Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_015847_3                                                                                                                 top


Strain : Methanococcus maripaludis X1 RefSeq :NC_015847 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_015847_3
DR consensus (37 bp) : CTAAAAGAATAACTTGCAAAATAACAAGCATTGAAACNumber of repetitions :56
Begin Position : 1030344 End Position : 1034394

1030344CTAAAAGAATAACTTGCAAAATAACAAGCATTGAAACTTACCTCTATCATATACATATTTATCTTATAGATT 1030415
1030416CTAAAAGAATAACTTGCAAAATAACAAGCATTGAAACATTTTTCGGGTTATCCCATCTGCAAGAATTATATT 1030487
1030488CTAAAAGAATAACTTGCAAAATAACAAGCATTGAAACCAGTATTAGATATAACTGATCCTGAATGCTACCAAGTT 1030562
1030563CTAAAAGAATAACTTGCAAAATAACAAGCATTGAAACACGCTTTTCTTACCATCTCAGTTCTGTCGTAAGTT 1030634
1030635CTAAAAGAATAACTTGCAAAATAACAAGCATTGAAACAAAAAAAATAATTAAATTTCCCATCCAAAGTCATCAG 1030708
1030709CTAAAAGAATAACTTGCAAAATAACAAGCATTGAAACTTAATGGTGGCGTATTTTTCAATATTTCCCGAAGAG 1030781
1030782CTAAAAGAATAACTTGCAAAATAACAAGCATTGAAACAAAAAAAATAATTAAATTTCCCATCCAAAGTCATCAG 1030855
1030856CTAAAAGAATAACTTGCAAAATAACAAGCATTGAAACTTAATGGTGGCGTATTTTTCAATATTTCCCGAAGAG 1030928
1030929CTAAAAGAATAACTTGCAAAATAACAAGCATTGAAACAAATGTTTTTGCCGGCAATTCGTAAAAGACAGCAGG 1031001
1031002CTAAAAGAATAACTTGCAAAATAACAAGCATTGAAACATTTTTTTAAATTCATTTACGAGGATATCTATCCTT 1031074
1031075CTAAAAGAATAACTTGCAAAATAACAAGCATTGAAACGTTCCGACTGGGACTCTCATTTTTCCGAGTGTGTTAA 1031148
1031149CTAAAAGAATAACTTGCAAAATAACAAGCATTGAAACAAAATAACTCTTTAATGTCTTCTTTTTTGTATTTATT 1031222
1031223CTAAAAGAATAACTTGCAAAATAACAAGCATTGAAACCCAATGTCTGTTGGTAGTGAAAATATTTTACCAA 1031293
1031294CTAAAAGAATAACTTGCAAAATAACAAGCATTGAAACATGGATCAATGGAACAAATGAGGTGACCAACTTGT 1031365
1031366CTAAAAGAATAACTTGCAAAATAACAAGCATTGAAACTAGATGGATTAACTGCGTATAATTTAGATTATAAT 1031437
1031438CTAAAAGAATAACTTGCAAAATAACAAGCATTGAAACACCGTTTCACAAAGTTTAAAACTGCAGTCTTCACT 1031509
1031510CTAAAAGAATAACTTGCAAAATAACAAGCATTGAAACGTTCTTTTCCAAGCGTTATAATAAACTCATTACCTC 1031582
1031583CTAAAAGAATAACTTGCAAAATAACAAGCATTGAAACTGCCATCATTCCAAGGTCTTCAAAAGAAATTTCAAA 1031655
1031656CTAAAAGAATAACTTGCAAAATAACAAGCATTGAAACCTGTCGTTTCAGTCCAATAAGGCGTTAGGTTTGAAA 1031728
1031729CTAAAAGAATAACTTGCAAAATAACAAGCATTGAAACATGTCATACAATTATAGTCATCCGGCACTGACTCAA 1031801
1031802CTAAAAGAATAACTTGCAAAATAACAAGCATTGAAACACTGTTTTTCCTTTTGACTCCATAACAAAAACCG 1031872
1031873CTAAAAGAATAACTTGCAAAATAACAAGCATTGAAACCCTACAATGAAAAGAGAATGACTACCGAATGCGTGTT 1031946
1031947CTAAAAGAATAACTTGCAAAATAACAAGCATTGAAACCTACACGCTTAGAATCTTCTTACTTGCAAGTACCATGGA 1032022
1032023CTAAAAGAATAACTTGCAAAATAACAAGCATTGAAACTTGCAATTGCGTTAGATTTGTTCACTCGAATATC 1032093
1032094CTAAAAGAATAACTTGCAAAATAACAAGCATTGAAACTAACCCCTGTCGATTTTGAAATAATTTTTGAAGT 1032164
1032165CTAAAAGAATAACTTGCAAAATAACAAGCATTGAAACTCGATGAAGCGGCATTCGTTGATGATTATGCAATAAGAGAT 1032242
1032243CTAAAAGAATAACTTGCAAAATAACAAGCATTGAAACTATACTCGTAAAAGAAATATGAATATAGAAACAGA 1032314
1032315CTAAAAGAATAACTTGCAAAATAACAAGCATTGAAACCACGAAGGGGTAGAAGAATGGAGTTAGCAATATATT 1032387
1032388CTAAAAGAATAACTTGCAAAATAACAAGCATTGAAACTTCTCTTTGTCAAAATCAATGATAATCCCCCTTACT 1032460
1032461CTAAAAGAATAACTTGCAAAATAACAAGCATTGAAACTAAAAAGAAACCATGTCTTCTTCAGGTACCCTGCCT 1032533
1032534CTAAAAGAATAACTTGCAAAATAACAAGCATTGAAACCTAAAATTAATTTCCGCATTTTTATGATATTCGTT 1032605
1032606CTAAAAGAATAACTTGCAAAATAACAAGCATTGAAACTCGGTTTTTGTTACGTTCACTTCTGTGTTTACGTATT 1032679
1032680CTAAAAGAATAACTTGCAAAATAACAAGCATTGAAACCATGAAGTTTCAAGACGCAACACTGGTAGAGTTAG 1032751
1032752CTAAAAGAATAACTTGCAAAATAACAAGCATTGAAACAATCGTATTCTCCTCCTAATAATTGCAGTGTATCCC 1032824
1032825CTAAAAGAATAACTTGCAAAATAACAAGCATTGAAACCACATTTTGATGGTGACTGATCCAGGAATGGGTAAA 1032897
1032898CTAAAAGAATAACTTGCAAAATAACAAGCATTGAAACAGCTTCTTTCGTAATCCATATACTCATTCTTAGGGG 1032970
1032971CTAAAAGAATAACTTGCAAAATAACAAGCATTGAAACTTAAATTACGGCTTAGATTATGAAGATAACGCGCTATT 1033045
1033046CTAAAAGAATAACTTGCAAAATAACAAGCATTGAAACTAAAGACGGAAAAATAATAAAAATATACTGGAGAG 1033117
1033118CTAAAAGAATAACTTGCAAAATAACAAGCATTGAAACTCCCACCACAAACCAACACGCTCGGCCGTTCCGTCGT 1033191
1033192CTAAAAGAATAACTTGCAAAATAACAAGCATTGAAACTAAAGACGGAAAAATAATAAAAATATACTGGAGAG 1033263
1033264CTAAAAGAATAACTTGCAAAATAACAAGCATTGAAACAGGATATCGGGCCAATCTGAGCCGTTAACTAACGTA 1033336
1033337CTAAAAGAATAACTTGCAAAATAACAAGCATTGAAACTATACATGGCAACTGCAAAAGAAGCGGACGATATT 1033408
1033409CTAAAAGAATAACTTGCAAAATAACAAGCATTGAAACCAATTACATTGAATGGATGTGTATCGGATTTGGAAT 1033481
1033482CTAAAAGAATAACTTGCAAAATAACAAGCATTGAAACGCATTTCAAAAAACTTATTATAAACTTCCCTAAGA 1033553
1033554CTAAAAGAATAACTTGCAAAATAACAAGCATTGAAACGTATAAAGATACCTTGAGCAGTTTCAGGCCTCATAAA 1033627
1033628CTAAAAGAATAACTTGCAAAATAACAAGCATTGAAACTTGGATAGCAAGTGTATGATGTATTTTGCATATAGT 1033700
1033701CTAAAAGAATAACTTGCAAAATAACAAGCATTGAAACAGTCTTCGATTTCTTCATATTGCTCTTGATTTTCTG 1033773
1033774CTAAAAGAATAACTTGCAAAATAACAAGCATTGAAACCCGTTACCGAATGCGAAAATGTCGGCAGGGGCTCCATT 1033848
1033849CTAAAAGAATAACTTGCAAAATAACAAGCATTGAAACGTTATTTAGATAACCCTTGTGAAAATCCGTACAATG 1033921
1033922CTAAAAGAATAACTTGCAAAATAACAAGCATTGAAACTACTGTCGATAGCCTATTTAGAAAACGGAATAGTA 1033993
1033994CTAAAAGAATAACTTGCAAAATAACAAGCATTGAAACACAGACTTATTTGCAAAAGGAAAATCATTCAAAA 1034064
1034065CTAAAAGAATAACTTGCAAAATAACAAGCATTGAAACTTGTGCTGATGAAATGTTCGCAGCTGTTGAGGTT 1034135
1034136CTAAAAGAATAACTTGCAAAATAACAAGCATTGAAACCAAGAATCGATATGACATCATCATACGTTCCAGAA 1034207
1034208CTAAAAGAATAACTTGCAAAATAACAAGCATTGAAACGCACACTTCAAGACCGAAAAAAAGACAGTTAGGCA 1034279
1034280CTAAAAGAATAACTTGCAAAATAACAAGCATTGAAACTTAGCCCGCCCCGTTTCCCCTAATTTCACGGTAGCCTGATT 1034357
1034358CTAAAAGAATAACTTGCAAAATAACAAGCATTGAAAC1034394
Left flanking sequence : Till position 1030344 (length bp)
CGGATATTTATTTTTTGTTGATAAAATGAATAAGCAAAGTACATATAATGGCAGAATCATAAAACTACTT
CGTTATTCTAGAGTTTTTATCACATTATCT
Right flanking sequence : From position 1034394 (length bp)
CGAAGCAAGAGCAAGTTTAATTTCTAAAACTCTTTTATCTTCTTCGATAGTTCATGTTTTAAAAAAACAG
GGCAGAGATAACGATTATAAAATATGCAGA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp