Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_014915_6                                                                                                                 top


Strain : Geobacillus sp. Y412MC52 RefSeq :NC_014915 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_014915_6
DR consensus (30 bp) : GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACNumber of repetitions :38
Begin Position : 1989131 End Position : 1991594

1989131CGCTTCAGTCCCCACAGGTACGATAAAAACGTATTCCTGCACCACGTGATT 1989181
1989182GTTTCAATCCCTTATAGTTACGATAAAAACAAAATGATCCGGCTAACATTATTCAAGAAGTGAAAAT 1989248
1989249GTTTCAATCCTCCATAGGTACGATAAAAACGGACAAGCGAGGAGTTGAAAGCATGCGCGACCCGT 1989313
1989314GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACCCAATTTTGCCTGGTCGTAGCGGCGGGCGTCAATGTTG 1989381
1989382GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACCGTTTCCGGCTGCGCGAGCTGGGGCGAGATGAAGCC 1989447
1989448GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACAAGAAATGCAACGGCATGGTATTGATGTCTCTATTG 1989513
1989514GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACTAATCTTGAACCAGTCCATAAAATAGTTGTCGATCT 1989579
1989580GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACATTTTGCCTGGTCGTAGCGGCGGGCGTCAATGTTG 1989644
1989645GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACCAGCGTTGGAGCGGTTTTGTCAATGTTCGACACCGCA 1989711
1989712GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACGCGGCAAATCTTCCTTAGCCCTTGCTTCGTCCGGTT 1989777
1989778GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACATGAGTGGAACGAGAGCCGCCGCAATAGCAGGGGA 1989842
1989843GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACCCGATCAAAATACATGAACAATTGGAAACATTTTATCA 1989910
1989911GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACTAGGGAGGATGATTCACTATGACACTTGTCGAAGCTCT 1989978
1989979GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACCACTCCCCTTATTGCCCGTCCGATCGTCTCGGGCGGGC 1990046
1990047GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACGTAGGGAGGTTAGAAAAAACAAGGATTGAAAATGAC 1990112
1990113GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACATGCCGGATAGCGCCAACAAGACGTCCCGTGTCAA 1990177
1990178GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACGGTTTCGCAACTTGGGCGCCCTCAAACACTACCGAA 1990243
1990244GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACTGTAGAGCGCTATTATGCTGGAAATCCGCCACAACGG 1990310
1990311GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACAAGGTACAGGTCAGATTTTCCATCACTACAGCATG 1990375
1990376GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACGCAAGAGCCATCGCTGACGCTGTTTCTAAAACGAT 1990440
1990441GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACACGGCTTCTTTCCAGCAAGCACTTTCAGGTTTTTC 1990505
1990506GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACAGTGTTTAGTTCTGATAGATGAAGCAGGTATTATGTT 1990572
1990573GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACGGAACGTTTTGCGATTTATGACAATGAGGGCTATGGGTA 1990641
1990642GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACCCGATCACGCACCAACTCGTAGTCACTTTTCCCA 1990705
1990706GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACTTTTTGCTGTGTTTGGTGTATTTGATGAGTTGCTC 1990770
1990771GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACGTATAGCGGCACAGCCTCCGGAAAATTAACTAAAT 1990835
1990836GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACGCAGCTATACCAGGATATGTTCCCACTGAACTCGGCTGGT 1990905
1990906GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACTTAACGGCATGCGCTCCCACAGATACGGCTTCTCGT 1990971
1990972GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACGAGAGCTAGTGATTTTTACATGTTGCTGTTACAGT 1991036
1991037GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACGAATCCGGTGTATAGCATGATGATGCTATTTGGA 1991100
1991101GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACCGTGCACCAATCCTTGTGTGATCTCCTGTTGGATGGTA 1991168
1991169GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACGGTCTTGAGGCCGGCGACCGGTGATGCATGGTAGAAAA 1991236
1991237GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACGCGAAGCATCGCGCCTGAAATTAACGATGTGCTTA 1991301
1991302GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACCGAAGCCAAAGCGGTTGACAGCGAGGGCAACGAAAGC 1991368
1991369GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACTCGTTGCCTCCGATGAATTGAATGTTGTTGTAGTCG 1991434
1991435GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACTTCGCTCAATGCTAGCAGGGGCGACCCCCCAGCGT 1991499
1991500GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACCGGAACAATAGCACTGATCGGAACCCCCAGCAAAT 1991564
1991565GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAAC1991594
Left flanking sequence : Till position 1989131 (length bp)
TCCATCACCCCTCTTTGAACGTGTTCAATTCTATCCATTCGCAAGCAGGGGGTGAAAATCCTGCATCGGG
GACAGAAAAAGTTGTACCGTTACTGTATAG
Right flanking sequence : From position 1991594 (length bp)
CCCCAAACCATGCGCATAAAATCAAGCTTTTCCCCTTTTGGCTGTTTTCAGAATATCACGTTTCAAAAAT
TCTGTCAATACTGCTGAGCCGTGTTGGTTG

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp