Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_013894_3                                                                                                                 top


Strain : Thermocrinis albus DSM 14484 RefSeq :NC_013894 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_013894_3
DR consensus (29 bp) : GTTTCTAATGTACCGTGTGGAGTTGAAAGNumber of repetitions :57
Begin Position : 246542 End Position : 250335

246542GTTTCTAATGTACCGTGTGGAGTTGAAAGTTTACTAAATGGGCACTCTGCACAATACTGTGCAGGG 246607
246608GTTTCTAATGTACCGTGTGGAGTTGAAAGAGCTGTCAGGTCTTGTATAAAGGTATTCACGCATTTTT 246674
246675GTTTCTAATGTACCGTGTGGAGTTGAAAGGTGATGTTTTTACTTGCAAGGTTTATCGTGTGTGGCGT 246741
246742GTTTCTAATGTACCGTGTGGAGTTGAAAGTTTCTTTATCGTAAGGATACTTATTGACAAACTTAAGCAC 246810
246811GTTTCTAATGTACCGTGTGGAGTTGAAAGCTTCCGTCCTTGCATTATAAATTGCAACTTTGAACCT 246876
246877GTTTCTAATGTACCGTGTGGAGTTGAAAGTGATCTTGGATACAATCATGAGAACGCTGTAATACT 246941
246942GTTTCTAATGTACCGTGTGGAGTTGAAAGTCAACTGTTAACTCATCAATAAAGATAGGTTCTGTACTACCATC 247014
247015GTTTCTAATGTACCGTGTGGAGTTGAAAGAATCTGAAAGCTTCACACCTACCACCGTAGTAGCTC 247079
247080GTTTCTAATGTACCGTGTGGAGTTGAAAGTATACTTGGTGAAACTTCCACCACCAGCTTCAAAGCTA 247146
247147GTTTCTAATGTACCGTGTGGAGTTGAAAGCCTAAAAAGAAGGTGGGAATACGTTCAGGAAGGTGCTTC 247214
247215GTTTCTAATGTACCGTGTGGAGTTGAAAGTGAAAATGTACTGCGTGGTTCTTGGAATCCTTCTGGAG 247281
247282GTTTCTAATGTACCGTGTGGAGTTGAAAGAACTGTGCAACAAATTGCGTTGCTTTTTCTTGCGATA 247347
247348GTTTCTAATGTACCGTGTGGAGTTGAAAGAAGGTCTTGACTTCTACGTCCTCACCGCCCACTCCCACCG 247416
247417GTTTCTAATGTACCGTGTGGAGTTGAAAGGATAAAGGTGGAGAGAATGTTTAACCTGCTGTCTATGTCG 247485
247486GTTTCTAATGTACCGTGTGGAGTTGAAAGGTGGATGTTGCAATTGAGGTGGGTAGAAGGTTTGTA 247550
247551GTTTCTAATGTACCGTGTGGAGTTGAAAGCGCTTACGCATGGCTAATGCGAATTTGTCCGCTTACGC 247617
247618GTTTCTAATGTACCGTGTGGAGTTGAAAGTCAGGTGCGGTTGTACTGTCTGGTGAATTGGATGGTGTG 247685
247686GTTTCTAATGTACCGTGTGGAGTTGAAAGGTTGAAAGGTTGGCATCTATAAGAGTAAATGCTTCTTTTCTTATG 247759
247760GTTTCTAATGTACCGTGTGGAGTTGAAAGGTAAAAGCGTTAAGGCTACTATTCTTGCCATAGTCC 247824
247825GTTTCTAATGTACCGTGTGGAGTTGAAAGTGAAGGAAAAACTTCTGAGCCACTTTCTAAGAAGCAT 247890
247891GTTTCTAATGTACCGTGTGGAGTTGAAAGGAGGGAGCAAAGATGAGGAAGTTGATGGTAGCTATCTT 247957
247958GTTTCTAATGTACCGTGTGGAGTTGAAAGTTCACAGTGAGCATTCCTAAGGAGAGACAGGACAGGA 248023
248024GTTTCTAATGTACCGTGTGGAGTTGAAAGGAAGGTGTGGTAAATGAAGTCTGTCCAGCGTTGAAGA 248089
248090GTTTCTAATGTACCGTGTGGAGTTGAAAGGATAGAACATTAGAGGATAGGATCAACAGAATGGTGA 248155
248156GTTTCTAATGTACCGTGTGGAGTTGAAAGGTGATCTTTCCACCCAAGAGCTTTAAGAACATCAATCCT 248223
248224GTTTCTAATGTACCGTGTGGAGTTGAAAGGTAGAGAGCTACGAGGAGCTTCTCAATGCAGTGGTAA 248289
248290GTTTCTAATGTACCGTGTGGAGTTGAAAGTACAGTGAATTCATAAAGATTTTGTAAAAGTACGCATA 248356
248357GTTTCTAATGTACCGTGTGGAGTTGAAAGCAAGACCCTACCATTTTAGCAAAGAAGGGCTCTCTCTTGAGTAATG 248431
248432GTTTCTAATGTACCGTGTGGAGTTGAAAGAGTAATAGAACCGAGAAATCAAGGAAGGATAAAAGCTT 248498
248499GTTTCTAATGTACCGTGTGGAGTTGAAAGTTCTGAACATCCAGAGCTTGCCAAACATCAAAACGAT 248564
248565GTTTCTAATGTACCGTGTGGAGTTGAAAGCATTAACAGAACCAACGAGATAACCCGCCAGACTCT 248629
248630GTTTCTAATGTACCGTGTGGAGTTGAAAGGATAGAACATTAGAGGATAGGATCAACAGAATGGTGA 248695
248696GTTTCTAATGTACCGTGTGGAGTTGAAAGGATTATAAAAAATCCTCTTCAACTCCTTGCGCAAAA 248760
248761GTTTCTAATGTACCGTGTGGAGTTGAAAGAAAAGAAAGGGTTAAACTTAATACTCATGGCAGGTGTAGG 248829
248830GTTTCTAATGTACCGTGTGGAGTTGAAAGTTGATTGTTCTACATGATGGTCCATCAGTCTTCACCT 248895
248896GTTTCTAATGTACCGTGTGGAGTTGAAAGCTACTATCGCGTCTACTTTTGCAGATACTTCGCAAGATGCTT 248966
248967GTTTCTAATGTACCGTGTGGAGTTGAAAGTTTGAGTTACAGAGAAAATCAGAACTTGCAAGAGCTAT 249033
249034GTTTCTAATGTACCGTGTGGAGTTGAAAGATCTGGTTAAAAGATCATGTGCTTCTTGTTCTGTGAT 249099
249100ATTTCTAATGTACCGTGTGGAGTTGAAAGCAAAGGCTCTGTGGAAGTCTTCCATCCGCTCCCAATT 249165
249166GTTTCTAATGTACCGTGTGGAGTTGAAAGCTACCTAAACGGTGCGGTTTCGTGCCGTGCCGCGCTTTTT 249234
249235GTTTCTAATGTACCGTGTGGAGTTGAAAGAGCTTGTCAAGGCTTGGCAAAACTACGGTAGGAGGTGCG 249302
249303GTTTCTAATGTACCGTGTGGAGTTGAAAGGTGTACTCAATTGGTAGTCTCCTGAATACATTCACTGCAAATG 249374
249375GTTTCTAATGTACCGTGTGGAGTTGAAAGGATATAGAGAAAGTATGATCTAAATCATAATCAACC 249439
249440GTTTCTAATGTACCGTGTGGAGTTGAAAGATATGGTTCTTACGGTGTTGGTGTTGCTATACAGACATT 249507
249508GTTTCTAATGTACCGTGTGGAGTTGAAAGGTATCTGTTTTCTGTATAGCTCTACTATGTTCTCTGCTG 249575
249576GTTTCTAATGTACCGTGTGGAGTTGAAAGTCTTCAGTAACAAACAAGCTATCAGTGTCAACATAT 249640
249641GTTTCTAATGTACCGTGTGGAGTTGAAAGGTTTGTTATCTGCACCTTCCCTACCGCCTGCCCATTAAG 249708
249709GTTTCTAATGTACCGTGTGGAGTTGAAAGTCATGTGGCTCGCTCCCGACTTAAGAGGCTTACAAAGGT 249776
249777GTTTCTAATGTACCGTGTGGAGTTGAAAGAGCAACAAATCCGCACACCAGACCAAACACTACAAAT 249842
249843GTTTCTAATGTACCGTGTGGAGTTGAAAGAGCAAGTAAATCATGTGCTTCTTGTTCTGTGATGTC 249907
249908GTTTCTAATGTACCGTGTGGAGTTGAAAGGATCTACTTAGGCAATGCTTTCTCACTATCCATGCTAC 249974
249975GTTTCTAATGTACCGTGTGGAGTTGAAAGGATCCTAAGATACTCCAAAACATCCTCGCAAAAGCAGTGA 250043
250044GTTTCTAATGTACCGTGTGGAGTTGAAAGAAAGAGCATCAGAGACAGATATGTGAAGAAGTTTGT 250108
250109GTTTCTAATGTACCGTGTGAAGTTGAAAGCAGAGCACACTCCGTCAAAGCACAGGAAACTTCCCTGA 250175
250176GTTTCTAATGTACCGTGTGGAGTTGAAAGGTGGGACCCTACAGGTGGAACTTCTTCAGGATGGGA 250240
250241GTTTCTAATGTACCGTGTGGAGTTGAAAGCACCGTACCGTTAGGTTAGGAGGAGGAAGGATGGGAG 250306
250307GTTTCTAATGTACCGTGTGGAGTTGAAAA250335
Left flanking sequence : Till position 246542 (length bp)
GAGACACCTGGAGTTTCCGAAAATAAACTTCATTTTGCGAAGGGTACCCCCTCTCTAAAGTTGTTGATTT
TGTAGGATAAGATTAATATGATGAGTTGGG
Right flanking sequence : From position 250335 (length bp)
GAGAAATAGAAAACGTGGAGGTTTAAGTCCCTCCATCTGCTTTTGTTGGTACATCACCAAACTTTCCTAC
CCTGCTAACCATAACACTACTTACAAACAC

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp