Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_014408_3                                                                                                                 top


Strain : Methanothermobacter marburgensis str. Marburg RefSeq :NC_014408 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_014408_3
DR consensus (30 bp) : GTTAAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAATNumber of repetitions :36
Begin Position : 224060 End Position : 226411

224060GTTAAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAATGAAGAAAACGTTGAGGCTCCTGGAGCTGCTGACGCG 224125
224126GTTAAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAATTCACAGAGTTCACACCACAAAACGAGAAAGTCAGAA 224191
224192GTTAAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAATCACTCTCAACTGCGGATGCGGAGTCACCTATCAAATGA 224259
224260GTTAAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAATTTTTTGGGGGTGGGGGTGGTGTCCCCCCTAGATTAG 224325
224326GTTAAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAATGAATGATTCATTCGTCCGGTAGAAGTAGATGAAAGC 224391
224392GTTAAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAATGGTTTCATGTTTCCGCTGAGAACGAGGAAATTCGCGT 224458
224459GTTAAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAATTCTATGAATCTTTCACGCACCCACATGTGACCGA 224522
224523GTTAAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAATTGGATTTCCTTGTATCTTCTGAAGATTTCATCGTAT 224588
224589GTTAAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAATACAATCAGCAGGCACCCTTGCATGGATCAAAGCACTC 224655
224656GTTAAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAATTCAAGATGGTCTGTAATGACTCCTCCGCCTCCCATAATGA 224725
224726GTTAAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAATAAACTACCCCTCACCGACCCAAAACAGATCACACCAG 224792
224793GTTAAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAATTGGTCGGATCAGCAACCATAACAAGCCCTTTCTTAA 224858
224859GTTAAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAATCTTCCATACCAGCATGTAGTATATTACCCACACCAG 224924
224925GTTAAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAATCGAGGTAGTCAGAGGGATAGATGAGGACCTATACAG 224990
224991GTTAAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAATTGGAGGAACCCGTAGAGATAGAACTCGAGGACTGG 225055
225056GTTAAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAATAGACAGGAACGCGGAGAAAATCATCCGCGTCCAGAGC 225122
225123GTTAAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAATTGAGAATGACTTCCAGGACAAAAGCATCCAGGCACTT 225189
225190GTTAAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAATTGTCATGGTGTTTTGGATGATTGCGCCCGGTTTCTGTT 225257
225258GTTAAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAATTCTTCGATTAGGCTGGCTTTGAGTTCATTGTTTTCTGT 225325
225326GTTAAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAATTTTCTTCACAAGGACACTCGCCAGCCGCATACTAGA 225391
225392GTTAAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAATTGTACAGGTTTCCGTCCTGGTCTTCGTAGAAGTGGA 225457
225458GTTAAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAATTCTTTCCCTTGGATCTCCGCATCTCTGCGGAGATCT 225523
225524GTTAAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAATCAGCAAAAGCAGAAGGAATCTACAACCCAGTTGCAA 225589
225590GTTAAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAATACTCAAAGTGATTACTCTATCTCTCTGAATTGTAATGA 225657
225658GTTAAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAATGAATAGGGTCTTTTGATATAGTCCACCATAGTGTTTC 225724
225725GTTAAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAATAAGTCTACAAAGACACAGACAAAACCAACAAATAT 225789
225790GTTAAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAATCCCCGTGGCCTGGTTGTACTCGTATTGTGTTTCGAATG 225857
225858GTTAAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAATGAGGATCGTGCAGATTTCGTGAGAGAAGGTATTCA 225922
225923GTTAAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAATCAGGGCAGAAGGTTAAGATAACCCCCCATCTTAG 225986
225987GTTAAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAATGAGCAGGTAATCTGCTGGTAGGAACTGTGTCTTGTTCA 226054
226055GTTAAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAATGATAGTTCCAGGGCGTTTTCGAGTTTCCTTTT 226116
226117GTTAAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAATTTGTGAGTTCGCGGGCTAATTCTAGGGGTGGTTTC 226181
226182GTTAAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAATTCATCTATGATCACATCTAATTGGTGCTGCCTGAGTG 226248
226249GTTAAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAATCAAAAATAAGAAAACAAGGAAGCTACTACTATGTAG 226314
226315GTTAAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAATCATATACCAGCTGATTATTAAGGGGGCAAGGTATTAT 226381
226382GTTAAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAT226411
Left flanking sequence : Till position 224060 (length bp)
TCAATATAAATGAACTGCATTATTGGGGATCGACAAATTTATAAGTCTGAGAGAAGAAACCTTAGAGTGA
TATAGGTCAAATAGAGAAAAAATCCGCCCT
Right flanking sequence : From position 226411 (length bp)
GCTTATTTATTGTGAATTTTCAAAAAAAACGTCCTTTGAATTAAAAATGTGTATAAATTCGTTTAAAAAA
ATTTAGAGAGGTTAATGGTACTGAACCTGT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp