Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_016768_2                                                                                                                 top


Strain : Mycobacterium tuberculosis KZN 4207 RefSeq :NC_016768 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_016768_2
DR consensus (36 bp) : GTCGTCAGACCCAAAACCCCGAGAGGGGACGGAAACNumber of repetitions :22
Begin Position : 1290204 End Position : 1291771

1290204GTCGTCAGACCCAAAACCCCGAGAGGGGACGGAAACTTAAAACCGTGTTGCACTGCAACCCGGAATTCTTGCAC 1290277
1290278GTCGTCAGACCCAAAACCCCGAGAGGGGACGGAAACCATAGAGGGTCGCCGGCTCTGGATCACGCTCCCCTAGTCGT 1290354
1290355GTCGTCAGACCCAAAACCCCGAGAGGGGACGGAAACTTTTTGCCTCATGCTTGGGCGACAGCTTTTGACCAA 1290426
1290427GTCGTCAGACCCAAAACCCCGAGAGGGGACGGAAACTCGCAAGCGCCGTGCTTCCAGTGATCGCCTTCTA 1290496
1290497GTCGTCAGACCCAAAACCCCGAGAGGGGACGGAAACAACACCTCAGTAGCACGTCATACGCCGACCAATCATCAG 1290571
1290572GTCGTCAGACCCAAAACCCCGAGAGGGGACGGAAACTTTTCTGACCACTTGTGCGGGATTAGCGGGCTTAG 1290642
1290643GTCGTCAGACCCAAAACCCCGAGAGGGGACGGAAACACCAATGCGTCGTCATTTCCGGCTTCAATTTCAGCCT 1290715
1290716GTCGTCAGACCCAAAACCCCGAGAGGGGACGGAAACCTGAGGAGAGCGAGTACTCGGGGCTGCCGTCTGCGCTG 1290789
1290790GTCGTCAGACCCAAAACCCCGAGAGGGGACGGAAACGCGTGAAACCGCCCCCAGCCTCGCCGGGGCCGCCTAG 1290862
1290863GTCGTCAGACCCAAAACCCCGAGAGGGGACGGAAACACTCGGAATCCCATGTGCTGACAGCGGATTCGCAT 1290933
1290934GTCGTCAGACCCAAAACCCCGAGAGGGGACGGAAACCGGGCAGCGTTCGACACCCGCTCTAGTTGACTTCCGG 1291006
1291007GTCGTCAGACCCAAAACCCCGAGAGGGGACGGAAACCAGGTGAGCAACGGCGGCGGCAACCTGGCGGCCACGGGTCG 1291083
1291084GTCGTCAGACCCAAAACCCCGAGAGGGGACGGAAACATGGGATATCTGCTGCCCGCCCGGGGAGATGCTGTCCGAG 1291159
1291160GTCGTCAGACCCAAAACCCCGAGAGGGGACGGAAACTTCGTCGACCATCATTGCCATTCCCTCTCCCCACGT 1291231
1291232GTCGTCAGACCCAAAACCCCGAGAGGGGACGGAAACTTGCGCCAACCCTTTCGGTGTGATGCGGATGGTCGGCTCGG 1291308
1291309GTCGTCAGACCCAAAACCCCGAGAGGGGACGGAAACCTTGAATAACGCGCAGTGAATTTCG 1291369
1291370CGGATCAGACCCAAAACCCCGAGAGGGGACGGAAACATTCGCACGAGTTCCCGTCAGCGTCGTAAATCGCCA 1291441
1291442GTCGTCAGACCCAAAACCCCGAGAGGGGACGGAAACCCGGCAACAATCGCGCCGGCCCGCGCGGATGACTCCG 1291514
1291515GTCGTCAGACCCAAAACCCCGAGAGGGGACGGAAACCGCATGGACCCGGGCGAGCTGCAGATGGTCCGGGAG 1291586
1291587GTCGTCAGACCCAAAACCCCGAGAGGGGACGGAAACTGGATTGCGCTAACTGGCTTGGCGCTGATCCTGGTG 1291658
1291659GTCGTCAGACCCAAAACCCCGAGAGGGGACGGAAACTCCACATCGATTTCCTTGACCTCGCCAGGAGAGAAGATCAC 1291735
1291736GTCGTCAGACCCAAAACCCCGAGAGAGGACGGAAAC1291771
Left flanking sequence : Till position 1290204 (length bp)
GTTCTACGGAAGGGGACGGCTTGTCAGCGCAGAGGAGTTTGTGTTCTTTTGACATCATCAGCAGGCATTG
TTACCACACGCTGGACGAATTGTCCATAGA
Right flanking sequence : From position 1291771 (length bp)
TCGTCGACGATCGCGTCGATGTCGATGAACCGCCCCGGCATGTCCGGAGACTCCAGTTCTTGGAAAGGAT
GGGGTCATGTCAGGTGGTTCATCGAGGAGG

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp