Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_017274_7                                                                                                                 top


Strain : Sulfolobus solfataricus 98/2 RefSeq :NC_017274 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_017274_7
DR consensus (25 bp) : GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGNumber of repetitions :117
Begin Position : 2054517 End Position : 2061910

2054517GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTCACATCCCTCACAATCCATAATGAAAATGTCGGCAT 2054578
2054579GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATTTTAGCAATGCAATAGATCAACAATTGAAAGAAACT 2054641
2054642GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATTTTCATCTCTTGGATTGAAAATAAATGAATTTTCTTC 2054705
2054706GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTGTTTCACAAATTTCAAACTTGCAAACGCAACAATTAAATA 2054771
2054772GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGTTTTTGGTCAAATATTTGGACAACACTTACAAGAATTGG 2054836
2054837GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTAGTCAACGACAAAGTGCTTAAAACCCGTGTTATACTC 2054899
2054900GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGCTGTAATAGTCGCAATAGCAAAAGCCGAAACAATGAGT 2054963
2054964GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCAATAGAATTTTTCTTAGTTGGCATTGACAAGTATAATTCT 2055029
2055030GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCAAAATTCCAAACTTTGGGAATTTCTAGTTTCCAAATTTC 2055094
2055095GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTTAAACGCCTTGCAATGGTAGAAACATCAGTAGAAGAC 2055158
2055159GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCGCTTTCGACTGCGACAACTGTCGTTTGGCTCATTTGTTGC 2055224
2055225GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTATTTCAAATACTATTATCTCCGCCATATGTTTACAT 2055287
2055288GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATTATCTGCAATTTTAGCAACTGAGAGGGCAATAATTT 2055350
2055351GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTTTTTCTTTAAAAGCTCTAGGCAGTTCATTTCTATTTCA 2055415
2055416GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCATGCCAAATTTGTAATCCCTAGCTTGCTGAACAAAATA 2055479
2055480GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGAGTACTGATAATCTGAAGGTATTGGACTAGAACCCATGAAGTTC 2055548
2055549GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGCTTTAACTTGGTACGCACTTTACGCCATGATAAACG 2055610
2055611GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGAATTTTGTGTTACTGCAACGCCAAGATTTTCAAATGTT 2055674
2055675GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGTTGAATTTTTGCAACTGGTATGTTGTATTTTTGCA 2055735
2055736GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGAATTTGTTACACGGCTAGGATTTTTTTTCCTAGATGTACAAT 2055802
2055803GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTCTAATCTTTTGCCCATTACTGCATCATATCTACTAG 2055865
2055866GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATCTTTACCTTTATATAAATCTTGTTCGTAACAAATAA 2055928
2055929GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGACAAAACGAGGAGTTTATAGTAAAATCAACTATGAAA 2055990
2055991GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATTATTTGAAGAGAGGGTGAGAGAAGCATGAAAAG 2056050
2056051GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGAACTACAACGAGGTGAGAAACGATGACTAAACGTTT 2056111
2056112GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTTAACCAGCATAACAGCATCTAAAAGAATGGGAATTG 2056174
2056175GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTAGATATATGGCGATGAATTGCATTAGTCAGTGGTG 2056235
2056236GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATTTTTAACGCTATGACGCTAGCCCTCATGTTAGCTTTT 2056299
2056300GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGAAAGTTTGTTCTTCTGTTTCGTTTTGTTGTTCTGACT 2056361
2056362GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCCCCTTTTGCCGTCTTTTTAGTTACCACAATGCACCAA 2056424
2056425GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCCGTATCCAGAAATAATTAACCAATCGCTTGTTTGTGAC 2056488
2056489GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGAAATTAACGTAAAGAGGGAATTTCTCGCACCTATCAA 2056550
2056551GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGAATAAACATTGGTACTGTACTTTGTAGTACTGCATACGGTG 2056617
2056618GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGCATCTGTCGGCAACCTCACTTATTCACGTGGGGGTGCG 2056681
2056682GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTCTCTCAGAAACTCCCAACAAATTTGCTATTTGTTGA 2056743
2056744GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTGCAATTTGTTGAATTGAATAACCTTTTCTAATTAGTTG 2056807
2056808GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTGAACTTGTAGAAATTGTTCATATGAAACAGCATAATTTTC 2056874
2056875GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTTACAGTTAATGGAATTCCTTTTTGTGCATACAATAACG 2056939
2056940GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCTCATTATTTCATCATAAAGATTATCCACTGCAATT 2057000
2057001GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATGCATTCCACCTCTGTTTCTTCCTCTTTACGCATTTCT 2057064
2057065GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCTCTATATTCTACTATCCTCCCTCTCTGCTCTGGCG 2057125
2057126GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATCTCTGATTTCTCAGTTCTCTAATTCCGAATACTACAT 2057189
2057190GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTAAAACTGCTCAAAAATGCTAGAATTATAATTATGGCTATG 2057255
2057256GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATTTTGAATGTTACGACTCTCGTCATTTTTCCACCTCTTCT 2057321
2057322GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGGAGTAATCTTTCCAGTCAAAAGACTTTCAGCCCTC 2057382
2057383GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTTATAAGCTTCAATAGAGCTTTATCTTGAGCAATC 2057443
2057444GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATAAATGGTACGTCTTCAGGCGGAAAGCCTTCCATTTGT 2057507
2057508GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATATTACCTTGCTGGATAAAGTTAATGATTTCAT 2057566
2057567GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATCTTTAATAAATCCTCCTTTATTCTCATGTAATGCAT 2057629
2057630GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTATATTACGATAAAAGTGCCAGATATGGTTGTTGGCATT 2057694
2057695GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCCCACCAGAAAAAAAGAAGGGTGGGGGGCAAGGGCCCCGG 2057759
2057760GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGCATATATTATTGGCTGAGGTAAGGTCGGCATATCTGTCG 2057824
2057825GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCCATCCAAGCCTTGATTTGATATTCCTTTTAATGTCTGC 2057888
2057889GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTCATTATCCTCAATTTTTTCTATACCCTTGTTGTTCATT 2057953
2057954GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCCCCACTGGAATGCACCATTTCTTGCAAGTAATACATTT 2058017
2058018GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATGCAGTTTGGCCTAAAGGAATATATACGTTAATGTCTGC 2058082
2058083GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCCATTATTCGGCACTGCATTTAATTGAAGCACTATACT 2058145
2058146GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGAATATTTTGAATATTTGTACACCCATATGAAAAACGCAG 2058209
2058210GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTATCTCTTATTCGTAAGGGTTAAAACAAAATTATCTT 2058271
2058272GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTTTTATTTAAGAACACTGATGGAAAGATCTATAG 2058331
2058332GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGACCCATATTGAAGAGTTTGAGCATAAAAATGATTCTA 2058393
2058394GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTGATTGCGTTACGTCACCATGGGGCTATTCGTTCTGAT 2058456
2058457GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTAATGTGAAGAAAATTGTTAAACGCGTTTTGCGACATT 2058520
2058521GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCACTACATCTATTGTTTTTCCTTTTGTAAGACATTCCTCA 2058585
2058586GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCTGTTATTACGTCTCTAATTGCCACGGGCTTAAAAAGCGG 2058650
2058651GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATCAATTTACGCCTTTTAGAAATCCAATTTCAATTATTC 2058714
2058715GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGAAGCAATAGCCAACCCACAAAGCTGACACTATTCATTCGTC 2058781
2058782GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGTATTCAAAAGAGAACTGGGGGATTCAAGGTAATACCT 2058844
2058845GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCTCCGTAAGGCCCCCATACAGTAAAGTAGCAGTTTT 2058905
2058906GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATAGAAATATAAATCTCAGCAATTCTTGATATATTGT 2058967
2058968GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTCCGTTATCATGTTGACTGGAAATGCGTTTAATAGT 2059028
2059029GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGACCCACAGCACATTGCCATATCCACTAAAATTATACTGA 2059092
2059093GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATAAATATGTTAACGAATGTTGTAAATTGGTATTCGTT 2059155
2059156GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGAAAGGAATAATAAGCATGAACCGGGGAGTTCACGCTTT 2059218
2059219GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTCAAACTCATGAAGCTACTGTAATCCATTTCACATAAA 2059281
2059282GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATCATTTCGTGAAATTTTCGCAACAAACGAAAAAAATT 2059344
2059345GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATTATATTGATAAATTGATAAGAATGCCCGAAAATGATTT 2059409
2059410GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGAAAAACTTTTCACATTCGACATTAAAAAATAAAATAATTTTG 2059476
2059477GATTAATCCCAAAAGAAATTGAAAGAATTCGTATACCTTAGTAGTATTATCATCAATATTGTAT 2059540
2059541GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTCTCAATTGCCTTTCCCACGATAACCTCAATCCAGTAG 2059604
2059605GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTCTACGTTGTTAAATTCATATACAGCTTGGCTCATAT 2059666
2059667GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGACGTATTTAAATTTTTTGGTAGTACTTTCCTTGTGTAT 2059729
2059730GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGAGTATACAACAATGCAATAAGTGTTGATAGCTTTGCATCTT 2059795
2059796GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCGCTTCTCCGTCTTTTCAGTTATAATGCGTAAAAGCTTAC 2059860
2059861GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCAGCAAGAAGTTCACTCTCTACATCTTATGATTTCGG 2059922
2059923GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCGTTTTCGTCTGGATTATTTATTATCTCTAAGCCCT 2059983
2059984GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGACCTTTATTTTAAGTCCTAGCCTCTTCCCTATCCAT 2060044
2060045GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTGTTTCACCTCCTTATTAAAAGCGACAGACGGTCGAC 2060107
2060108GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTCATTTCACTGTGTAGAGGTTGAACACCTAATTTTTT 2060169
2060170GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCTTTGATTGTCCGCTCTCGTTCTTTTCCACACTGAAGATG 2060234
2060235GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGAGCTTTATGACACTCATTATCATATACTCAAAATTATA 2060297
2060298GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTCGATTTTTTTCGAGGATGGATTTGTTTCATGAAAGAGCC 2060362
2060363GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCAGCTCGACGATGACGAATACAAGATGCTGTATAATGCG 2060426
2060427GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTTCTCAACTGATCCACGGCTTCAGAGAAGATGTTTGGAT 2060491
2060492GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGAACGAACATGGTAAGCCCTGAGGACCTTGAAAACGATG 2060555
2060556GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCTCAGCAGATTTAAACTAACGATATTAATTGTACACACTG 2060620
2060621GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTAAGTTGTTTTGCTCTATTTAAAACAAAAATAATCCAA 2060684
2060685GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCAAGTGCAATAGCAAACTACTACTAAATATAACATATAT 2060748
2060749GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCTATATGGGGTCAGGGTGGAACTAAAATCGTGGCTTTA 2060811
2060812GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCTTACTTAAGCCTAATATCTCCGCAACTTCATCAATAGT 2060875
2060876GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGAACTCTCTATTGCTGACGAACTAAGAGAAAATTGTTTCAA 2060941
2060942GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTCTAACAATGAATCTGTCATAAAGTGCCCGCAACTCTT 2061004
2061005GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGAGATTATCAATCAAGTGATAGAGATATTGCAATTTT 2061065
2061066GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTGTTAGATACGGCAAGGCAAAGATTACAAACAAGGATGT 2061129
2061130GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGAAAATGGTGCTTATCGCTATTAGGTAGTCGGCGTTGTTT 2061193
2061194GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGACTACTCTTACTTTTTGCATTCCTTTTGGAGTAGGC 2061254
2061255GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTATTTACGTGCATAAAGAACATACCTCCAGCGCCTCCTC 2061318
2061319GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTCGTAAACTTGAAACTGACCCGTATATCCGAATTTAC 2061380
2061381GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGTATTATTCTCATAATAGGAACCGCCCTAGTGTATGCTA 2061444
2061445GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCGTGATTACATGGAACATTACTTTTCCACCGAATATT 2061506
2061507GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTTATGTTTTCGAGTTCTTCTGGTCTTAACATCACTCTA 2061570
2061571GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGTCAGTTATACGCTACATATGAAAAGATAAATGAAG 2061631
2061632GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATCTCTCTTAGTTTTGTCAAAGCTTCTGACCCGCTCCT 2061694
2061695GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTCTATCTTTATTGTTACAACTTTTGCATACGACATAATTT 2061759
2061760GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTCCTCTATCATCTCCTTTAAGCACTGTGTAATCTCACTT 2061823
2061824GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTAATACTGCAGTAACGGTACAAGTCATTGACAGCGCT 2061885
2061886GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAG2061910
Left flanking sequence : Till position 2054517 (length bp)
TAATTACAACTAAAATTGGTCGCATGAAGAGTAAAGGGTAGTCATGAAGATTTATAAGTAAGAAAAGAGA
AAGAAAGATAGGAAGTATAAAAACACAACA
Right flanking sequence : From position 2061910 (length bp)
ATATGGTATTCAGTAAATTCATGCTATAGTCAATTTCTTAGTAAGTGCGAAGAGAAATAGCTTTTGTCTA
TACAAAGAATACCAGTTAAATCCCTTAACC

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp