Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_017273_4                                                                                                                 top


Strain : Thermus thermophilus SG0.5JP17-16 RefSeq :NC_017273 (plasmid pTHTHE1601 c)
CRISPR id : NC_017273_4
DR consensus (36 bp) : GTTGCAAACCTCGTTAGCCTCGTAGAGGATTGAAACNumber of repetitions :11
Begin Position : 128169 End Position : 128930

128169GTTGCAAACCTCGTTAGCCTCGTAGAGGATTGAAACATTAGTCACGGCCCAAATGGCCGACGGCGACTACGA 128240
128241GTTGCAAACCTCGTTAGCCTCGTAGAGGATTGAAACCCGTTTAGAAAGCCAGCTTCTGAGCGCCCCTGAGGGAG 128314
128315GTTGCAAACCTCGTTAGCCTCGTAGAGGATTGAAACTCCCGTGGCCTCCAGGGCCTCGGCTCCTCCCTCGGGG 128387
128388GTTGCAAACCTCGTTAGCCTCGTAGAGGATTGAAACAACTCCCCGGCGAGATGGGCCACAGAGCGAACCCCTT 128460
128461GTTGCAAACCTCGTTAGCCTCGTAGAGGATTGAAACCACTACCTAGTGCACCAGATGCACTAGTCTCGGGGCT 128533
128534GTTGCAAACCTCGTTAGCCTCGTAGAGGATTGAAACGCCGTGCGGCGTGCCGGGTGGTCTACGGCCCCCCGC 128605
128606GTTGCAAACCTCGTTAGCCTCGTAGAGGATTGAAACACTACCAAGGGGCGAGAGGAGAGATTTGGTTCGGGA 128677
128678GTTGCAAACCTCGTTAGCCTCGTAGAGGATTGAAACCCCGTAGCCGCCATTTGCTTTCCAAGCCACCACCT 128748
128749GTTGCAAACCTCGTTAGCCTCGTAGAGGATTGAAACTTCTCGCACCCCTCCTCCTCGGCGCGTGGGTCCACCAC 128822
128823GTTGCAAACCTCGTTAGCCTCGTAGAGGATTGAAACCAGATCTACCTCGGCCCGGGCGCCCTCGTGGACCCC 128894
128895GTTGCAAACCTCGTTAGCCTCGTAGAGGATTGAAAC128930
Left flanking sequence : Till position 128169 (length bp)
CTTTAGTCCCACGGCGCCTCCCCTAGCTTGACGCATAATCCCCCCGCGTGCGAAAATGGCCTCAAGACCC
CCCGCCTGGAGCCGCTTCCTGGAGGGGGCC
Right flanking sequence : From position 128930 (length bp)
CCGAGATAAAAGCCGGTCGTGTAAGGATTTATGTGTAAGGGTCCGTGTTTAATAGGGGGGCACACCTTAG
CACGAGGAGGTGCCCCGTGGACCAGGATAC

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp