Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_014752_11                                                                                                                 top


Strain : Neisseria lactamica 020-06 RefSeq :NC_014752 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_014752_11
DR consensus (36 bp) : ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAAAGGGAGCTACAACNumber of repetitions :10
Begin Position : 1894689 End Position : 1895318

1894689ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAAAGGGAGCTACAACCCGCCATAGACGGGCAACCACACACCGCGC 1894754
1894755ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAAAGGGAGCTACAACGCTACTGTTGGCAATGGCAAAGATGAATAT 1894820
1894821ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAAAGGGAGCTACAACACATCAATGCGCGTCTTTGTTCGCTTTCGC 1894886
1894887ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAAAGGGAGCTACAACAGTGCGTCTAGAATTGCGTCAGATTGAATT 1894952
1894953ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAAAGGGAGCTACAACAATTGTCGCGTATGCAGAAACTGTCCAATG 1895018
1895019ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAAAGGGAGCTACAACGCGAAATGGGGTCTTGATTCTGAGATGACT 1895084
1895085ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAAAGGGAGCTACAACTTGAATTGCGTTGAAAAGAATCCAGCTGCA 1895150
1895151ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAAAGGGAGCTACAACAGTTGTACCATGCAATTCACTATCTCTTGG 1895216
1895217ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAAAGGGAGCTACAACTTGACTTTGTGGGCAATACCGGCGCGTTTG 1895282
1895283ATTGTAGCACTGCGAAATGAGAAAGGGAGCTACAAC1895318
Left flanking sequence : Till position 1894689 (length bp)
AAAAAAGGTCAATTCAGACCAACTATTATTATTTTAAGCCCATTTTTTCAGAACAAATAAAACGGGAAAC
CCTTACATAATAAGGATTTCCCGTTGGGGT
Right flanking sequence : From position 1895318 (length bp)
TAATATATAAGGAACTTTATGAGATAGGTTCAGGGCGCGAGAGGCGCGGATTTTAAAAAATCGGCGGGGA
CAAACAAAAATCCCCAAGCTGAGAACAAGG

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp