Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_015518_8                                                                                                                 top


Strain : Acidianus hospitalis W1 RefSeq :NC_015518 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_015518_8
DR consensus (24 bp) : GATAATCTACTATAGAATTGAAAGNumber of repetitions :5
Begin Position : 1588353 End Position : 1588635

1588353GATAATCTACTATAGAATTGAAAGAACCAGTTGGGCAGAAAGTTTAAATACCAGTCCGCGAAGAG 1588417
1588418GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTATCTGTTACAGTATCCTTGAACTTTTCAAATCTAGTAAT 1588481
1588482GATAATCTACTATAGAATTGAAAGAAAGATAAGAAGATTGTAATTAACGTTGCACATGATGAACC 1588546
1588547GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTTTTTCTTCGTTGACTTTATTCTCCATCTCAGTTTTATTTC 1588611
1588612GATAATCTACTATAGAATTGAAAG1588635
Left flanking sequence : Till position 1588353 (length bp)
AAAGATAAGAAAGAGTAATATAATACTAATGGAAAGATAGGAGAAGAAAAACTTATAAGAAAGGGAGAAG
AAAAGATAAAATAGAGGGTTAAAAACCTCA
Right flanking sequence : From position 1588635 (length bp)
TTTAGGGAGGGGAGGAAGTCAGCTAAGGAGGAAGTAGAGGAGATGAAAAAGTCGCTAGAGGTTAAAGAGA
AGGTAGAAGAAATTGAAATTGAGGAAGAGA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp