Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_014152_1                                                                                                                 top


Strain : Thermincola sp. JR RefSeq :NC_014152 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_014152_1
DR consensus (32 bp) : GTTTCAATCCACGCACCCGCATGGGGTGCGACNumber of repetitions :38
Begin Position : 1946816 End Position : 1949349

1946816GTTTCAATCCACGCACCCGCATGGGGTGCGACTGGCCCGCGGTACGCCGCTGGGTGGACGAGCATG 1946881
1946882GTTTCAATCCACGCACCCGCATGGGGTGCGACCGGCGTACGAAAACCCATCTCCGGCAAGTGAAGTGA 1946949
1946950GTTTCAATCCACGCACCCGCATGGGGTGCGACCCTACTCTATTTTAGTTTAATGCAGCCTTTAATA 1947015
1947016GTTTCAATCCACGCACCCGCATGGGGTGCGACTTGCAGTGAAGCTTGGTTAGACCGTTATGTATCA 1947081
1947082GTTTCAATCCACGCACCCGCATGGGGTGCGACGACTGACGATAAAGGAAATAAGAAGAAGGACATAGAT 1947150
1947151GTTTCAATCCACGCACCCGCATGGGGTGCGACATAAGGGCGAATGCGGAGAAATTATAATTCCCTGCG 1947218
1947219GTTTCAATCCACGCACCCGCATGGGGTGCGACGGAATACGCCAGGCAAAACAGCGATGTCATTCTTATA 1947287
1947288GTTTCAATCCACGCACCCGCATGGGGTGCGACGAGGACAGAATCAAAGTCGCTCTGTTAAGTTATAAG 1947355
1947356GTTTCAATCCACGCACCCGCATGGGGTGCGACGAGTTGTCATAAGCAAAGGATGTAATCAGCTTCCG 1947422
1947423GTTTCAATCCACGCACCCGCATGGGGTGCGACTATGACAATATAACAGATGAACTACGAGCCATATAT 1947490
1947491GTTTCAATCCACGCACCCGCATGGGGTGCGACATAAATACCGTCCATAGTGTAGCCGTGCTCATACCG 1947558
1947559GTTTCAATCCACGCACCCGCATGGGGTGCGACAAAGTATATGGAACATGATGAGATGATTATGCCA 1947624
1947625GTTTCAATCCACGCACCCGCATGGGGTGCGACACGAAAAAACCTGCGAAGTCGCGTGGCAGTAAGCGG 1947692
1947693GTTTCAATCCACGCACCCGCATGGGGTGCGACGAGACCTAGAAAACATGATCCTGCAGAAATAGCAC 1947759
1947760GTTTCAATCCACGCACCCGCATGGGGTGCGACAGAATTAGCAATGCAGTACACCAAGGACACGTTGG 1947826
1947827GTTTCAATCCACGCACCCGCATGGGGTGCGACATTGTCGGCACGACAACAGGTTCGCCTTCATATTG 1947893
1947894GTTTCAATCCACGCACCCGCATGGGGTGCGACATGAGTATCAGGGAGACAACGACTAAAAGGAGGTATCG 1947963
1947964GTTTCAATCCACGCACCCGCATGGGGTGCGACGGCTATAGTGGCACACTTCCGGCTAACTACTGCGA 1948030
1948031GTTTCAATCCACGCACCCGCATGGGGTGCGACCAGCGGACTGGACGGCAGCCAACAAGGATTATATT 1948097
1948098GTTTCAATCCACGCACCCGCATGGGGTGCGACTGTTCAACACTGATATGGTTCGGGCAATACTGGACG 1948165
1948166GTTTCAATCCACGCACCCGCATGGGGTGCGACGTGAGTTGGATTATAACGTCTATAATCTTATGCTTGA 1948234
1948235GTTTCAATCCACGCACCCGCATGGGGTGCGACGGATACGATTTCTGGATTTACCAATCCCATCAAA 1948300
1948301GTTTCAATCCACGCACCCGCATGGGGTGCGACTTGGGGGTGTAACTTATGCCTGAAAAAGTATATCTT 1948368
1948369GTTTCAATCCACGCACCCGCATGGGGTGCGACATTTTCCACTCTTACAAATATGAACCAGATGGAGG 1948435
1948436GTTTCAATCCACGCACCCGCATGGGGTGCGACAGCAGAAAATCTGCTTAATTTGTATGACAAAACA 1948501
1948502GTTTCAATCCACGCACCCGCATGGGGTGCGACAAAGATATAAACTGTTATGTTATATCCTTTGAGCAGG 1948570
1948571GTTTCAATCCACGCACCCGCATGGGGTGCGACGCCTGTTACTTCTGATTATAACCTCCCGTTATAATCA 1948639
1948640GTTTCAATCCACGCACCCGCATGGGGTGCGACTAGAGCCCAGATACTGGCTGATTTCGAGGCCGGGAAAT 1948709
1948710GTTTCAATCCACGCACCCGCATGGGGTGCGACCTCCGAAAATTTCGGAAATATAGAAGTATTGGTTCG 1948777
1948778GTTTCAATCCACGCACCCGCATGGGGTGCGACATATGGACTGATTAAGTTAGACAAAAAATATGCTTGA 1948846
1948847GTTTCAATCCACGCACCCGCATGGGGTGCGACCATATCAACGGTGACCCACGAGACAATAGGCGAGA 1948913
1948914GTTTCAATCCACGCACCCGCATGGGGTGCGACTCTGCCGGGTCCCGTCGGCGGTTATCCGGGAAGTA 1948980
1948981GTTTCAATCCACGCACCCGCATGGGGTGCGACGGTTCGATGGCTTTTCTTTTCGGTTGCGATGACA 1949046
1949047GTTTCAATCCACGCACCCGCATGGGGTGCGACCCGATAGCTTTCCAGTCCTTCTATAAACATCTTCAT 1949114
1949115GTTTCAATCCACGCACCCGCATGGGGTGCGACCAAAGCAGCTGGGCAGGTGCAAAATTGGTCATAAT 1949181
1949182GTTTCAATCCACGCACCCGCATGGGGTGCGACGACCTCCGATGATGGTCATGGCAGCTGAAATGGCCT 1949249
1949250GTTTCAATCCACGCACCCGCATGGGGTGCGACCAGGCATACTGTCTAAAACAGTATTGCTAATGTTAT 1949317
1949318GTTTCAATCCACGCACCCGCATGGGGTGCGTG1949349
Left flanking sequence : Till position 1946816 (length bp)
CCGCCCAATGGAAGCCCTCCGCAAACGGTCATACCCGCTCTGATATTATGGTTAAAAATAAAATTAAGCG
GATTACCATTAATCTTGCAGTATCGGGTTA
Right flanking sequence : From position 1949349 (length bp)
TTAAAGCCCAAATTATATGTCGGCAACACTTGGGATTTTGACCAAAATATATGTCGGTATTGAAGGATAT
TTCCGCCAATTAATCGAATCGGGACTTGGC

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp