Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_013411_9                                                                                                                 top


Strain : Geobacillus sp. Y412MC61 RefSeq :NC_013411 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_013411_9
DR consensus (30 bp) : GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACNumber of repetitions :38
Begin Position : 2849195 End Position : 2851658

2849195CGCTTCAGTCCCCACAGGTACGATAAAAACGTATTCCTGCACCACGTGATT 2849245
2849246GTTTCAATCCCTTATAGTTACGATAAAAACAAAATGATCCGGCTAACATTATTCAAGAAGTGAAAAT 2849312
2849313GTTTCAATCCTCCATAGGTACGATAAAAACGGACAAGCGAGGAGTTGAAAGCATGCGCGACCCGT 2849377
2849378GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACCCAATTTTGCCTGGTCGTAGCGGCGGGCGTCAATGTTG 2849445
2849446GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACCGTTTCCGGCTGCGCGAGCTGGGGCGAGATGAAGCC 2849511
2849512GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACAAGAAATGCAACGGCATGGTATTGATGTCTCTATTG 2849577
2849578GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACTAATCTTGAACCAGTCCATAAAATAGTTGTCGATCT 2849643
2849644GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACATTTTGCCTGGTCGTAGCGGCGGGCGTCAATGTTG 2849708
2849709GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACCAGCGTTGGAGCGGTTTTGTCAATGTTCGACACCGCA 2849775
2849776GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACGCGGCAAATCTTCCTTAGCCCTTGCTTCGTCCGGTT 2849841
2849842GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACATGAGTGGAACGAGAGCCGCCGCAATAGCAGGGGA 2849906
2849907GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACCCGATCAAAATACATGAACAATTGGAAACATTTTATCA 2849974
2849975GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACTAGGGAGGATGATTCACTATGACACTTGTCGAAGCTCT 2850042
2850043GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACCACTCCCCTTATTGCCCGTCCGATCGTCTCGGGCGGGC 2850110
2850111GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACGTAGGGAGGTTAGAAAAAACAAGGATTGAAAATGAC 2850176
2850177GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACATGCCGGATAGCGCCAACAAGACGTCCCGTGTCAA 2850241
2850242GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACGGTTTCGCAACTTGGGCGCCCTCAAACACTACCGAA 2850307
2850308GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACTGTAGAGCGCTATTATGCTGGAAATCCGCCACAACGG 2850374
2850375GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACAAGGTACAGGTCAGATTTTCCATCACTACAGCATG 2850439
2850440GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACGCAAGAGCCATCGCTGACGCTGTTTCTAAAACGAT 2850504
2850505GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACACGGCTTCTTTCCAGCAAGCACTTTCAGGTTTTTC 2850569
2850570GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACAGTGTTTAGTTCTGATAGATGAAGCAGGTATTATGTT 2850636
2850637GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACGGAACGTTTTGCGATTTATGACAATGAGGGCTATGGGTA 2850705
2850706GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACCCGATCACGCACCAACTCGTAGTCACTTTTCCCA 2850769
2850770GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACTTTTTGCTGTGTTTGGTGTATTTGATGAGTTGCTC 2850834
2850835GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACGTATAGCGGCACAGCCTCCGGAAAATTAACTAAAT 2850899
2850900GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACGCAGCTATACCAGGATATGTTCCCACTGAACTCGGCTGGT 2850969
2850970GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACTTAACGGCATGCGCTCCCACAGATACGGCTTCTCGT 2851035
2851036GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACGAGAGCTAGTGATTTTTACATGTTGCTGTTACAGT 2851100
2851101GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACGAATCCGGTGTATAGCATGATGATGCTATTTGGA 2851164
2851165GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACCGTGCACCAATCCTTGTGTGATCTCCTGTTGGATGGTA 2851232
2851233GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACGGTCTTGAGGCCGGCGACCGGTGATGCATGGTAGAAAA 2851300
2851301GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACGCGAAGCATCGCGCCTGAAATTAACGATGTGCTTA 2851365
2851366GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACCGAAGCCAAAGCGGTTGACAGCGAGGGCAACGAAAGC 2851432
2851433GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACTCGTTGCCTCCGATGAATTGAATGTTGTTGTAGTCG 2851498
2851499GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACTTCGCTCAATGCTAGCAGGGGCGACCCCCCAGCGT 2851563
2851564GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACCGGAACAATAGCACTGATCGGAACCCCCAGCAAAT 2851628
2851629GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAAC2851658
Left flanking sequence : Till position 2849195 (length bp)
TCCATCACCCCTCTTTGAACGTGTTCAATTCTATCCATTCGCAAGCAGGGGGTGAAAATCCTGCATCGGG
GACAGAAAAAGTTGTACCGTTACTGTATAG
Right flanking sequence : From position 2851658 (length bp)
CCCCAAACCATGCGCATAAAATCAAGCTTTTCCCCTTTTGGCTGTTTTCAGAATATCACGTTTCAAAAAT
TCTGTCAATACTGCTGAGCCGTGTTGGTTG

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp