTGCGGCAGTGAACACTTTTCCAGTAAAGCCCTGCCGATTGATCTT 126909
126910TTTCTAAGCTGCCTGTGCGGCAGTGAACTTAACGATCGTCATTTCTTGGCGGCCGCCAAGT 126970
126971TTTCTAAGCTGCCTGTGCGGCAGTGAACGTGTCAAAAGAGACATACCCAAAGTTTCTTAC 127030
127031TTTCTAAGCTGCCTGTGCGGCAGTGAACATTGCTGCATAGCTGTGGCGCAACAATCTTGT 127090
127091TTTCTAAGCTGCCTGTGCGGCAGTGAACTCGCTAGCGCCTTATCGACGCGCTCTTGAATG 127150
127151TTTCTAAGCTGCCTGTGCGGCAGTGAAC127178
Left flanking sequence : Till position 126368 (length bp)
AGAAGACTAATCCCTAATAAAAAACAAACCGTTTTTTCAATAAAAATCTTAAAAAAGAGGGCTTTATGCC
CTCTTTAAAACCACCCCAATATAATAAACT
Right flanking sequence : From position 127178 (length bp)
TAGAGGCAAAAGATAGAATTGCCCCTAAAATAAAGGGATATCTCGCCAAAAAGGCAAAATAACCCTAAAA
AATACGCCCATATGTAACATATTGAATTGA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp