Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_013642_3                                                                                                                 top


Strain : Thermotoga naphthophila RKU-10 RefSeq :NC_013642 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_013642_3
DR consensus (30 bp) : GTTTCAATAATTCCTTAGAGGTATGGAAACNumber of repetitions :11
Begin Position : 654148 End Position : 654833

654148GTTTCAATAATTCCTTAGAGGTATGGAAACATGTTTTTGCGACATCGGGCGGCGGGCGGC 654207
654208GTTTCAATAATTCCTTAGAGGTATGGAAACAGTTTTATACACACATTCGGAAAATTTCTTGTTGCGC 654274
654275GTTTCAATAATTCCTTAGAGGTATGGAAACCCGGCGTCCTGAACAATTTTTGCCGACGCTTCAGA 654339
654340GTTTCAATAATTCCTTAGAGGTATGGAAACGGGCTGAAAAATTTCCCATTTCGTTTTATCACCTCCT 654406
654407GTTTCAATAATTCCTTAGAGGTATGGAAACCAAGGGGAGGATGATACTGAATGGATAGGGGAACTCA 654473
654474GTTTCAATAGTTCCTTAGAGGTATGGAAACACCATTCATCCATTACAACCTCTTTGCCTCTAATTT 654539
654540GTTTCAATAGTTCCTTAGAGGTATGGAAACAGCACTTTTACGTCCGGATTTGTGAACACGACTTCCT 654606
654607GTTTCAATAATTCCTTAGAGGTATGGAAACTAAAGCATACGCTCCAAAACGTGAACAAATTCTCTCA 654673
654674GTTTCAATAATTCCTTAGAGGTATGGAAACAGTTGGACGACGATCTTGTATTCATAAATGTTGTT 654738
654739GTTTCAATACTTCCTTAGAGGTATGGAAACTAAGACATTCTTTCGCTAAGAAAATCTAATAGTTT 654803
654804GTTTCAATACTTCCTTAGATGTACGAAAAA654833
Left flanking sequence : Till position 654148 (length bp)
TGTGTGTTAGAATGGTTTATGGAAAGGGAGGATATGGAAGGTCAAAAAACATCTTGCTTTCAGAGTGTGT
TTGTGGTATAATTTCTCTTGAACTCAACGG
Right flanking sequence : From position 654833 (length bp)
AAATAACCCCCACATGAGTGGGGGGATGTTTTTGTTATAGACTCTCATATCAAAAGATCACGTAAGTTCC
CTTCTTTTTCACGAACTCTACGAACCTTCT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp